Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan

4273 Words Mar 4th, 2011 18 Pages
ISANG PAG-AARAL TUNGKOL SA EBOLUSYON NG FASHION SA PILIPINAS MULA DEKADA 60's HANGGANG SA KASALUKUYAN

TALAAN NG NILALAMAN

Nilalaman Pahina
Pamagat i
Talaan ng Nilalaman ii
Tsapter
I. Introduksyon
Kaligiran ng Pag-aaral 1
Suliranin 7
Kahalagahan ng Pag-aaral 8
Saklaw at Limitasyon 11
Metodolohiya 13
Definisyon ng termino 17
II. Diskusyon Suliranin 1: Ano ang uri ng pananamit ng mga 21 Pilipino noong panahon ng Kastila? Suliranin 2: Anu-ano ang fashion sa pananamit ng 23 ng mga Pilipino noong dekada 60’s at 70’s? Suliranin 3: Anu-ano ang fashion sa pananamit ng 29 ng mga Pilipino noong dekada 80’s at 90’s? Suliranin 4: Anu-ano
…show more content…
Fashion. Ito ay nangangahulugan ng pagkakagawa o porma ng isang bagay at istilo, hugis, anyo, o moda ng istruktura. Sa pangkalahatang kataga, ito ay ang istilo at kaugalian na karaniwan sa isang panahon o lugar. Ginagamit ito madalas sa pagtukoy ng kasuotan o istilo ng damit. Ito rin ay isang istilong pabago-bago mula sa iba't-ibang dekada at siglo.
2 . Fashion designer. Ito ay katawagan sa taong nagdisenyo ng damit o lumikha ng isang kasuotan mula sa tela na gumamit ng pag-aayos na mga pamamaraan ng paglikha o pag-ayos.
3. Fashion Trend. Ang pinakabagong istilong popular sa isang kultura. Katulad ng mga nauusong damit, musika, sariling wika o paraan sa pagsasalita, at ang pinakabagong palabas sa telebisyon.
4. Terno. Ang salitang terno ay galing sa salitang Espanyol na nangangahulugang magkabagay. Ito ay baro at saya na gawa sa magkabagay na telang magkasabay na isinusuot.
5. Baro. Isang blusang maluwag na malapad at hugis-kampana ang manggas na gawa sa telang pinya na may pinong burda bilang disenyo.
6. Saya. Ito ay isang kasuotang hugis tubo o apa (tatsulok na pabaligtad) na nakabitin pababa mula sa balakang at tumatakip sa lahat o sa ilang bahagi ng mga hita at binti.
7. Baro't Saya. Ito ay ang pambansang kasuotang pambabae ng Pilipinas na binubuo ng manipis at

Related Documents