• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/131

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

131 Cards in this Set

 • Front
 • Back
מחלת כליות - אתיולוגיות ל
ATN
פרה-רנל קודם
טוקסינים: מיוגלובין
המוגלובין
light chains
מחלת כליות - אתיולוגיות ל
interstitial nephritis
הסננה - סרקואיד, לימפומה, לוקמיה
תרופות
פיילונפריטיס
מחלת כליות - אתיולוגיות ל
כלי דם קטנים
יל"ד ממאיר
HUS
TTP
מחלת כליות - אתיולוגיות ל
גלומרולרי - נפריטי
ANCA:
ווגנר, צ'ורג שטראוס, מיקי' פוליאנגיטיס
GBM:
anti GBM, Goodpasture
Immune:
post infectious GN
SLE
IE
קריוגלובולינים
membranoproliferative
(משלים נורמלי) IgA\ הנוך שונליין פורפורה
מחלת כליות - אתיולוגיות ל
גלומרולרי - נפרוטי
לפי פתולוגיה -
MCD - ילדים
MEMBRANOUS - מבוגרים
FSGS - שחורים
MEMBRANOPROLIFERTIVE

לפי מחלות סיסטמיות -
DM
עמילואידוזיס
SLE
קריוגלובולינים
מנגנון פגיעת אמפוטריצין בכליה
פגיעה טובולרית תלויית מינון
יתר ל"ד ממאיר -
הגדרה
אין הגדרה של מספר
מה שחשוב זו שהעלייה מהירה מאוד ומלווה בנזק לאיברי מטרה
ברגע שיש פגיעה באיברי מטרה - מצב חירום
יתר ל"ד ממאיר -
פגיעות
מוח - שבץ המורגי או איסכמי
לב - אס"ל, אקיוט קורונרי, דיסקציה
כליה - פרוטאינוריה, המטוריה, פגיעה מיקרואנגיופטית
יתר ל"ד ממאיר -
טיפול ומטרותיו
אין פגיעה באיברי מטרה -
טיפול PO
IV יש פגיעה באיברי מטרה - טיפול
הורדת ממוצע ל"ד ב25% בעזרת
ניטרופרוסיד, ניטרוגליצרין, לבטלול...
הבדלים עיקריים בין בסקלרוזיס סיסטמי
DIFFUSE VS LIMITED
LIMITED:
רנו מקדים את המחלה
פרוגנוזה טובה יותר
CREST
נוגדן אנטי צנטרומר
GI - PBC
ריאות - יוצר יל"ד ריאתי מפיברוזיס
עור של הגוף עצמו לא מעורב
SSc:
טיפול
מטפלים בגדול פר איבר -
PPI FOR GERD
ACEI FOR HTN
ABx for bacterial overgrowth
ואזודילטורים ביל"ד ריאתי
אימונוסופרסיה רק ב:
AZA מיוזיטיס - מטוטרקסט
פיברוזיס ריאתי - ציקלופוספמיד
אלקטרוליטים מומלצים בתזונה של חולה יל"ד
אשלגן וסידן
הרעלת אקמול -
כמות לנזק פטאלי
25 גרם
לקטט ראשוני מעל 3.5 מנבא צורך בהשתלה
הרעלת אקמול -
רמות אחרי 4 שעות
150
רוב הסיכויים שלא יהיה נזק

200
סיכון לנזק כבדי

300
נזק חמור
הרעלת אקמול -
קליניקה ומהלך
בהתחלה - בחילות, שלשול, כאבי בטן, שוק
שיא הפגיעה הכבדית 4-6 ימים אחרי
הרעלת אקמול -
מי הטוקסין
NAPQI
מטבוליט
הרעלת אקמול -
מי פגיע
אלכוהוליסטים
פנוברביטל
איזוניאזיד
צום ממושך
הרעלת אקמול -
טיפול
תמיכתי
שטיפת קיבה
ב30 דקות אחרי בליעה אפשר פחם פעיל או כולסטירמין
N-ACETYL-CYSTEIN - יעיל גם אחרי 24 שעות. ניתן בפה
הרעלת אקמול -
מתי מפסיקים טיפול?
מתי מחפשים כבד חדש?
מפסיקים טיפול לפי רמת אצטאמינופן בדם (רק כשיורדת)

