• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bewegingssegment van Junghanns

segment -> 2 wervels die boven op elkaar liggen


3 gewrichten per segment

welke 3 gewrichten heeft een segment ?

voorkant


- voorste intervertebrale gewricht (2 corpora met tussenliggende discus)


achterkant


- art. zygapophysialis


- achterste intervertebrale gewricht

hoe heet de tussenwervelschijf (discus)?

symphysis intervertebralis

uit welke 2 delen bestaat de tussenwervelschijf?

- nucleus pulposes (gel balletje)


- anulus fibrosus (schillen eromheenwaar zorgt grote discushoogte tov corpushoogte voor ?

- bewegelijkheid in de wervelwelke discushoogte tov corpushoogte is het grootste

- cervicale wervel

- cervicale wervel

welke 2 gewrichten zijn tussen rib en wervel ?

- art. capitis costea


- art. costotransversaria

welke ribben bewegen afwijkend van de andere bij in en uitademen en hoe bewegen ze ?

- rib 1 en 2 bewegen elevatie depressie

SI gewricht

- Tussen sacrum en ilium, wel synoviaal.


- Soort vlak gewricht, geen actievebewegingen in mogelijk.


- Manier op het sacrum te bewegenà Geboorte, trauma, manipuleren.

welke soorten sluitingen houden sarcum op zijn plek ?

- vormsluiting 
- krachtsluiting 
- combinatie van beide

- vormsluiting


- krachtsluiting


- combinatie van beide

wat zorgt voor passieve stabiliteit in het SI gewricht ?

- dwarslopende ligg. tussen succram en illium


- Lig. sacrospinale


- Lig. sacrotuberale

wat zorgt voor actieve stabiliteit in het SI gewricht ?

- m. gluteus maximus


- m. piriformis


- m. obliquus abdominis internus enexternus


- m. latissimus dorsi

wat gebeurt er bij een nutatiebeweging ?

pronotorium gaat naar voren -> ingang kleiner -> uitgang groter

wat gebeurt er bij een contranutatiebeweging ?

pronotorium gaat naar achter -> ingang groter -> uitgang kleiner

Stabiliserende ligamenten rib/wervel

A. art. costotransversarium
A1 Lig. costotransversarium 
A2 Lig. costotransversarium laterale 
A3 Lig. costotransversarium superius   
B. art. capites costae 
B1 Lig. capites costae radiatum

A. art. costotransversarium


A1 Lig. costotransversarium


A2 Lig. costotransversarium laterale


A3 Lig. costotransversarium superius


B. art. capites costae


B1 Lig. capites costae radiatum

Stabiliserende ligamenten bekken

1. lig. sacrotuberale 
2. lig.sacrospinale 
3. lig. sacroiliacum anterior 
4. lig. iliolumbale 
5. lig. arcuatum pubis 
6. lig.pubicum superius

1. lig. sacrotuberale


2. lig.sacrospinale


3. lig. sacroiliacum anterior


4. lig. iliolumbale


5. lig. arcuatum pubis


6. lig.pubicum superius