Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
elaborate
yksityiskohtainen, harkittu
taidokas
mutkikas
interlaced
yhteen punoutuneet, toisiinsa kietoutuneet
intricate
monimutkainen, mutkikas

be due to sth

johtua, aiheutua jstak, olla jnk syynä/ansiota

incontestable

kiistaton

unprecedented

ennenkuulumaton, ennennäkemätön

to summon

kutsua luokseen, kutsua koolle


koota, kerätä

pathos

säälittävyys

insight

oivallus, selvä käsitys

devastating

tuhoisa, musertava

to rend

repiä, repäistä, raastaa

poignant

katkera, kirvelevä


liikuttava


terävä

luminous

kirkas, loistava

remarkable

huomattava, merkittävä

elegiac

eleginen, kaihomielinen

acerbic

pureva, pisteliäs

intrigue

vehkeily, juoni

abundance

runsaus

flicker

kipinä, häivähdys, välkyntä

to contract

sopia, tehdä sopimus jstak


saada tauti, sairastua jhk


supistua, kutistua, vähetä

terminal

kuolemaan johtava, parantumaton

to combust

syttyä tuleen

subdivision

alaosasto, osa

navy

laivasto, merivoimat

charitable

hyväntahtoinen, ystävällinen, armelias


hyväntekeväisyys-

foundation

perustus, pohja


laitos, säätiö

cul-de-sac

umpikatu, umpikuja

hub

pyörän napa, keskiö


keskipiste, keskus

to feature

ilmoitella, mainostaa


olla tyypillistä jllek


olla tärkeä osa jssakcircuitous

kierto-, epäsuora, kiertelevä

blur

sumeus, hämärän peitossa


tahra, läiskä

acidic

hapan

orbit

kiertorata

fancy oneself as

luulla sopivansa hyvin jksik

oak

tammi

gnarled

pahkainen, ryhmyinen

slumped

kokoon lysähtänyt

encircle

ympäröidä, saartaa

circumstance

olosuhteet, olot


seikka, asianhaara

demise

kuolema

to churn

kuohua, velloa, sekoittaa

to adjust

sopeutua, tottua


kohentaa, asetella

to pixelate

pikselöityä

condo

asunto-osakeyhtiö

weave

kudos

to flit

lennellä, liihotella, liitää

to dislodge

irrottaa, siirtää paikaltaan

tardy

myöhäinen


hidas, verkkainen

to associate with

yhdistää/liittää mielessän jhk