Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat zijn de Mijlpalen voor fijne motoriek/adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag in het van Wiechen ontwikkelingsonderzoek?
4 wk Ogen fixeren
6 md Pakt blokje over
12 md Pincetgreep, zelf uit beker dirnken
2 jr Stapelt 6 blokjes
2 jr Zindelijk overdag
3 jr Zindelijk ’s nachts
3 jr Eet zelf goed met lepel
4 jr Tekent cirkel en kruis na, tekent mens 3 punten
5 jr Tekent mens 6 punten, veters strikken
Wat zijn de Mijlpalen voor communicatie in het van Wiechen ontwikkelingsonderzoek?
4-6wk Lachen
2-4 mnd Vocaliseren (Klinkers)
4-8 mnd Brabbelen (klinkers en medeklinkers)
12-18 mnd Sociaal brabbelen (hij zegt papa)
12-18 mnd Losse woorden 5 tot 10
2 jr Zinnen van 1 tot 2 woorden
3jr Zinnen van 3 tot 5 woorden
4 jr Korte enkelvourdige zinnen
5 jr Samengestelde zinnen met ‘omdat’ en ‘want’
Wat zijn de Mijlpalen voor grove motoriek in het van Wiechen ontwikkelingsonderzoek?
4wk-3mnd Beweegt armen en benen evenveel, blijft hangen bij optillen onder oksels, neemt hoofd mee bij optrekken tot zit, heft kin even van onderlaag in buikligging
5-6 mnd Omrollen
6-9 mnd Los zitten
7-8 mnd Kruipen
12-15 mnd Los lopen
2 jr Traplopen
3 jr Fietsen op driewieler
4 jr Springen met beide voeten tegelijk
5 jr Huppelen
Wat kan een kind bij 6 maanden
4wk-3mnd Beweegt armen en benen evenveel, blijft hangen bij optillen onder oksels, neemt hoofd mee bij optrekken tot zit, heft kin even van onderlaag in buikligging
6 md Pakt blokje over
2-4 mnd Vocaliseren (Klinkers)
4-8 mnd Brabbelen (klinkers en medeklinkers)
5-6 mnd Omrollen
6-9 mnd Los zitten
Wat kan een kind bij 12 maanden
7-8 mnd Kruipen
12-15 mnd Los lopen
12-18 mnd Sociaal brabbelen (hij zegt papa)
12-18 mnd Losse woorden 5 tot 10
12 md Pincetgreep, zelf uit beker dirnken
Wat kan een kind bij 24 maanden
2 jr Stapelt 6 blokjes
2 jr Zindelijk overdag
2 jr Zinnen van 1 tot 2 woorden
2 jr Traplopen
Wat kan een kind bij 3 jaar
3 jr Fietsen op driewieler
3jr Zinnen van 3 tot 5 woorden
3 jr Eet zelf goed met lepel
3 jr Zindelijk ’s nachts
Wat kan een kind bij 4 jaar
4 jr Springen met beide voeten tegelijk
4 jr Korte enkelvourdige zinnen
4 jr Tekent cirkel en kruis na, tekent mens 3 punten
Wat kan een kind bij 5 jaar
5 jr Tekent mens 6 punten, veters strikken
5 jr Huppelen
5 jr Samengestelde zinnen met ‘omdat’ en ‘want’