• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/218

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

218 Cards in this Set

 • Front
 • Back

plerique, -aeque, -aque

most, very many

plerumque

mostly, commonly

pluit, pluere, pluit

it rains

poena, ae (f)

punishment

punio (4)

punish

polliceor (2)

promise

pondus, ponderis (n)

weight

pono, ponere, posui, positum

place, lay aside

pons, pontis (m)

bridge

pontus, i (m)

sea

populus, i (m)

a people, folk

populor (1)

ravage, devastate

porro

onwards, farther

porta, ae (f)

gate

porto (1)

carry

portus, us (m)

harbour

posco, poscere, poposci

demand, ask

possideo, -sidere, -sedi, -sessum

possess

possum, posse, potui

be able

potestas, atis (f)

power

post

after (preposition)

postea

afterwards (adverb)

postquam

after (conjunction)

posterior (posterioris)

later, next

postremus, a, um

latest, last

postulo (1)

demand

potior, potiri, potitus sum (+ genitive or ablative)

obtain, gain

potius

rather, preferably

praebeo (2)

offer, show, present

praeceps (praeciptis)

headlong, straight down

praecipito (1)

throw down, rush down

praeda, ae (f)

plunder, prey

praemium, i (n)

reward

praesertim

especially

praesidium, i (n)

protection, garrison

praesto, -stare, -stiti, -stitum

show, excel, perform

praeterea

besides

praetor, -oris (m)

praetor, president

precor (1)

pray, beg

preces, um (f pl)

prayers

premo, premere, pressi, pressum

press, urge

pretium, i (n)

price

princeps, principis (m)

chief, leader

prior (prioris)

former, previous

prius

previously

priusquam

before

primus, a, um

first

pristinus, a, um

former, ancient

pricus, a, um

former, ancient

probrum, i (n)

shame, disgrace

probrosus, a, um

disgraceful, shameful

probus, a, um

good, virtuous

probo (1)

test, approve

procul

far away

prodo, -dere, -didi, -ditum

relate, betray

proelium, i (n)

battle

proficiscor, -ficisci, -fectus sum

set out, start off

progredior, -gredi, -gressus sum

advance

prohibeo (2)

prevent

promo, promere, prompsi, promptum

bring out, produce

promptus, a, um

ready

prope

near (preposition)

propior (propioris)

nearer

proximus, a, um

nearest, next

propero (1)

hurry, hasten

prosum, prodesse, profui (+ dative)

be useful, help

protinus

at once

provideo, providere, providi, provisum

forsee, provide for

provincia, ae (f)

province

prudens (prudentis)

wise, cautious

publicus, a, um

public

pudet, pudere, puduit

it causes shame

puer, pueri (m)

boy

puella, ae (f)

girl

pugno (1)

fight

pugna, ae (f)

fight

pulcher, chra, chrum

beautiful

pulvis, veris (m)

dust

puppis, is (f)

stern, ship

puto (1)

think

quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum

seek, get, ask

quaestor, oris (m)

quaestor, finance officer

quaestus, us (m)

gain, profit

quaestio, ionis (f)

inquiry, law court

quails, is, e

of what kind

quam

how, than

quando

when

quantus, a, um

how great

-que

and

queror, queri, questus sum

complain

qui, quae, quod

who, which

quicumque, quaecumque, quodcumque

whoever, whatever

quivis, quaevis, quodvis

anyone

quilibet, quaelibet, quodlibet

anyone

quidam, quaedam, quoddam

a certain person

quia

because

quidem

indeed, admittedly

quies, quietis (f)

rest, calm

quis, quis, quid

who, what

quis, qua, quid

anyone, anything

quisquam, quaequam, quicquam

anyone, anything

quisque, quaeque, quodque

each

quisquis, quicquid

whoever, whatever

quomodo

how, in what way

quondam

formerly, in the past

quoniam

since

quoque

also

quot

how many

quotiens

how many times

ramus, i (m)

branch of tree

rapio, rapere, rapui, raptum

seize

rapax (rapacis)

greedy, rapacious

rapidus, a, um

swift

ratis, is (f)

boat

recens (recentis)

fresh

recipio, recipere, recepi, receptum

take back

se recipere

retreat

recuso (1)

refuse

reddo, -ddere, -ddidi, -dditum

restore, give

redeo, redire, redii (redivi), reditum

go back, return (intrans.)

