• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/139

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

139 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Používat

Adhibeo

Přinesený

Adlatus

Rovný, stejný

Aequs

Druhý

Alter

Přátelství

Amicitia

Přítel

Amicus

Široký

Amplus

Škrobový

Amylacus

Duch

Animus

Aromatický

Aromaticus

Zlatý

Aureus

Tyčinka

Bacillus

Dobrý

Bonus

Slepý

Caecus

Modrý

Caeruleus

Příčina

Causa

Voskový

Ceratus

Kruh, oběh

Circulus

Uzavřený

Clausus

Hrdlo

Collum

Složený

Compositus

Tlustý

Crassus

Destilovaný

Destillatus

Učit, poučovat

Doceo

Paní

Domina

Zátka

Epistomatum

Bloudit, chybovat, mýlit se

Erro

Zkušenost

Experientia

Žlutý

Flavus

Tmavý, hnědý

Fuscus

Želatinový

Gelatinosus

Lidský

Humanus

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Zůstávat

Maneo

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Zůstávat

Maneo

Střední

Medius

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Zůstávat

Maneo

Střední

Medius

Míchat

Misceo

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Zůstávat

Maneo

Střední

Medius

Míchat

Misceo

Mnohý

Multus

Lidský

Humanus

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Zůstávat

Maneo

Střední

Medius

Míchat

Misceo

Mnohý

Multus

Nikdo

Nemo

Lidský

Humanus

Černý

Niger

Střevo

Intestinum

Rohovinový

Keratinosus

Skrývat se

Lateo

Písmeno

Littera

Zůstávat

Maneo

Střední

Medius

Míchat

Misceo

Mnohý

Multus

Nikdo

Nemo

Jestliže ne

Nisi

Jestliže ne

Nisi

Škodit

Noceo

Jestliže ne

Nisi

Škodit

Noceo

Některý

Nonnullus

Nový

Novus

Vonět

Oleo

Papírový

Papyraceus

Parafinový

Paraffinatus

Zakazovat, bránit

Prohibeo

Krásný

Pulcher

Krásný

Pulcher

Lék, léčivo

Remedium

Krásný

Pulcher

Lék, léčivo

Remedium

Červený

Ruber

Sáček

Sacculus

Sáček

Sacculus

Často

Saepe

Sáček

Sacculus

Často

Saepe

Napsaný

Scriptus

Sáček

Sacculus

Často

Saepe

Napsaný

Scriptus

Nebo

Seu

Označovat

Significo

Sterilizovaný

Sterilisatus

Látka, substance

Substantia

Uzavřený, krytý

Tectus

Oslabovat

Habeto

Držet, vázat

Teneo

Léčba

Therapia

Za, nadto

Ultra

Cesta

Via

Video

Vidět

Bludný

Vitiosus

Bludný

Vitiosus

Skleněný, průhledný

Vitreus

Kapací lahvička

Vitrum guttatorium, guttatum

Širokohrdlá lahnička s víčkem

Vitrum operculatum