כבד חדש - קואגולופתיה, בלבול.
ankylosing spodylitis
טיפול
מפרקים -
פיזיותרפיה, NSAID, סטרואידים בזריקה
MTX, SULFASALAZ.
ANTI TNF - עמ"ש
סכרת:
איזון סוכר עוזר לסיבוכים המאקרו/מיקרו-וסקולריים?
מיקרו
BIPAP
קונטרה-אינדיקציות
דורש שיתוף פעולה של החולה ושלא תהיה חסימה לכן:
ערפול הכרה, לא יציב המודינמית, הפרשות מרובות, כוויות
bisfeiens pulse
דופק עם 2 פיקים סיסטוליים
מאפיין
AR
HCM
אנמיה מחוסר ברזל - טיפול
לא סימפטומטי - PO
סימפטומטי - לווריד
סקר קולונוסקופיה
מבוגר מעל גיל 50 פעם בעשר שנים
לאחר גידול או פוליפ כל 3-5 שנים
בקוליטיס כ-8 שנים אחרי איבחון המחלה ואז כל 1-3
קרוב משפחה - רק אם חלה מתחת לגיל 60
ביופסיה בעמילואידוזיס
מחלה סיסטמית - מתחילים מהשומן התת עורי

מקומית - ביופסיה מהאיבר בו יש שקיעה
תסמונת ברטר
כמו פוסיד
היפוקלמיה
בססת מטבולית

היפררנין
היפראלדוסטרון
ל"ד נורמלי-נמוך
עודף פרוסטגלנדיניםאבני כליה
תסמונת גיטלמן
כמו תיאזיד
היפוקלמיה
בססת
היפומגנזמיה
יכול להיות היפונתרמיה
ל"ד בדר"כ נורמלי
קלציום ומשתנים
תייאזיד עושה היפרקלצמיה
פוסיד עושה היפוקלצמיה
TIA\CVA:
גישה ראשונית לחולה
ABC
גלוקוז
לשקול אבחנות אלטרנטיביות
מהלך מחמיר או מוקל
הדמיית ראש עם חלוקה להמורגי מול איסכמי
חיפוש אטיולוגיה וטיפול בו"ז באטיולוגיה ובאוטם/דימום
לקחת בדיקות דם מלאות כולל קרישה ובדיקת רעלים
אקג לפירפור
דופלר קרוטידים
אקו לב לחפש פורמן אובלה פתוח או אנוריזמה חדרית/אאורטלית
TIA\CVA:
מצבים ש"מחקים" אירוע מוחי
מיגרנה א-צפלית
פרכוס
גידול
חולה עם אירוע מוחי ישן שהחלים וכעת אנצפלופתיה מטבולית שחושפת את החסר.
TIA\CVA:
סיבות חשובות לשבץ המורגי וטיפול אפשרי בהן
המורגי - תמיד לשקול הורדת ל"ד

יל"ד ממאיר - ניתוח
סגירת הדלףSAH עקב אנוריזמה -
TIA\CVA:
סיבות חשובות לשבץ איסכמי וטיפול אפשרי בהן
איסכמי - תמיד לשקול טכניקה לפתיחה

