• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back

voicemail

sesli mesaj

speak face to face

yüzyüze konuşma

social network

sosyal ağ

make a phone call

telefon görüşmesi yapmak

keep in touch

iletişimde olmak

formal

resmi

informal

gayri resmi

one moment

bir saniye

who's calling?

kim arıyor

he is not available at the moment

şuan müsait değil

I'll get her

onu çağırayım

I'm afraid

ne yazık ki, maalesef, korkarım ki

hang on/ hold o n a moment

az bekleyin

caller

arayan şahsiyet

come to the phone

telefona gelin

receiver

aranan şahsiyet

drive sbd to smw

birsini bir yere arabayla götürmek

communication technology exhibition

iletişim teknolojileri sergisi

science museum

bilim müzesi

I hope you feel better soon

umarım yakında daha iyi olursun (hissedersin)

we will meet up later, then

başka zaman buluşuruz o zaman

ways of communication

iletişim yolları

sender

GÖNDEREN ŞAHSİYET

abbreviations

kısaltmalar

B4N (Bye for Now)

şimdilik hoşça kal

SMS (Short Message Service)

kısa mesaj servisi

cheap, fast and fun

ucuz, hızlı ve eğlenceli

approximately/ nearly/about

ortalama, neredeyssse,yaklaşık

follow the outline below

aşağıdaki taslağı takip edin

combination

birleşim, karışım

numbers, words, symbols and abbreviations

numara, kelime, işaret ve kısaltmalar

negative effects (of x)

(x’in olumsuz) olumsuz etkiler

according to Mülo

Mülo'ya göre

secret

gizli

record a mock phone conversation

şakacıktan bir telefon konuşması kayıt edin

weekend activity

hafta sonu etkinliği

dial-press-touch

tuşlamak,basmak,dokunmak

hang up the phone

telefonu kapatmak

simple

basit, sıradan

clarify, clarification

açıklamak, açıklama

HAND

have a nice day: iyi günler

believe

inanmak

contain

içermek

display

göstermek

dominate

egemen olmak,hukmetmek, dominant yani

feel better

daha iyi hissetmek

CUL8R

see you later

I cannot hear you, dude

seni duyamıyorum, ahbap

respond to a mail

maile cevap vermek

It means ...

o şu anlama gelir...

to be worried about

endişelenmek

understand

anlamak

meet up

biraraya gelmek

accessory store

aksesuar mağazası

foreign language

yabancı dil

gadget

küçük alet, aygıt

choice

seçim

generation

nesil

landline

sabit telefon hattı

PLM

please call me

May I / Can I / Could I

yapabilirmiyim?

Can you/Could you

yapabilirmisin?

How is it going?

nasıl gidiyor?

I guess

tahmin ederim....

let me know

haber ver

One moment

bi dakika (bekleyin)

take care

kendine iyi bak

What's up

naber

Could you ask him to call me?

Beni aramasını söylermisiniz?

Could I speak to ......?

....... ile görüşebilirmiyim?

pronounce

telaffuz etmek

recognize

tanımak

pick up the phone

telefonu açmak

daily basis

günlük olarak

memo

küçük not