• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alltså

اي

detta


هَذَا
en burk
علبة
en förpackning
غلاف
en ingrediens
محتويات
en innehållsdeklaration

اعلان المحتويات

en matvara

سلعة غذائية

ett bäst-före-datum

تستطيع استخدامها بعد انتهاء التاريخ

ett gram
جرام
ett innehåll

محتواett jämförpris

مقارنة السعر

ett pris
سِعر
fram till
الى .حتى
information
معلومات
innehåller
يحتوي على
jämför
يقارن
jäst
خميرة
per kilo
لكل كيلو
rapsolja

زيت نباتي

salt
مِلْح
så här
كيف
vatten
مِياه
vetemjöl
دقيق الطحين