פרפור עליות - קומדין
מחלה קרוטידית - ניתוח אנדארטרקטומי, סטטינים לייצוב הפלאק
רוב המקרים נופלים או לקטגוריה של טרומבוזיס או אמבוליה.
בנוסף מחלות קרישה והמוגלובינופתיות
CVA:
טיפול משותף לכל המצבים
פרופילקסיס לקרישים וורידיים
שיקום
מניעה שניונית לפי האתיולוגיה
CVA:
רמז קליני לשבץ המורגי מול איסכמיה
פחות פוקלי
יל"ד
דינמיקה של החמרה
TIA\CVA:
גורמי סיכון
עישון
סכרת
יל"ד
AF
היפרליפידמיה
מחלה קרוטידית
TIA\CVA:
טיפולים לשבץ איסכמי
TPA - טרומבוליזה תוך 3 שעות. סיסטמית או לעורק
לא לתת:
בל"ד ממאיר, בעיות קרישה המתבטאות בתפקודי קרישה מופרעים או טסיות נמוכות, סיכון לדימום מניתוח קודם או מע' עיכול

אנדו-ווסקולר:
טרומבקטומי גם אחרי
TIA
טיפול
לא נותנים טרומבוליזה כי יש שיפור
מאשפזים ל48 שעות מאחר ורוב החזרות בטווח הזה.
יש סיכון מוגבר ל-3 חודשים הקרובים
מניעה ראשונית ושניונית של שבץ או
TIA
איזון יל"ד
איזון ג"ס לאתרוסקלרוזיס
חיפוש מצבי קרישתיות יתר
להמנע מגלולות
סטטינים מייצבים את הפלאק גם בלי עדות לעודף כולסטרול.
אספירין
קומדין בפירפור
בירור אינסידנטלומה באדרנל
בירור אנדוקריני - בעייתי כורתים
FNA אם בחולה סרטן חושדים בגרורה ואז
מתחת ל3 ס"מ עוקבים בסיטי
3-6 לפי מאפיינים באנגיו ומראה
6 ומעלה כורתים
מאפיינים רדיולוגייה של
OA
היצרות המפרק
אוסטאופיטים
ציסטות סבכונדרליות
סקלרוזיס סבכונדרלי
נוטלי קומדין - מה עושב אנטיביוטיקה ל INR?
מעלה
TUMR LYSIS SYNDROME
טיפול
נוזלים
סודיום ביקרבונט
אלופורינול
מזותליומה מחשיפה לאסבסט
חביון?
שיא הסיכון אחרי 30-35 שנה
יש גם מקרים תוך 20-25 שנה
בקטראוריה א-סימפטומטית - טיפול?
לא מטפלים אלא אם בהריון או קטטר
DKA
טיפול
לחפש סיבות להחמרה כמו זיהום התקף לב...
הידרציה
אינסולין 0.1 לקילו
מתחת ל250 גלוקוז משנים נוזלים לדקסטרוז 5%
הוספת אשלגן עפ"י הצורך. במיוחד אם התחיל כנורמו-קלמי
RA
מה ההבדל בין מחלה שמופיעה בגיל מבוגר לעומת בגיל צעיר
הדרדרות תפקודית קשה ומהירה יותר
BARRETT, ESOPHAGUS
חלוקה
סגמנטים קצרים - עד 2-3 ס"מ
סגמנטים ארוכים - מעל 2-3 ס"מ
BARRETT, ESOPHAGUS
HIGH GRADE DYSPLASIA
מה עושים
לפעמים כבר יש קרצינומה
אספג'קטומי
כריתה של הרירית באנדוסקופיה
תרפיה פוטודינמית
BARRETT, ESOPHAGUS
LOW GRADE DYSPLASIA
מה עושים
גסטרוסקופיה חצי שנה ושנה מהאבחנה עם ביופסיות
משם כל שנה כל עוד המצב נשמר
BARRETT, ESOPHAGUS
ללא דיספלסיה
שתי בדיקות בשנה הראשונה ואח"כ כל 3 שנים
POLYPOSIS COLI
תורשה
AD
POLYPOSIS COLI
GARDNER SYN.
גידולי רקמה רכה ועצמות
דזמואיד מזנטריים
פוליפים רבים
סרטן באמפולה
POLYPOSIS COLI
TURCOT SYN.
גידולים ממאירים של המוח
HNPCC
נקרא גם
לינץ' סינדרום
HNPCC
תורשה
AD
ALCOHOLIC HEPATITIS
DISCRIMINANT FUNCTION
PTמורכב מבילירובין ו
