Van de Velde Nv - Case Study Essay

1863 Words Aug 27th, 2011 8 Pages
Opdracht I: Case Van de Velde
Quinten Lauwers
2de bachelor HIR

Vraag 1:

a.) De zes segmenten die Van de Velde wil aanspreken met hun collectie worden weerspiegeld in de zes merken die deel uitmaken van de Van de Velde groep. Het gaat daarbij op Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, Marie Jo Intense, PrimaDonna, PrimaDonna Twist en Andres Sarda. Er volgt nu voor elk merk een psychografische en demografische analyse. Voor de demografische bespreking bekijken we de leeftijdscategorie door vooral een bepaald merk aanschaft.

• Marie Jo: Dit merk – dat 42% van de totale productie van de Van de Velde groep uitmaakt – heeft een breed doelpubliek voor ogen.
Psychografisch: Van de Velde mikt met dit merk op levenslustige en zelfverzekerde
…show more content…
Daarnaast willen deze vrouwen hun vrouwelijke vormen tonen, ondersteund door het comfort dat de PrimaDonna Twist lijn biedt. Deze lijn is echter niet alleen voor oudere vrouwen bedoeld, maar ook voor jongere meisjes, aangezien de cupmaten in het algemeen vergroten.

• Andres Sarda: Psychografisch: Met deze lijn zoekt Van de Velde de vrouwen op die echte luxe willen. De producten zijn opmerkelijk pikanter en extravaganter dan de andere merken, en verschijnen meermaals op exclusieve modeshows. Door de volledig andere naam en ook een andere look wat betreft de website – de andere Van de Velde merken hebben allemaal een website waar bepaalde kenmerken steeds in terugkomen – zorgen ervoor dat dit merk een beetje los staat van de rest, wat de exclusiviteit ervan benadrukt.

Demografisch: De lijnen van Marie Jo en PrimaDonna zijn niet meteen de goedkoopste, en hebben dus hun prijs. Van de Velde mikt dus vooral op vrouwen (en uiteraard enkel op vrouwen) die over een gemiddeld tot hoog eigen inkomen beschikken (ongeveer vanaf 30 jaar). Bij Marie Jo l’Aventure zal de leeftijdsgroep iets lager liggen, bij PrimaDonna iets hoger.

b.) Doorheen de tijd emancipeerde de vrouw en begon steeds hogere eisen te stellen en wilde meer uit het leven halen. Ze werd ambitieuzer op professioneel vlak. Net daarom verkoopt de lijn van Marie Jo zo goed, want die is speciaal op dit soort vrouwen toegespitst. Voor de vrouw werd comfort en luxe steeds belangrijker en smaken verschillend

Related Documents