• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat is het verschil tussen voedselvergiftiging en voedselinfectie.

Bij voedselvergiftiging zijn er schadelijke stoffen door je hele lichaam heen en heb je dus symptomen die buiten het maag-darmkanaal plaatsvinden, zoals koorts.


Bij voedselinfectie heb je alleen last van je darmen, want de schadelijke stoffen zijn niet in de rest van je lichaam.

Wat zijn de vier rijken en hun kenmerken?

Planten: Zijn eukaryoot, hebben een vacuole, celwand en hebben plastiden.


Dieren: Eukaryoot, geen vacuole en celwand.


Schimmels: Eukaryoot, hebben een vacuole, celwand maar geen plastiden.


Bacteriën: Prokaryoot, missen organellen die omgeven zijn door een celmembraan (Mitochondriën)

Waarom zijn virussen geen levende organisme.

Ze hebben niet alle levenskenmerken. Ze kunnen zich niet zelfstandig voortplanten, maar vermenigvuldigen zichzelf via andere cellen.

Wat zijn de verschillende manieren van voedselconservering?

-Invloed van gassen Je kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid zuurstof verminderen, waardoor bacteriën minder snel groeien.


-Osmose toepassen Door hoge concentraties van een stof toe te voegen, onttrekt dat stof water van de omgeving waardoor bacteriën te weinig water krijgen om te overleven.


-Conserveermiddel voorbeelden hiervan zijn zwaveldioxide (geeft bacteriën op gedroogde vruchten geen kans), nitriet en nitraat verlengen de houdbaarheid van spek, ham en corned beef


-Temperatuurbehandeling pasteuriseren is het verhitten bij 70 graden Celsius, maar bacteriesporen gaan niet stuk bij deze temperatuur. Steriliseren gebeurt bij een temperatuur van 120 graden Celsius, en wanneer goed bewaard gaan. Bij UHT-technologie blaast een machine superhete stoom(tot 140 graden) door bijvoorbeeld koemelk, dit tast wel de smaak van het melk aan.


-Doorstralen Gammastraling kan worden gebruikt om bijvoorbeeld schimmels die gifstoffen afgeven te doden.

Wat zijn de stappen van een natuurwetenschappelijk onderzoek?

1. Een observatie doen


2. Formuleren van een onderzoeksvraag


3. Een hypothese stellen


4. Een werkplan opstellen


5. Resultaten en verwerking tonen


6. Conclusie stellen


7. Discussie en bespreking

Hoe werkt transport door de celmembraan?

Stoffen verplaatsen zich door het celmembraan bij een concentratieverschil. Vanuit de vloeistof met een hoge concentratie van een stof gaan moleculen vanzelf naar de oplossing met een lagere concentratie. Dit heet diffusie.


Er zijn ook transpoortkanaaltjes in de celmembraan die stoffen tegen de concentratie kunnen verplaatsen door actief transport

Leg Osmose uit.

Bij osmose is het juist het water bij de lagere concentratie naar de hogere concentratie.

Wat is het verschil tussen actief transport en passief transport?

Bij actief transport gaan stoffen tegen de richting van de concentratie heen. Voor een cel om dit te kunnen doen kost energie.


Bij passief transport gaan stoffen met de concentratie mee (via diffusie) en dit kost dan geen energie.

Leg het proces van endo- en exocytose uit.

Als een te grote molecuul voor transpoortblaasjes een cel binnen moeten wordt het deeltje door celmembraan omringd. Als het gaat om een deeltje dat verteerd moet worden, heet dit een voedselvacuole. Het Golgi-systeem produceert lysosomen die samensmelten met de vacuole. Vervolgens verteren de enzymen het deeltje en worden de reactieproducten in het grondplasma losgelaten.


Om stoffen uit de cel te krijgen vormt het Golgi-systeem een blaasje dat samensmelt met het celmembraan en vervolgens de stof naar buiten spuwt.

Leg permeabel en selectief-permeabel uit.

Permeabel betekent doorlaatbaar. Een celwand is permeabel, water met opgeloste stoffen kan er vrij doorheen.


De celmembraan is selectief-permeabel. Door transpoortkanaaltjes te openen en sluiten regelt de celmembraan het water en andere stoffen die de cel in en uit gaan.

Leg problemen door osmose uit.

Wanneer er een hypertonisch oplossing buiten de cel is kan water uit de cel gaan en verliest de cel zijn turgor, waarop plasmolyse ontstaat.


Wanneer de osmotische waarde buiten de cel hypotonisch is kan er ook juist te veel water de cel ingaat. De turgor neemt dan toe totdat de cel het niet meer aankan en klapt.

Waarop moet je opletten tijdens een experiment?

- Opschaling


- 1 variabele factor


- Een blancoHoe wordt de controle-onderzoek bij mensen en medicijnen toegepast?

Een groep mensen krijgen een placebo, dit is de controle-groep. Dit heet een blind onderzoek.


Om te voorkomen dat de onderzoeker effect heeft op de resultaten, krijgt de onderzoeker meestal ook niet te weten welke groep de placebo krijgt. Dit wordt een dubbelblind onderzoek genoemd.