• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Centralen

Duitsland, Oostenrijk en hun bondgenoten in de Eerste wereldoorlog

Geallieerden

Bondgenoten (in de twee wereldoorlogen de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland/Sovjet-Unie met hun bondgenoten)

Grote oorlog

Eerste Wereldoorlog

Loopgraaf

Gang in de grond waarin soldaten beschermd zijn tegen de vijand

Mobilisatie

Het gevechtsklaar maken van het leger voor de oorlog

Oorlogsveteraan

Iemand die in de oorlog gevochten heeft

Oostfront

Het oostelijk gebied waar gevochten wordt

Schlieffenplan

Het strijdplan waarmee Duitsland de Eerste Wereldoorlog begon

Tweefrontenoorlog

Oorlog waarbij in twee gebieden tegelijk gevochten wordt

Wapenwedloop

Strijd om het sterkste bewapend te worden

Wereldoorlog

Oorlog waaraan een groot aantal landen van verschillende werelddelen meedoet

Westfront

Het westelijke gebied waar gevochten wordt

Militarisme

Verheerlijking van alles wat met het leger te maken heeft