Essay about American Psycho

2477 Words Sep 11th, 2012 10 Pages
American Psycho
Skrevet af Bret Easton Ellis

Indholdsfortegnelse 1. Indledning……………………………………………………………………….......3 2. Analyse & fortolkning af American Psycho………………………… 4-5 3. Karakteristik af Patrick Bateman………………………………………….5
Batemans Forhold……………………………………………………………….6 4. Kapitel – Tirsda 5. 6. ¨¨'g……………………………………………………………………..7 7. Tomhed & The Patty Winters Show……………………………………7 8. Sekundær litteratur…………………………………………………………….8
Sammenligning med filmen………………………………………………….8
Begrebet Angest af Søren Kierkegaard…………………………………8 9. Konklusion……………………………………………………………………………9 10. Litteraturliste……………………………………………………………………….10

Indledning
I min opgave vil jeg koncentrere mig om en analyse og
…show more content…
Ellis inddrager virkeligheden som et element, og lader nulevende personer møde bogens personer. Jeg vil starte med at analysere og fortolke roman, dernæst beskrive hovedpersonen, og afslutningsvis analyse kapitlet ”Tirsdag” samt hans besættelse af tv-programmet, dernæst vil jeg sammenligne filmen og bogen ”Begrebet Angest” med American Psycho. Til sidst jeg vil bagefter konkludere og fortælle budskabet.

Analyse af American Psycho
Hele bogen udvikler sig egentlig ikke rent narrativt. Modernistiske romaner leder altid ud mod de mange spørgsmål som: ”hvad skal der nu ske?”. I American Psycho henledes der mod konsekvent sortsynede billeder af livet i 80’erne i USA, hvor det hele fortsætter i det uendelige. American Psycho er en satire der både er underholdende og skræmmende. Læseren bliver introduceret for et samfund med apati. Et samfund der får konsekvenser.

American Psycho starter i in medias res, og bogen bliver introduceret med de første ord som starter med: ”HER LADES ALT HÅB UDE”(s.9.l 1). Disse ord indleder romanens miljø og leder hen til at handling er et moderne helvede, et samfund uden håb. Patrick Bateman (hovedpersonen) udtrykker sine sadistiske glæder med sine brutale handlinger.
I slutningen er Patrick Bateman stadig ligeså misfornøjet med alting, hvis ikke mere end i starten. Denne tolkning kan støttes op med bogens afsluttende ord: ”DETTE ER IKKE EN UDGANG”(s.392.l.11). Bateman er fortabt, og

Related Documents