Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pomocniczy

Adjunctive

Cera

Complexion

Przeszczep

Graft

Połączenie

Junction

Czerniak

Melanoma

Znamie

Mole

Nawrot

Recurrence

trądzik

acne

pęcherz

blister

skorupa

CRUST

Łupież

dandruff

plama na skórze

blotch

zapalebie spojówek

conjunctivitis

blednąc

fade

szorski

HARSH

CHRYPKA

hoarseness

zapalenie ucha środkowego

otitis media

zapalenie jamy ustnej

stomatitis

ospa wietrzna

chicken pox

różyczka

german measles

odra

measles

świnka

mumps

zapalenie migdałków

tonillitis

tężec

tetanus

krztusiec

whooping cough

przylegać

adhere

puste miejsce

blank

zamazany

blurred

oparzenie

burn

odwarstwienie

detachment

rozszerszony

dilated

plamka żółta

macula

oczopląs

nystagmus

przywrócić do normy

restore

siatkówka

retina

uszczelnienie

seal

gąbka gazik wacik

sponge

zez

strabismus

włókno

strand

welon

veil

jaskra

glaucoma

zaćma

cataract

nadwrażliwośćć

hyperopia

krótkowzroczność

myopia

dalekowzroczność srarcza

presbyopia

nerwiak nerwu słuchowego

acoustic neuroma

wyrośl adenoidalna

adenoid

szum brzęczenie w uszach

buzzing

perlak

cholesteatoma

drenować

drain

wysięk

effusion

nacięcie błony bębenkowej

myringotomy

kosteczka

ossicle

zapalenie ucha zewnętrznego

ottitis externa

osteoskleroza

osteosclerosis

wziernik do ucha

otoscope

ropny

purulent

ropiejący

suppurative

wrażliwy podatny

susceptible

szum brzęczenie w uszach

tinnitus

głuchota

deafness

brak plemników

azospermia

począć zajsc w ciaze

conceive

zapłodnienie

conception

przemieszczenie

displacement

ciąża pozamaciczna

ectopic pregnancy

niewydolność

failure

sprzyjający

ffavourable

zapłodnić

fertilize

rzeżączk

gonorrhoea

fallopian tube

jajowód

bezpłodność

infertility

zaplemnienie

insemination

wada rozwojowa

malformation

mięśniak

myoma

zapalenie jąder

orchitis

jajnik jajowód

ovary oviduct

drożny

patent

contraception

zapobieganie ciąży

cewka

coil

niedonoszenie

miscarriage

tętniak

aneurysm

badanie radiologiczne aoorty

aortography

zaciisk

clamp

krwawienei z nosa

cpistaxis

pachwina

groin

nacięcie

inciision

odciągnąć

retract

przeciążenie

strain

zgodny

compatible

przeciwwskazać

contraindicate

powszechny aktualny

current

dawca

donor

ułatwić

facilitate

śmiertelność

mortality

biorca

recipient

odrzucenie

rejection

przebieg

cours

urojenie

delusion

rozłączyć

detach

halucynacje

hallucination

zakłócać

impair

prześladowanie

presecution

schizofrenia

schicophrenia

wola

will

utajony

latent