• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

leuchten

at lyse

der Augenblick

øjeblik

der Geruch

lugt

der Verschluss

låg /prop

die Streife

patruæje

verblüfft

forbavset

der Hunger

sult

Pech haben

være uheldig

reichen

at være tilstrækkelig / nok

der Regenmantel

regnfrakke

sogar

endda

im Gegenteil

tværtimod

grinsen

at grine (ondskabsfuldt)usschaltena

ausschalten

at slukke

die Frage

spørgsmål

ungefähr

cirka / omtrent

wütend

rasende

das Gesicht

ansigt

der Anhalter

en, der tager på stoperd

der Häftling

fange