• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

מהו VF?

מצב שבו תא נוסף בלב מתחיל לתפקד בתור קוצב מלבד הקוצב הראשי

איך מטפלים בVF?

מתן שוק חשמלי

איך מפעילים את הדפיברילטור?

מדליקים, מדביקים את המדבקות, מחברים את המחבר של המדבקות למקום במכשיר

מה עושים אחרי שוק מומלץ?

מתחילים עיסויים בלי לבדוק דופק.

מה עושים אחרי שוק לא מומלץ?

בודקים דופק (למעט בפעם הראשונה שבדקנו דופק לפני רגע)

מהם תפקידי הAW?

הולכת האוויר אל עבר הקנה


מניעת סגירת נתיב אוויר במקרה של ספאזם של הלסתות

האם AW מונע צניחת בסיס לשון?

לא

איך מודדים את הגודל של הAW?

מקצה האוזן עד קצה הפה

מה הסכנות לAW גדול מידי?

פציעה של חלל הפה


נעילה של מיתרי הקול (לרינגוספאזם)


גירוי להקאה


ברדיקרדיה כתוצאה מגירוי עצב הוואגוס

מה הסכנות בAW קטן מידי?

גוף זר

מהם הדגשים לשימוש בAW?

אם החולה בהכרה לא נחדיר AW


אם הוא בולט נוציא ונחזיר


תמיד נשתמש בזמן הנשמה במפוח


אם נפלט פעמיים לא נחזיר שוב


חובה להוציא אותו בזמן סילוק הפרשות

מדוע הAW יכול לבלוט החוצה?

דחיה של המטופל


גדול מידי


הפוך


הטיית הראש אינה מספקת

מהם חלקי המפוח?

מסכה


מסנן ויראלי


מפצל T


בלון


צינורית לבלון חמצן


שקית העשרה

מהו תפקיד הסקשן?

הוצאת הפרשות נוזליות מהפה למניעת אספירציה

כמה זמן ניתן לבצע סקשן בזמן החייאה?

10 שניות

מהם הברזים על בלון החמצן?

בלון ראשי לפתיחת האוויר מהבלון.


מחבר לוסת שמחבר את הוסת לבלון.


בורר קצב שמסדר כמה זרימת חמצן מהבלון תהיה.

מהו קצב הזרימה בו נשתמש בדרך כלל מבלון החמצן?

10 ליטר לדקה.

מהם כללי הבטיחות של בלון החמצן?

ברז ראשי נסגר ראשון


ברז ראשי נפתח ראשון


הבלון שוכב ולא עומד


להרחיק את הבלון מאש


לא רוכנים מעל הבלון

מתי מתחלפים בהחייאה בזוג?

כל 2 דקות

מהו טווח הגילאים עבור תינוק וילד?

תינוק עד גיל שנה


ילד מגיל שנה עד גיל 8


(ונשים לב כי מה שקובע יותר הוא הגודל של המטופל ולאוו דווקא הגיל שלו.)

איזו מערכת בעייתית יותר בילדים בנוגע להחייאה?

מערכת הנשימה.

מהם ההבדלים בין החייאת מבוגר לתינוק?

בדיקת הכרה פיסית - בכף הרגל


בדיקת דופק - בברכיאלי


דיווח - אחרי 2 דקות החייאה (או במקביל אם אפשר)


בהחייאה נשימתית - כל 3 שניות


מיקום עיסויים - בקו פטמות


עיסויים - עם 2 אצבעות


עומק עיסויים - 3 ס"מ


פתיחת נתיב אוויר - עיניים לשמים


הנשמות - מעל הפה והאף


בהחייאה בזוג - 15:2

מהם ההבדלים בהחייאה בין ילד ומבוגר?

דיווח - אחרי 2 דקות החייאה (או במקביל אם אפשר)בהחייאה נשימתית - כל 4 שניותעיסויים - עם יד אחתעומק עיסויים - 4 ס"מ הנשמות - מעל הפה והאףבהחייאה בזוג - 15:2

מה הסימנים לחנק חלקי?

חולה שרואים שנחנק אבל:


הוא משתעל ביעילות


מצליח לנשום.


נשמעים צפצופים מדרכי הנשימה העליונות

מה הטיפול בחנק חלקי?

עידוד לשיעול ולא להתערב

מהם הסימנים לחנק מלא?

החולה לא מצליח לנשון


לא מצליח להשתעל


לא מצליח לדבר


מכחיל /מאדים

מה הטיפול בחנק מלא?

5 לחיצות היימליך ואז בדיקה אם יצא


חוזרים עד שיוצא (או שמאבד הכרה)

על מי נבצע לחיצות חזה במקום היימליך?

נשים בהריון


אנשים שמנים


תינוקות


חולים המרותקים למיטה

מה נעשה במקרה והגוף זר יצא?

נוודא דופק


נוודא נשימה


נוודא נתיב אוויר


ניתן חמצן


נעריך כיחלון מרכזי ופריפרי

מה עושים במקרה והחולה בחנק איבד את הכרתו?

מדווחים על שינוי המקרה, מחברים דפיברילטור, מתחילים בעיסויים (בלי לבדור דופק אפילו)

מה הטיפול בחסימה מלאה בתינוק?

שיטת ה555


5 שניות בדיקה אם ניתן לראות את הגוף זר ולהוציא אותו


5 טפיחות על הגב


5 לחיצות על החזה

על מה נקפיד בדיווח ביציאה לאירוע?

לצאת רק אם יעיל (לא רחוק מידי וכו')


לא לצאת יותר מ3 כוננים לאירוע


לדווח יציאה בגל המחוזי


לשמור על הגל ענייני


לנסוע בצורה בטוחה ע"פ חוקי התנועה


אם דווח ביטול לא להגיע בכל זאת


על מה נקפיד בדיווח באירוע עצמו?

נקפיד לדווח על הגעה למקום


נעלה על כל הציוד למרות שיש כוננים אחרים לפנינו


נדווח אם השתנה המקרה


נדווח אם חסר לנו ציוד


נדווח אם חסרים כוננים

מתי לא נתחיל החייאה?

ניתוק הראש מהגוף


קישיון איברים


איבוד צלם אנוש


התנגדות של המשפחה לטיפול

מה נעשה אם המשפחה מתנגדת להתחלת החייאה?

לא נתעמת איתם


נבקש טופס DNR


נדווח למוקד שזהו המקרה

מה נעשה בסוף כל מקרה?

נמלא תיעוד על המקרה שכולל


מי עוד היה באירוע


אילו מדדים נלקחו


מה הטיפול שניתן


כיצד הסתיים המקרה