Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dzień dobry

God dag/morn

Dobry wieczór

God kveld

Do widzenia

På gjensyn / Ha det bra

Dobranoc

God natt

Cześć!


Hei!

Tak

Ja

Nie

Nei

Proszę ( podając coś)

Vær så godt

Nic nie szkodzi

Ingen årsak

Przepraszam

Unnskyld

Przykro mi

Beklager

Dziękuję ( bardzo)

(Mange) takk

Jak się nazywasz?

Hva heter du?

Nazywam się...

Jeg heter...

Skąd jesteś?

Hvor er du fra?

Jestem z...

Jeg er fra...

Jestem Polakiem/Polką

Jeg er polsk

Czy możesz mówić wolniej?

Kan du snakke sakte?

Czy możesz powtórzyć?

Kan du gjenta?

Czy mówisz po angielsku?

Snakker du engelsk?

Poczekaj chwilę

Vent litt / Et øyeblikk

Nie rozumiem

Jeg forstår ikke

Nie wiem

Jeg vet ikke

Czy wiesz?

Vet fu?

Co to jest?

Hva er det?

Potrzebuję

Jeg trenger

Czy mógłbyś

Kan du

Gdzie jest toaleta?

Hvor er toalettene/wc?