1864 Essay

2378 Words Nov 17th, 2013 10 Pages
2g DHO - Dansk-Historieopgaven 2013-2014

| Klasse: | 2.S | | | Navn: | Emil Lerkenfeldt Larsen | | | Indgående fag | | | Fag 1: | Dansk | | | Fag 2: | Historie | | | | | | | | | | Jeg bekræfter med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. | | | Dato: | Underskrift: | | | | | | Opgavebesvarelsen afleveres i ét eksemplar pr. lærer (fag) senest tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 14.00 på kontoret.Denne side indsættes som første side i opgavebesvarelsen.Lærernes opgaveformulering skal være side 2.OBS! Opgavebesvarelsen afleveres desuden elektronisk
…show more content…
Det vil jeg gå i dybden med i form af en redegørelse af hvad der skete, og med en analyse af 2 tekster hvorpå der er forskellige synspunkter på krigens gang. For at skulle gennemgå disse punkter har jeg lavet nogen spørgsmål, der vil blive besvaret i løbet af teksten og til sidst gjort klart. Det interessante ved slaget ved Dybbøl er de ting havde foregået førhen, der så ledte op til ’det sidste slag’ og som gjorde at Danmark mistede størstedelen af sit kongerige.
* Den 2. Slesvigske krig Problemet mellem Danmark og Preussen var ikke noget nyt i 1864. Der havde tidligere været en krig mellem de 2 parter nemlig 3-års krigen. 3-års krigen havde ikke nogen klar vinder da krigen blev afblæst ved indblanding af de europæiske stormagter. I midlertidig prøvede Danmark stadig at få blive til en helstat sammen med dets hertugdømmer. Dog arbejde Danmark mest på at få Slesvig ind i helstaten Danmark. Det gik dog ikke som planlagt da ”Hertugdømmet Holsten ønskede en udstrakt selvstændighed, men kæmpede samtidig for at bevare båndene med det nationalt blandede Slesvig”, og i dette blev de støttet af det tyske forbund. Derfor blev Danmarks forsøg på at indlemme Slesvig ind i den danske grundlov kun gjort mere vanskelig. Selve krigens opbrud skete på grund af Novemberforfatningen. Danmarks nationalliberale regering tog en beslutning om en ny politik vedrørende Slesvig-Holsten problemet. Denne nye beslutning vendte

Related Documents