• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad kan man göra själv?
enstaka svinkoppor kan man behandla själv.
tvätta utslagen nogrannt med flytande tvål och vatten morgon och kväll. klapptorka med en engångshandduk. Även om det gör ont så är det bra att blöta upp skorporna och försöka pilla bort dem. Då stör man bakteriernas tillväxtmiljö
Förebygga smitta
För att förebygga smittspridning är det bra att hålla såren rena och tvätta sina egna och barnens händer med tvål och vatten. dela inte handduk, lakan eller kläder. byt örngott varje dag och tvätta lakan och handdukar så ofta man kan för att minimera spridning över kroppen.
barn bör vara hemma från dagis.Då såren torkat in och skorporna trillat av smittar man inte längre.
Vad finns för receptfria mediciner?
krämen microcid som motverkar bakteriernas tillväxt. Stryk på med tops eller liknande, ta inte på såren och tvätta händer noga efter behandling.
när ska jag söka läkare?
utslagen fortsätter sprida sig
om barnet samtidigt har feber
utslagen sitter på stora områden
såren inte har läkt efter 1 veckas behandling