מעל 32 - פרוגנוזה גרועה, תמותה של עד 50% תוך חודש
ALCOHOLIC HEPATITIS
טיפול
המנעות מאלכוהול הכי חשוב
DS>32 נותנים פרדניזון
התייצגות נפוצה של
PBC
רוב החולים אסימפומטיים בהתייצגות
כשסימפטומטיים מתחיל בעייפות
גרד 50%
גרד לפני צהבת מרמז על פרוגנוזה רעה
PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY
היארעות
פחות מ1 ל1000 הריונות
PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY
סיכון מוגבר ב
סיכון עולה בלידות חוזרות וגיל מבוגר
PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY
הריון הבא
בסיכון מוגבר
PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY
כמה זמן נמשך והאם מחלימים?
עד 5 חודשים אחרי, 50% מחלימות
PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY
טיפול
DCM כמו
IVIG לשקול אימונוסופרסיה או
צפיפות עצם
למי?
נשים מעל גיל 65
צעירות במנופאוזה עם גורם סיכון
פוסטמנופאוזליות המגיעות עם שבר
מעקב אחרי טיפול
טיפול ארוך בסטרואידים
היפוקלצמיה עם פאראתירואיד גבוה
מתג גראם חיובי
ליסטריה
קלוסטרידיום
דיפטריה
בצילוס צראוס
נוקרדיה
היפונתרמיה ומצבי אוסמולליות בדם
אמור להיות אוסמולליות מופחתת
אוסמו' נורמלי: היפרטריגליצרידים, היפרפרוטאינמיה
אוסמו' מוגברת: היפר-גלוקוז או מניטול
הסיבה השכיחה לתפליט פלאורלי
אס"ל
יל"ד
מנבאים של פגיעה באיברי מטרה
מדידות בבית או הולטר טובים עדיפים על מדידה במרפאה
בזקנים סיסטולי מנבא יותר טוב
בצעירים דיאסטולי מנבא יותר טוב
TRALI
TRANSFUSION RELATED ACUTE LUNG INJURY
הגורם המוביל למוות ממוצרי דם
נוגדנים במוצר מגיבים עם גרנולוציטים של המקבל
יותר סיכוי אם התורמת היא מולטיפארוס
כלבת:
אדם שננשך
אם הכלב נתפס - 10 ימי הסגר ואם מת בודקים את הראש
אם לא נתפס או נשיכה קרובה למע' עצבים מרכזית
להתחיל לטפל בחיסון סביל ופעיל
IgA nephropathy
מתי ACEI
פרוטאין בשתן מעל 500
או אס"כ
הסרטן עם מספר מקרי הממות לשנה הגבוה ביותר
סרטן ריאות
אנדוקרדיטיס:
מתי לחשוב על ניתוח
אס"ל למרות טיפול מקסימלי
זיהום עקשן מעל שבוע למרות טיפול
זיהום חודרני - אבצס סביב מסתם...
מסתם תותב שלא מתפקד טוב או עם סטאף אאוראוס
זיהום קשה לארדיקציה כמו פטריות
סיכוי גבוה לאמבוליזציה
הבדיקה הרגישה ביותר ל
DIC
FDP
אח"כ פיברינוגן
AS
מבדקים לפני החלפת מסתם
כל מי שמעל גיל 45 צריך לעבור אנגיוגרפיה של הקורונריים להעריך אם צריך מעקפים
AS
מתי פתיחה בבלון
טוב לטווח קצר ולכן -
במצב חירום כשיש סיכון חיים
כשיש צורך לייצב חולה לקראת ניתוח אחר
AZA+ALLOPURINOL
פאנציטופניה
ACLS
עיסוי או דה-פיברילציה קודם?
בגדול עיסוי
מחת ל5 דקות לשקול דה-פיברילציה קודם
שיעול כרוני
סיבות מובילות
אסטמה
PND
GERD
משלים במחלות גלומרולונפריטית
C3
נורמלי
הנוך שונליין/IgA nephropathy
נמוך
כל מה שתחת גלומרולונפריטיס אימונית

