• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aanklagkantoor
spel nou self

Def: Plek by hof waar staatsaanklaer werk.
aanloklik
spel nou self

Def: Iets wat jou aantrek, wat vir jou lekker lyk
aartsvyand
spel nou self

Def: Jou grootste vyand
addisionele
spel nou self

Def: Iets wat ekstra is.
adolessent
spel nou self

Def: 'n Tiener seun of dogter
affêre
spel nou self

Def: Gedoente of saak
affodille
spel nou self

Def: Tipe blom - gewoonlik geel van kleur
afkappingsteken
spel nou self

Def: Leesteken bv. pa's of hull s'n
afsloof
spel nou self

Def: Baie hard werk, gewoonlik vir iemand anders
afvalstowwe
spel nou self

Def: Byproduk/neweproduk in sekere prosesse. Moet weggegooi word