KiệN ChốNg BáN Phá Giá ThéP KhôNg Gỉ VàO ViệT Nam Essay

6303 Words May 29th, 2015 26 Pages
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

LỚP D05

TIỀU LUẬN MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

PHÂN TÍCH VỤ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ THÉP KHÔNG GỈ NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

NHÓM 3B

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Đào Ngọc Trang Đài

Trương Thị Đài

Trương Thị Xuân Đào

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Vũ Thị Minh Thư

GVHD:

ThS. Nguyễn Thị Tường Vy

TP. Hồ Chí Minh, 3/2015

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Tổng quan về vụ kiện chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam 2

1.1. Hoàn cảnh diễn ra vụ kiện 2

1.2. Tóm tắt nội dung vụ kiện 2

1.3. Kết quả vụ kiện 3

II. Cơ sở pháp lý của việc áp thuế chống bán phá giá và một số vấn đề liên
…show more content…
Vì thế, để đối phó với các sản phẩm nhập khẩu đang bán phá giá, các quốc gia nhập khẩu đã tăng cường sử dụng các công cụ bảo hộ ngày càng tinh vi thông qua các biện pháp bảo đảm thương mại công bằng của WTO, trong đó có thuế chống bán phá giá. Vì vậy, các vụ kiện bán phá giá xảy ra trên thế giới ngày càng tăng về số lượng chủ thể tham gia và ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã sản phẩm bị áp dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Ở Việt Nam, các chiến lược xuất khẩu của ta thường bị các rào cản thương mại đặc biệt là các vụ kiện bán phá giá làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như gây ra những tổn thất lớn cho nền kinh tế nước nhà. Nhưng nước ta không thể chỉ chú tâm đối phó với các vụ kiện hàng xuất khẩu Việt Nam bán phá giá, trong khi hàng hóa nội địa cũng đang bị đe dọa bởi việc thâm nhập của những hàng hóa nhập khẩu bán với giá quá thấp, tiêu biểu như các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Mới đây, vào tháng 9/2014 Bộ Công thương đã có quyết định về việc áp thuế chống bán phá giá sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ một số doanh nghiệp nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vụ kiện chống bán phá giá đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam, bài tiểu luận “Phân tích vụ kiện bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam” sẽ đi sâu phân tích vụ kiện và các vấn đề liên quan, hy vọng sẽ giúp người đọc có cái nhìn bao quát hơn về công cụ phòng vệ thương mại này.

NỘI DUNG

I. Tổng quan về

Related Documents