C4-
נמוך בלופוס וקריוגלובולינמיה
הדרך הטובה ביותר לוודא אבחנת
PCP
BAL
תרבית כיח לא תמיד מראה
אם לא מצליחים בשטיפה אפשר לעשות ביופסיה טרנסברונכיאלית
מבחן אקג מאמץ - במי לא כדאי ומה יכול לדפוק את המבחן
לא כדאי בחולים שמראש ידוע שלא יוכלו לבצע את המאמץ
Digoxin
Re-vascularization

BBB
ST changes
Hypertrophy

Pre-exitation
Pparkinson white (WPW)
Digoxin (again...)
מבחן מאמץ - במי לא כדאי אקו
לא רואים טוב באקו:
שמנים
COPD
מבחן מאמץ - דיפירידמול
לא לתת בחולי ריאה כי עושה ברונכספאזם
לתת דובוטמין
התוויות נגד יחסיות ליצנתור אלקטיבי
היפוקלמיה בלתי נשלטת
אס"ל לא מאוזנת
יל"ד לא מאוזן
מחלת חום
גוש בתירואיד. ללא שינוי תפקודי בלוטה
מה עוים אם שאיפת תאים לא דיאגנוסטית
חוזרים על ה
FNA
קלינדמיצין - מה מכסה
גראם חיובים חוץ מאנתרוקוק
אנאירוביים
HDL
תחת סטטינים
Statins have a modest HDL-raising effect (5–10%), and this effect is not dose-dependent.
בכצ'ט
אבחנה
כיבים בפה ועוד שניים מתוך
- כיבים בגניטליה
-מבחן פתרגי חיובי
- אובאיטיס
מנינגיטיס מנינגוקוקלית
מניעה -
למי
מה נותנים
כל מי שהיה במגע קרוב לחולה בבית/עבודה ומי שנגע בהפרשות
מגע מזדמן (רופאים) לא מצדיק
טיפול בריפאמפין/קווינולונים/אזיתרו/רוצפין לשריר
HDL
איך מעלים
ספורט ושינויי אורח חיים
ניאצין התרופה הכי טובה (ויטמין בי3)
סטטינים ופיבראטים גם מעלים - לגבי פיבראטים אין השפעה על הישרדות מבחינת העלאת
HDL
RCC:
קליניקה
יש טריאדה של המטוריה כאב מותניים וגוש בטני בבדיקה.
רק 10% באים אם כל הטריאדה
40% מגיעים עם משהו מהטריאדה
RCC
מעבדה
שקיעת דם מוחשת ב 50%
תסמונות פאראנאופלסטיות - היפרקלצמיה, ארתרוציטוזיס
RCC
טיפול
סטייג'ים 1-3
ניתוח של רדיקל נפרקטומי
עוזר לכמחצית החולים. טיפול אג'ובנטי לא משפר שרידות
סטייג' 4
כימותרפיה או ניתוח לא עוזרים
מנסים אימונותרפיה עם אינטרפרון או אינטרלויקין2, קו שני טיפולי נגד אנגיוגנזיס
RCC
סימנים פרוגנוסטיים רעים
היפרקלצמיה
אנמיה
LDH
KPS<80
הסיבה השכיחה למוות בחולי לופוס בעשור השני למחלה והלאה
מאורעות טרומבואמבוליים
DLCO
מתי דיפוזיה עולה?
דימום לאלבאולים - הכדוריות לוקחות את הפח"ח
אסטמה - עלייה קלה
פיאוכרומוציטומה
תסמינים ומעבדה כולל אלקטרוליטים
כאבי ראש, פלפיטציות, יל"ד
טכיקרדיה
אורתוסטטיזם
DCM
איבוד משקל

