• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/101

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

101 Cards in this Set

 • Front
 • Back

A pair ofBir çift

Adrenalin seeker

Adrenalin düşkünü

Adventure

Macera

Adventurous

Maceralı

Aim

Amaç . hedef

Air

Hava

Amusing

Zevkli,eğlenceli

Ankle

Ayak bileği

Antenna

Anten,boynuz

Attract

Etkilemek

Base jumping

Paraşütle yüksekten atlamak

Basic

Ana ,temel

Caving

Mağaracılık sporu

Challenge

Meydan okumak

Clarify

Açıklığa kavuşturmak

Compare

Kıyaslamak

Competition

Yarışma

Concept

Kavram,anlayış

Consider

Dikkate almak

Contact

Temas kurmak

Countryside

Kırsal kesim

Decide

Karar vermek

Definition

Tanım , tarif

Disappointing

Hayal kırıklığı

Earth

Dünya

Emberassing

Utanç verici

Entertaining

Eğlendirici

Event

Olay

Expert

Uzman

Explore

Keşfetmek

Extreme sport

Macera sporu

Eye-catching

Göz alıcı

Fascinating

Etkileyici,büyüleyici

First-ait kit

ilk yardım malzemesi

First-aid

ilk yardım

Footwear

Ayakkabı

Free/spare time

Boş zaman

Freedom

Özgürlük

Go-karting

Küçük yarış arabasıyla yapılan yarış

Good at

Başarılı olmak

Hang glading

Yelken kanat ile uçma

Hard

Zor,sert

Harmful

Zararlı

Heart-stopping

Kalp durduran

Helmet

Kask

High quality

Yüksek kalite

High speed

Yüksek hız

Hot air balloon ride

Sıcak hava balonu sürüşü

Hurt

Incitmek

Ice-climbing

Buz tırmanışı

In pain

Acımak -acı içinde

In turn

Sırayla

Include

icermek

Increase

Arttırmak

Injured

Yaralı

In-line skating

Tek sıra halinde patenle kayma

Involve

Icermek

Jump

Zıplamak

kanoeing

Kano sporu

Kayaking

Bir çeşit kano sporu

Keep sb fit

Birini zinde tutmak

Look like

Benzemek

Manufacturer

Imalatci

Medical treatment

Tıbbi tedavi

Mysterious

Gizemli

On vocation

Tatilde olmak

Opinion

Fikir,düşünce

Parachute diving

Paraşütle atlama

Parkour/free running

Serbest koşu

Pocket-bike racing

Küçük motorla yapılan yarış

preference

Tercih

Produce

Üretmek

Proper

Uygun

Protect

Korumak

Protection

Koruma

Push

Itmek

Raffle

Çekiliş , piyango çekilişi

Reach

Ulaşmak

Real size

Gerçek boyutu

Reason

Sebep

Registration fee

Kayıt ücreti

Safe

Güvenli

Scared

Korkmuş

Scenery

Manzara,görünüş

Shocking

Şok edici

Skillful

Yetenekli,becerikli

Sky diving

gökyüzü dalışı

Span

Süre , müddet

Special equipment

Özel ekipman

Stairs

Merdiven

Suitable

Uygun

Take risk

Risk almak

Touch the ground

Yere dokunma

Tower

Kule

Tracking

Izcilik sporu

Trainers

Spor ayakkabı

Trekking

Doğa yürüyüşü

Trip

Gezi

Vehicle

Araç

White water rafting

Akarsu,köpüklü şu raftingi

Wide open space

Geniş açık alan