• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

El viaje

Matka

Lejos

Kaukana

Coger

Ottaa

Pantterit ja miehet

Salir

Lähteä

Salista pois


La hora

Tunti

Más tarde

Myöhemmin

Paljon illemmalla

El empleado

Työntekijä

Ayudar

Auttaa

En qué puedo ayudarlos?

La oferta

Tarjous

El turismo rural

Maaseutumatkailu

Preferir

Pitää parempana

Alguna

Jokin

El campo

Maaseutu

Camping

La estella

Tähti

La pensión completa

Täysihoito

El avión

Lentokone

Estar* incluido

Sisältyä johonkin

Maravillosa

Suurenmoinen

Ya

Jo

El sitio

Paikka

Además

Sitä paitsi

Caro

Kallis

El dinero

Raha

Gastar

Käyttäö rahaa

Como máximo

Korkeintaan

A ver

Kattsotaan

Ve'll see

Sólo

Vain

Estupendo

Mainiota

Da igual

Ei haittaa

Interesante

Kiinnostava

Ver

Nähdä, katsoa

La iglesia

Kirkko

A pie

Jalkaisin

El sur

Etelä

Pagar

Maksaa

En efectivo

Käteisellä

Con tarjeta

Kortilla

La maleta

Matkalaukku