היפרגליקמיה
היפרקלצמיה
אריתרוציטוזיס
AF
טיפול אקוטי
אם מהיר מאטים עם בטא בלוקר
לא יציב או התחיל פרפור תחת מוניטור - שוק
AF
טיפול ארוך טווח
CHADS2
העדפה לשמירה על מקצב
1. היפוך חשמלי - אחרי אקו תקין/פחות מ48 ש' מהתחלה/ אחרי קומדין 3 שבועות עם
INR=2-3
2. היפוך תרופתי
א. ללא מחלת לב מעדיפים קלאס 1 סי
ב. עם מחלה מבנית מעדיפים פרוקור
ג. בוולף פרקינסון מעדיפים פרוקאינאמיד

מי שנכשל בשמירת מקצב נותנים שמירת קצב עם:
וורפמיל, דילתיאזם, בטא בלוקר
לידל סינדרום
נראה בדיוק כמו היפראלדוסטרון רק שרנין ואלדוסטרון נמוכים:
יל"ד
ספיגה מוגברת של נתרן
איבוד אשלגן
בססת מטבולית

טיפול בהגבלת מלח יחד עם משתן כמו אמילוריד(לא אלדקטון!) שעושה פוטסיום ספרינג
LQT
תרופות שעושות
אנטיאריתמיות:
Ia
Ic
III
אריתרומיצין
אנטיהיסטמינים
TCA
חלק מהקווינולונים
אנטי פסיכוטיות
ברונכיאקטזיות:
כללי
התייצגות טיפוסית
התרחבות של הברונכי
יש פוקלי או דיפוזי
מתאפיין בהמופטיזיס וחום באקזסרבציה
ברונכיאקטזיות:
אתיולוגיות
זיהומים רבים - שחפת, אדנו-וירוס, שפעת, קלבסיאלה, HIV
חסימה תוך-ברונכיאלית
בעייה במנגנוני ההגנה כמו סיסטיק פיברוזיס
חלק מתסמונות - חסר אלפא-1-אנטיטריפסין, קרטג'נר, מחלות מעי דלקתיות בעיקר קוליטיס
ברונכיאקטזיות:
אבחנה
צילום חזה וסי.טי
המטרה להבדיל בין פוקלי לדיפוזי
פוקלי הולך יותר עם דלקת ריאות ישנה או שחפת מקומית
דיפוזי - עם בעיות סיסטמיות, מולדות או זיהומים מפושטים
ברונכיאקטזיות:
טיפול
אנטיביוטיקה בהחמרות - אמקוסי, רספרים או לבופלוקסצין. אם יש פסאודומונס בכיח (סיכוי יותר גדול להחמרה נשימתית) - לטפל בקווינולון או לווריד עם אמינוגליקוזיד/צפלו דור 3

