• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tegn et neuron


Hvilke celler laver myelin i hhv CNS og PNS?

CNS: Oligodendrocytter, der omkranser flere axoner


PNS: Schwannske celler, der vander rundt om ét axon

Hvad er forskellen på grå og hvid substans?

Grå: Nervecellelegemer og umyelinerede axoner (hovedsageligt), glia


Hvid: Myelinerede axoner (hovedsageligt), glia

Hvad er forskellen på nucleus og ganglion?

Nucleus: ansamlinger af cellelegemer i CNS


Ganglie: ansamlinger af cellelegemer i PNS

Hvad er forskellen på tractus/baner og nerver?

Tractus: ansamlinger af udløbere i CNS


Nerver: ansamlinger af udløbere i PNs

Hvad hedder de forskellige gliaceller?

Astrocytter


Oligodendrocytter/Schwannske celler


MikrogliaHvad er funktionen af astrocytter?

Mange udløbere, nedbrydning+syntese af neurotransmitter, kan proliferere og udfylde defekter.

Hvad er funktionen af mikroglia?

Betændelsesceller, APC, kan fagocytere, opstår ud fra monocytter, kan danne cytokiner og kemokiner

Hvilke andre celler (end glia+neuroner) findes i nervevævet? (hint: BBB, omkring BBB, Blod-CSF, ventriklerne)

BBB: Endothelceller (særligt selektive)


Omkring endothelet findes pericytter


Blod-CSF-barriere: Epithelceller i plexus choroideus


Ventriklerne: Ependymceller

Længde, diameter og vægt - Medulla spinalis

Ca 45 cm lang (fra foramen magnum --> canalis vertebralis --> L1-L2), 1 cm i diameter, 30 g

Hvilke dele opdeles medulla spinalis i?

Pars cervicalis med 8 nn. cervicales


Pars thoracica med 12 nn. thoracici


Pars lumbalis med 5 nn. lumbales


Pars sacralis med 5 nn. sacrales


Pars coccygea med 1 n. coccygeus

Hvad er forholdet mellem grå og hvid substans?

Cervikal - grå:hvid 1:2


Sakral - grå:hvid 2:1

Tegn medulla spinalis set fra siden og tværsnit på forskellige niveauer

Tegn dermatomer (især fingrene og underbenet)

Lær disse udenad ;)

L2: Hofte fleksion


L3: Knæ ekstension


L4: Ankel dorsi-fleksion


L5: Storetå ekstension


S1: Ankel plantar-fleksion/ankel eversion/Hofte ekstension


S2: Knæ fleksion


S3–S4: den anokutanøse refleks

Kommer de sensoriske ledningsbaner ind gennem dorsale eller ventrale rødder?

Dorsale. ALTID doooorsale. Det første perikaryon ligger i spinalgangliet

Hvor findes nociceptorer?

External examples are in tissues such as skin (cutaneous nociceptors), cornea and mucosa.


Internal nociceptors are in a variety of organs, such as the muscle, joint, bladder, gut and continuing along the digestive tract.

Hvad reagerer nociceptorer på?

SMERTE!!


Reagerer på mekanisk stimuli og temperatur over 45 grader samt kemisk stoffer, der frisættes ved vævskade

Hvad er forskellen på øvre og nedre motorneuroner? (Cellelegeme og funktion)

Øvre: Cellelegeme i primær motor cortex


- Beordrer 2. neuron til at lave en bevægelse


- Regulerer 2. neurons bevægelse


Nedre: Cellelegeme i forhorn på medulla spinalis (spinalnerver) og i hjernestammen (kranienerver)


- Udfører hvad den får besked på af 2. neuron


- Indgår i lokale refleksbuer

Hvad er forskellen på upper og lower motor neuronslæsioner mht reflekser, tonus, kraft og trofik?

Upper: hyperrefleksi, øget/spastisk tonus, parese eller paralyse, lettere nedsat trofik


Lower: Arefleksi, slap tonus, parese eller paralyse, atrofi.