Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

tünetek

hirsutismus - fok szőrnöv (POCS, CAH, adr/oov tum, anabol steroid)


virilisatio - masculitinastio (CAH, adr/oov/mv tumor)


hypospadiasis


micropenis


cryptorchismus


l - bilat ing hernia, clitoromegalia

okok

testicularis zavar - teljes/részl gonad dysgen, kétoldali csíkgonád


ovarialis zavar - magz androgénterm, plac androgénterm, anyai androg term


Nemi kr eltér

teljes gonaddysgen(CGD) -

XY, de nincs here, női nemi szervek


testic. feminizáció - tesztoszteronból e2 lesz.

Részl gondysgen(PGD) -

45X/46XY vagy 46XY


hibásan fejl here, elégtelen tesztoszt képz.


hypospad, micropen, tropid férfias serd, spermiogen zav.Ovarialis zav.

magz androgénter - 21-oh enzimdef


plac - aromatázdef.


anyai term - mv/oov tumor

nemi kr eltérés

45,x - turner


47,XXX - klinefelter


45x/46XY - kevert gonad dysgen


46XX/46XY - ovotesticularis áll

MV bet

Conn sy - aldost term adenoma


11b-oh-def, 17alfa-oh-def- hypertens, hypoK


mv kéreg malign dag


szteroid bioszint zav - fokozott ACTH, congen adr hyperplas, sóvesztés/bP emelk(adrenogen sy)


elégt. -

elégt mv okok

akut - Waterhouse-F sy,


kr - congen adr hyperpla, adrenoleukodystr, Addison, ai polygland sy


multiplex pituiter hormon def.


hypoth/hypophysis kár


kr glucocort th.


izolált hypoaldosteronizmus

Congen adr hyperplas

21-oh - (glucocort pótl th),


17-oh - feminiz., cryptorch,

21 oh def formái

klassz sóveszt - lány masculiniz, ff 2-3 hétben sóvesztő krízis


klassz egyszerű virilizáló - clitoromegalia, korai szmérem szőrzet


későn manifesztálódó - peripub jel, lány korai szőrz, hirsutism, oligoamenorr. Ffi kicsi here, kifej viriliz.

nei érés zav.

pubertas praecox


l <8, f <9


lehet - abnorm növ, pszichoszoc fejl zav


korai telarche - <7é mellfejl


korai pubarche - <8é-l, <9é-f és nagyobb penis


korai menarche - <9-10émenarche def.

12-13é első mensi

gonarche def.

follic érése

adrenarche

szeméremszőrzet kial.

koria nemi fejl okok

hypoth koria érés


org agyi lesio - hydroceph, gyull, sugárth


agytum - pinealoma, n opt glioma, neurofibromat, cranyopharing, astrocytoma, ependymoma, hamartoma


Albright McCune sy - hypoph dep mir abnorm autonomiája


Oovar - cyta, POCS, oestrog term tum (granulos, theca sejtes tum, teratoma)


Testic - leydig sejtes tum


adr eredet - congen adr hyperpl (CAH), mv tum


anabol steroid th.


idiopath

korai nemi érés th.

hyport - GNRH


medroxp4 - mensen eláll

serdülő fiúk gynecomast

anorchia


klinefelter


e3 term tum


kr ve


már cirr


basedow kór


iatr - cytost, marihuána, heroin


emlőcc - ritka

Pubertas tarda - késői fejl

>13l, >14f


hypergonadotrop hypogonadismus - perif zav


hypogonadotr hypogonadismus - centr zavperif

fiú - cryptorh, torsio, atresia, sugár kemo, gonad dysgen - Noonan, Prader-W, Klinef. - tesztoszt th.


lány - Turner, tiszta g dysgen, rez ovar sy, sugár, kemo, thalass, malnutr, anorex, extr fiz akt, CF, CF - e3 thcentr.

kr szervi megbet


pszichoszoc depr, tartós steroid


hypthyr, hperprolact, agytum, sugárth, fej traum


fejl rend - congen panhypopituit


GNRH hiány - Kallmann, Prader W, Noonan, Laurence-Moon, Biedl-Bardet sy

Klinefelter sy

hypth eflégt műk ffi-ban


serdülés zav, szaglásveszt.