ברונכודילטורים
מוקולוטים
ברונכיאקטזיות:
בהמופטיזיס מסיבי
אמבוליזציה של עורק ברונכיאלי או כריתה ניתוחית
זוסטר:
היכן שכיח ומתי מסוכן
שכיח
T3-L3
מסוכן בטריג'מינל, אופתלמי
זוסטר:
מהלך
כאב 2-3 ימים
אריתמה מקולופפולרית ווזיקולרית
שלפוחיות 7-10 ימים
זוסטר:
נורלגיה פוסט הרפטית
נדיר בצעירים
מעל 50% במי שמעל גיל 50
זוסטר:
טיפול
אציקלוביר
ריפוי מהיר יותר של הפצעים ורזולוציה מהירה יותר של הכאב
במדוכאי חיסון -אציקלוביר לווריד
מהם הקווינולונים הרספירטוריים
מוקסיפלוקסצין
לבופלוקסצין
גאטיפלוקס...
גרפאפלוקס
טרובאפלוקס
לגיונלה
כללי
חידק גראם שלילי תוך תאי
עושה פנאומוניה אטיפי אבל נ=לפעמם נראית רגילה
ב50% עם שלשול
לגיונלה
קליניקה
שלשול
חום מעל 40
היפונתרמיה מתחת ל131
חשיפה למים עומדים
מחלה 10 ימים מהחשיפה
לגיונלה
צביעת גראם
כיח - רואים רק נויטרופילים
רואים חיידקים בנוזל פלאורלי או ביופסיה ריאתית
לגיונלה
אבחנה
מעבר לצילום - תסנין
וצביעת כיח/נוזל פלאורלי
סרולוגיה
תרבית
הכי טוב אנטיגן בשתן - מופיע 3 ימים מתחילת המחלה
לגיונלה
טיפול
אזיתרו הכי טוב
קו שני קינולונים רספירטוריים
אפשרי - טטרציקלין/רספרים/ריפאמפין
3-5 ימים טיפול לווריד ואז עוד שבועיים פומי
TORSADES DE POINTES
טיפול
אם יציב המודינמית - מגנזיום סולפט לווריד
לא יציב - שוק אסינכרוני
TOXIC MEGACOLON
הגדרה
הרחבה של הקולון הרוחבי מעל 5-6 ס"מ עם אובדן האוסטרות
UC בהתקף חריף של
טריגר - הפרעות אלקטרוליטים או נרקוטיקה
TOXIC MEGACOLON
טיפול
50%
טיפול תרופתי בקוליטיס עם מנוחה למעיים ונוזלים
השאר זקוקים לקולקטומי דחופה אם לא מגיבים לתרופות
סכנה לפרפורציה חסרת סימפטומים בגלל הסטרואידים עם 15% תמותה
תופעת לוואי של
PTU
אגרנולוציטוזיס
טיפול אנטיביוטי וויטמין קיי
הטיפול משנה את פלורת המעי ויכול לפגוע בייצור האנדוגני של ויטמין קיי
סיבות להפסקת מבחן מאמץ
- אי נוחות בחזה
- קוצר נשימה חמור
- בלבול
- סחרחורת
- חולשה חמורה
- STD>2mm
- ירידת לח"ד סיסטולי > 10
- VT
ANN ARBOR STAGING
1
מעורבות קשרית או איבר לימפתי אחד
2
מספר אתרים מאותו צד של הסרעפת
3
מעורבות מעל ומתחת לסרעפת
4
עירוב כבד או מח עצם
מעורבות איברים נרחבת
A
ללא סימפטומים
B
איבוד משקל (10% בחצי שנה), חום מעל 38 חוזר, הזעות לילה חוזרות
hairy cell leukemia
בקווים כלליים
פנציטופניה
למרות תאים רבים בביופסיית מח עצם אי אפשר לבצע שאיפה כי י ש פיברוזיס
קו ראשון - פורין אנאלוג כמו
CDA
קו שני - ריטוקסימב
סינדרום נפרוטי עם אשך נפוח
לחשוב על רנל ווין סטנוזיס ולתת אנטיקואגולציה
עירוי טסיות מתי?
מתי לא
בגדול 5000-,10,000 כדי לא לדמם ספונטנית
בניתוח - צריך שיהיה 50 אלף

יותר שמרניים DICב
לא נותנים ב
HIT - יעלה טרומבוסים כנראה
TTP אלא אם מטורף לחלוטין
בקטראוריה אסימפטומטית
מטפלים אם מדובר באישה בהיריון

בקטטר לא מטפלים אלא אם הופך סימפטומטי
TIMI SCORE
סיכון למוות אירוע לבבי או צורך ברה-ווסקולריזציה בשבועיים הקרובים

גיל מעל 65
3 ומעלה ג"ס למחלה כלילית
סטנוזיס ידוע מעל 50%
שינויי אס-טי
מעל 2 אירועי אנגינה ב24 שעות אחרונות
אספירין בשבוע האחרון
מרקרים בדם

מספר סעיפים חיוביים כפול 4.5-5 נותן את הסיכון בערך...
TB
איך לאמת אבחנה בחשד גבוה?
תרביות אפשרי
יבופסיה של הפלאורה אם יש עירוב פלאורלי או תפליט