• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Definér smerte

En ubehagelig emotionel og sensorisk oplevelse som er associeret med aktuel eller potentiel vævsskade eller beskrevet i sådanne termer

Redegør for centrale strukturer i opadgående (ascenderende) smertemodulering

De perifere nerver modtager signalet som går ind til til rygmarven.
Her sendes det videre enten igennem traktus spinothalamakus eller traktus spinarektikularis.
Disse sender signalet videre til PAG som sender det op til thalamus
Her sender det signalet til somatosensoriske kortex(S1) hvorefter smerten bliver opfattet of efterfølgende bearbejdet.

Redegør for de centrale strukturer i nedadgående (descenderende) smertemodulering

Disse starter i frontale kortex og hypothalamus som aktiverer det opioide system


Dette har indvirkning på PAG som sætter gang i endogene opioider.


Dette har indvirkning på det dorsale horn som frigiver smertelindrende endorfiner der blokerer smerte og dermed moduleres til den indkommende aktivitetRedegør for gate control teorien

Denne teori dækker over en metaforisk port der ligger i rygmarven og kan blokere for at smerter når op i det centrale nervesystem og således bliver opfattet. Denne kan variere meget individuelt og afhængigt både af situation men også kultur

Redegør for to behandlingsformer ift. smerte

1: Placebovirkning som frigiver endogen opioider eller som ligner dem fra farmakologisk behandling


2: Ved brug af farmakologi - Kan hæmme en smertestimulerende transmitter eller fremme en smertehæmmende transmitter

Redegør for betingning i forhold til smertebehandling

Betingning i forhold til endogene smertestillende systemer (what?)

Redegør for forventning i forhold til smertebehandling

I forbindelse med forventning ligger der en ide om belønning i form af dopamin som kan lindre smerte. Forventning kommer i forbindelse med doktor-patient forhold, ritual og tillid

Hvad forstås med feedback loop?

Samspillet imellem den ascenderende og den descenderende nervebaner i smerteopfattelse og smertemodulering