reditus, us (m)

return

refert, referre, rettulit (mea, tua etc.)

it concerns, it profits

rego, regere, rexi, rectum

keep straight, rule

rectus, a, um

straight, right

rex, regis (m)

king

regina, ae (f)

queen

regnum, i (n)

kingdom

regius, a, um

royal

religio, ionis (f)

religion

relinquo, -linquere, -liqui, -lictum

leave (trans.)

reliquus, a, um

remaining, the rest

remus, i (m)

oar

renovo (1)

repair, renew

reor, reri, ratus sum

think

ratio, ionis (f)

reason, plan, method

repentinus, a, um

sudden

reperio, -ire, repperi, repertum

find

requies, ietis (f)

rest

res, rei (f)

thing, affair, event

res publica, rei publicae (f)

state, commonwealth

resisto, -sistere, -stiti (+ dative)

resist

respondeo, -ere, -spondi, -sponsum

reply, answer

restituo, -tuere, -tui, -tutum

restore

reus, i (m)

accused person

rideo, ridere, risi, risum

laugh

ripa, ae (f)

bank of a river

robur, roboris (n)

strength, oak, man power

rogo (1)

ask

rota, ae (f)

wheel

ruber, bra, brum

red

rudis, is, e

crude, clumsy

rumpo, rumpere, rupi, ruptum

break, burst (trans.)

ruo, ruere, rui, rutum

rush, fall

ruina, ae (f)

ruin, fall

rursus

again

rus, ruris (n)

countryside

rusticus, a, um

of the country

sacer, cra, crum

sacred

sacerdos, dotis (m/f)

priest, priestess

saepe

often

saevus, a, um

cruel

sagitta, ae (f)

arrow

sagittarius, i (m)

archer

salio, salire, salui, saltum

leap, dance

salto (1)

dance

saltus, us (m)

pasture-land, valley

salus, salutis (f)

safety

salvo (1)

save

salvus, a, um

safe

sanguis, guinis (m)

blood

sano (1)

cure

sanus, a, um

healthy

satis

enough

satisfacio, -facere, -feci, -factum (+ dative)

satisfy

saxum, i (n)

rock, stone

scelus, sceleris (n)

crime

sceleratus, a, um

criminal

scio, scire, scivi, scitum

know

scientia, ae (f)

knowledge

scopulus, i (m)

rock, crag

scribe, scribere, scripsi, scriptum

write

scutum, i (n)

shield

se (sui)

himself, herself, itself, themselves

suus, a, um

his, hers, its, theirs

seco, secare, secui, sectum

cut

secundus, a, um

second, favourable

securus, a, um

free from care, serene

sed

but

sedeo, sedere, sedi, sessum

sit, wait, sink

sedes, sedis (f)

seat, residence, place

sedo (1)

settle, calm, stop

seges, segetis (f)

growing corn

segnis, is, e

sluggish, lazy

semper

always

senex, senis (m)

old man

senior, ius

old man, older

senator, oris (m)

senator

senatus, us (m)

senate

sentio, sentire, sensi, sensum

perceive, judge

sententia, ae (f)

opinion, belief

sequor, sequi, secutus sum

follow

sero, serere, serui, sertum

join, put together

sero, serere, sevi, satum

sow

servio, servire, servii, servitum (+ dative)

serve, be a slave

servus, i (m)

slave

servitus, utis (f)

slavery

servo (1)

save, keep, preserve

severus, a, um

harsh, strict

sic

thus, so

siccus, a, um

dry

sidus, sideris (n)

star, constellation

signum, i (n)

battle flag, sign

sileo, silere, silui

be silent

silentium, i (n)

silence

silva, ae (f)

wood, forest

similis, is, e (+ genitive)

like

simul

at the same time

simulac

as soon as