• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Het aanplakbiljet

L'affiche

Het stadhuis

La mairie

Ontvangen

Accueillir

Ziek worden

Tomber malade

Vervangen

Remplacer

Sterkte

Bon courage

De job

Le boulot

Het is voor mij hetzelfde

C'est pareil pour moi

We zullen gaam

On ira

Ik zal het je laten horen

Je te ferai écouter

De rommel

Le bazar

Schoonmaken

Nettoyer

Opruimen

Ranger

Eerstvolgende

Prochain

Zich redden

Se débrouiller

Hard werken

Bosser

Controleren

Vérifier

Leren

Apprendre

In feite

En fait

De wanorde

Le désordre

Missen

Rater

Een nieuwtje

Un scoop

Gebruiken

Employer

Het huishouden

Le ménage

Voeden

Nourrir

Huisvesten

Loger

Uitbuiten

Exploiter

De slavernij

L'esclavage

Verdienen

Gagner

Ontdekken

Découvrir

Veel

Nombreux

Vanaf

À partir de

Volgen

Suivre

De veiligheid

La sécurité

Je zult je kunnen inschrijven

TU pourras t'inscrire

Gedurende

Durant

De helft

La moitié

Wil je er meer over weten?

En Savoir plus

Dat is hetzelfde

C'est pareil

Zich boos maken

Se fâcher

Vanwege

À cause de

Verbieden

Interdire

Straffen

Punir

Dat is stomvervelend

C'est la barbe

Schrikt je dat?

Ca te convient?

Zeker

Certainement