Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

de stad

(die) Stadt

het dorp

(das) Dorf

het centrum

(das) Zentrum

de wijk

(das) Viertal

de wijk

(das) Viertal

de straat

(die) Straße

de wijk

(das) Viertal

de straat

(die) Straße

het huis

(das) Haus

de huizen

(die) Häuser

de huizen

(die) Häuser

het rijtjeshuis

(das) Reihenhaus

de 2-onder-1-kapwoning

(das) Doppelhaus

de 2-onder-1-kapwoning

(das) Doppelhaus

de woning

(die) Wohnung

de woningen

(die) Wohnungen

de flat, het appartement

(die) Etagewohnung

de flat, het appartement

(die) Etagenwohnung

de boederij

(der) Bauernhof

de omgeving

(die) Umgebung

de omgeving

(die) Umgebung

het bos

(der) Wald

de buren

(die) Nachbarn

het lawaai

(der) Lärm

rustig

ruhig

druk

belebt

hard (van geluid)

laut

zacht (van geluid)

leise

het lawaai

(der) Lärm

rustig

ruhig

druk

belebt

hard (van geluid)

laut

zacht (van geluid)

leise

hier

hier

hetzelfde als in Nederlands (NL)

daar

dort

verhuizen

umziehen

het lawaai

(der) Lärm

rustig

ruhig

druk

belebt

hard (van geluid)

laut

zacht (van geluid)

leise

hier

hier

hetzelfde als in Nederlands (NL)

daar

dort

verhuizen

umziehen

inrichten

einrichten

huren

mieten