Biology Essays

875 Words Dec 9th, 2014 4 Pages
Introduction:
Trong hơn 30 năm, virus Ebola đã cùng với những lần định kì của căn bệnh sốt xuất huyết ở Trung Phi, gây ra dịch bệnh nghiêm trọng cho những người bị nhiễm. Tỉ lệ tử vong trong quá trình dịch dao động từ 50% đối với chủng virus Sudan EBOV (SEBOV) lên đến 90% đối với chủng virus Zaire (ZEBOV). Một ổ dịch đến cuối năm 2007, gây ra bởi 1 chủng virus EBOV mới ở Uganda, loai này ít nguy hiểm hơn SEBOV và ZEBOV với tỉ lệ tử vong chỉ 25%.
Tiểu phần của EBOV chứa 1 loại gen RNA không lây nhiễm khoản 19 kilobases được mã hóa 7 cấu trúc protein và 1 phi cấu trúc protein. Thứ tẹ của loại gen này là 3’ ở phần đầu, nucleoprotein, virion protein (VP) 35 (VP35), VP40, glycoprotein, VP30, VP24, polymerase L protein và 5’ ở phần sau. 4
…show more content…
Tiến trình phát triển thuốc kháng virus và các biện pháp sau khi nhiễm đã đang chậm lại nhiều. Can thiệp RNA là biện pháp đầy hứa hẹn trong việc trị bệnh gây ra bởi virus. Quả thật thì can thiệp RNA đã được dùng trong hệ thống tế bào và loài gặm nhấm để cản trở sự nhân lên của 1 vài tác nhân gây bệnh trên con người. Tuy nhiên, tính hiệu quả của biện pháp xử lí bệnh lây nhiễm trên loài linh trưởng không phải con người này chỉ được đánh giá qua 2 nghiên cứu. Can thiệp nhỏ ở RNA (siRNAs) đã cản trở sự nhân rộng của virus viêm gan B không gây chết ngườitrên 1 giống khỉ con nhỏ thay thế, cái này giống với virus viêm gan C ở người. siRNAs chống lại hội chứng hô hấp cấp tính nặng đã ngăn chặn sự nhân lên của virus trong thí nghiệm trên loài khỉ con Rhesus không gây chết người. Tuy nhiên, kích thích miễn dịch không sửa đổi siRNAs đã được dung ở cả 2 nghiên cứu đó lại có khả năng gây ra sự hiểu sai về kết quả nghiên cứu. Cho đến tận bây giờ, tính hiệu quả của việc can thiệp RNA-đóng vai trò xử lý sau khi nhiễm bệnh, vẫn chưa được kiểm chứng với những bệnh chết người trên động vật linh trưởng không phải người.
Trong 1 nghiên cứu trước đây, chúng ta đã xác định được EK-1, 1 kiểu can thiệp nhỏ ở RNA nhắm vào polymerase của ZEBOV L protein, cản trở sự nhân lên của ZEBOV trong ống nghiệm và hoàn toàn bảo vệ được lợn Guinea

Related Documents