Filipino Play: 1941 Essay

754 Words 4 Pages
Danica Camille Lim Yu C48
FILKOMU: Mr. Marvin Reyes APC 11431733
Reaction Paper: Filipinas 1941 Noong 1941, ang Pilipinas ay nasa isang mahinang kalagayan at nasa isang madilim at mala-impyernong lugar habang lubhang naghihirap ang mga tao. Hindi lamang ang bagong tanggap na kalayaan ang kinuha ng mga Hapon, pati na rin ang buhay ng mga milyon-milyong mga Pilipino. Mga buhay ang nakataya at ang posibilidad ng paghihiwalay o pagkawala ng mga mahal sa buhay ay napakataas. Maliwanag ang pang-aabuso sa mga bata at, lalo na sa mga babae ng mga sundalo Hapon na ginahasa, sinaktan, at pinatay ang mga ito. Walang awang pumatay ng di-mabilang na mga sibilyan at guerilla ang mga Hapon, tulad ng ginawa nila sa
…show more content…
Dahil ang pananaw ng maraming pinoy tungkol sa kahit anong bagay na may relasyon sa Amerika ay sosyal o mahal. Madalas itinatatak ang ideya na ang lahat ng bagay galing sa Amerika o pagsasalita ng Ingles ay mas maganda kaysa sa mga produktong Filipino o pagsasalita ng tagalog/filipino kung saan nagreresulta sa palagay na yung mga may alam sa pagsasalita nga Ingles ay mayayaman nakita ito na edukado. Ang pangalawang pagkakataong filipino na makikita ay ang konsepto ng “utang ng loob”. Nang humingi ng tulong si Nestor sa kumander ng mga Hapones pagkatapos nawala si Emilia, kasama ng isang Hapones na opisyal. Makikita natin ang “utang na loob” galing kay Nestor nang inasahan niya na tutulungan siya ng kumander dahil tinutustusan niya ang militar ng Hapn ng bota. Nagbibigay ng kahalagahan ang mga filipino sa kanilang mga pamilya. Kahit anong mangyari, mas malapot pa rin ang dugo kaysa sa tubig. Minsan may problema sa loob ng pamilya pero mahal pa rin natin ang mga kamag-anak natin. Ang Filipinas 1941 ay umikot sa relayson ng magkapatid na si Nestor at si Felipe at kung paano naayos ang kanilang kaugnayan dahil sa pagibig nila para isa’t isa at para sa kanilang bayan. Ang pinakahuling pagkafilipino ay ang tema ng nasyonalismo. Si Felipe at ang mga rebeldeng HUKBALAHAP ay nakipaglaban sa kanilang kamatayan laban sa Hapon upang kuning muli ang kalayaan ng Pilipinas, tinulungan ni Sofia ang ama ni Pancho,isang

Related Documents