Energy Investments Essay

1756 Words Nov 6th, 2014 8 Pages
Lisanslı güneş yatırımlarında nasıl bağlantı hakkı ve lisans «Kazanmak» için ne yapmalı?

26 Nisan 2013, İstanbul

Son bir buçuk yıl GES’ler için çok hareketli geçti…
İller bazında bağlanabilir GES Kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurusu yayınladı Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği yayınlandı (29.05.2012/28307) Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (10.07.2012/28349) yayınlandı

Lisans başvuruları alınması

12/ 2010

08/ 2011

02/ 2012

05/ 2012

06/ 2012

07/ 2012

11/ 2012

06/ 2013

GES’ler için 13,3 USDcent/kwh’lik sabit fiyat ve yerli katkı ilavesini de içeren revize Yenilenebilir Enerji
…show more content…
Araziye ilişkin yapılan harcamalar, başvuru bedelleri, bir yıllık ölçüm giderleri ve diğer proje geliştirme giderleri önemli meblağlar tutuyor ve bağlantı hakkı alınmadığı durumda bu giderler büyük ölçüde boşa harcanmış olacak.

* Büyük ihtimalle
4
©2013 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Bağlantı hakkı ihalelerini nasıl «kazanmak» gerek?
Kazanmanın tanımını net yapmak

İhale sürecini iyi anlamak

RES ihalelerinden çıkan derslere kulak vermek

Finansal fizibiliteye önem vermek

Bir ihale stratejisine sahip olmak

Danışmanla çalışmak

5

©2013 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Bağlantı hakkı ihalelerini nasıl «kazanmak» gerek?
Kazanmanın tanımını net yapmak

İhale sürecini iyi anlamak

RES ihalelerinden çıkan derslere kulak vermek

Finansal fizibiliteye önem vermek

Bir ihale stratejisine sahip olmak

Danışmanla çalışmak

6

©2013 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Bağlantı hakkı ihalelerinde yatırımcı kazanmanın tanımını iyi yapmak zorunda: «kazanmaktan» ne anlıyoruz?

? Bağlantı hakkını mutlaka elde etmek? Kar edemeyeceğimiz işe girmemek ve ? durmasını bilmek? ?

Related Documents