Timawa Essay

6597 Words Jan 17th, 2014 27 Pages
TIMAWA
-------------------------------------------------
ni Agustin C. Fabian
Isang Pagsusuri

Pamanahong Papel
Iniharap kay Dr. Madeline S. Golez
La Consolacion College Bacolod

Iniharap ni
Lovelee T. Tupas
Unang Semester, 2012-2013
I: Buod
Araw ng Sabado pagkatapos ni Andres sa kanyang gawain sa kusina ng dormitory ay inusisa siya ni Alice at Bill ukol sa kanyang karanasan sa buhay. Naitanong sa kanya kung anu-ano ang kanyang naging trabaho sa at ang kanyang tugon ay siya ay naging tagahugas ng pinggan, nagging tagapitas ng mansanas at dalanghita, tagatanim ng kamatis, letsugas at reployo, naging serbedor, utusan at iba’t-iba pang mga trabaho. Isa pang tanong sa kanya ay kung bakit hindi na lang niya ipinagpatuloy ang
…show more content…
Tinanong ni Alice si Andres malapit sa tenga nito kung totoo iyon at nakita sila ni Mrs. Grey. Nilapitan sila at tinanong si Mrs. Grey kung anu ang nangyayari, sa pag-iisip nito na sina Andres at Alice ay nagkakaigi. Sinabi rin nito na hindi alam ng dalawa ang kanilang ginagawa at hindi raw magkabalat ang mga ito sapagkat lubhang pinapansin roon ang pag-uugnay ng di magkabalat. Umalis na si Mrs. Grey at dahil sa hinagpis ay napayakap si Alice kay Andres na tila pinipigil naman ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Sumabat na si Bill at sinabi na kung totoo ang kanilang nararamdaman dapat nilang ipaglaban ang kanilang kaligayahan kahit pa maging tutol ang buong daigdig. Di ito sinang-ayunan ni Andres at sabing sa nobela lamang nangyayari ang mga iyon. Samantala patuloy pa rin si Andres sa pang-araw-araw niyang gawain. Bilang kabayaran sa pagtatrabaho sa Ladies’ Dormitory ay doon siya kumakain. Ang ginagamit naman niya na pang matrikula ay ang naimpok niyang pera bunga ng kanyang pagtatrabaho noon. Nagkakaroon naman siya ng kaunting kita sa tuwing siya ay nagpapaupa sa pagmamekinilya ng report ng kanyang mga kaklase sa unibersidad at isa narito ang mayamang Pilipino na si Alfredo. Nung araw ring iyon ay pumunta si Alfredo sa pinagtatrabahuhan ni Andres upang magpagawa ng report ngunit ayaw nitong pumasok.

Related Documents