Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
carpetoso
mechan
malvado
mechan
medico
medikal
medicamento
medikaman
meditar
medite
medios (de comunicacion)
medya
desconfianza
mefyans
cuidarse
mefye
desconfiar
mefye
magro
mèg
delgado,-a
mèg, mens, fen
adelgazar
megri
mercurio
mèji
mecánico
mekanisyen
descontento
mekontantman
miércoles
mèkredi
cantidad, gran …
mèl
mezcla
melanje, alyaj
liga
melanje, mele
combinar
mele
enredar
mele
ligado
mele
mezclar
mele
reburujado
mele
revuelto
mele
alboroto
meli melo, gaòt, atroupman, kanaj, tenten
memoria
memwa
mano
men
¡claro que si!
men wi
pero
men, deja, anko, toujou
no obstante
men, sepedan, poutan, epoutan
he aquí que
men, vwala
limpieza
menaj, pwòp, pwòpte
amenaza
menas
amenazar
menase
mismo, uno …
menm
mismo
menm
semejante
menm, parèy
igual
menm, parèy, egal
parecido
menm, parèy, resanblans, sanblan
encaminar
mennen, achemine, mete sou pye
esposas
menòt
flaco
mens
desprecio
mepri
menosprecio
meprize
menospreciar
meprize
mérito
merit
merecedor
merite
merecer
merite
merecerse
merite
digno,-a
merite
mensaje
mesaj, lomisyon
mensajero
mesaje
gracias
mèsi
señor
mesye, mèt, msye, seye
hombre
mesye, moun, nèg, nonm
dueño
mèt
propietario
mèt, pwopriyetè
colocar
mete, poze, andwa, etann, blayi
método
metòd
metodista
metodis
dueña
metrès
amante
metrès (f), sou kote (m)
amoratar
mètri
quehacer
metye
profesión
metye, pwofesyon
ocupación
metye, pwofesyon
maravilla
mèvèy
medida
mezi
medir
mezire, tcheke
maduro
mi,
maduro
mi, apwen, rèk
medio día
midi
arder
mijote, konsonmen
consumir
mijote, konsonmen
mil
mil
milímetro
milimèt
miliciano
milisyen
militar
milisyen
militante
militan
multiplicar
miltipliye
millón
milyon
mina
min
mediocre
minab
menor
minè, mwenn
minúscula
miniskil
ministro (gobierno)
ministe
minuto
minit
minoría
minorite
mineral
minrè
milagro
mirak
muralla
miray
fuerza (muscular)
misk, musk
musculoso
miskle, muskle
misterioso
mistik
místico,-a
mistik
misión
misyon
misionero,-a
misyonè
polilla
mit
mitin
mitin
destello
miwate
mejor, el
miyò
mejor
miyò, meyè, pi bon
miseria
mizè
miserable
mizerab, degoutan
melodia
mizik
música
mizik
mausoleo
mizole
crucigrama
mo kwaze
palabra
mo, pawòl
mobilización
mobilizasyon
mordida
mòde
picar
mòde, pike
modelo
modèl
hacer un patrón
modele
modelar
modele
moderado
modere
humilde
modès
modesto
modès
azarar
modi
injuriar
modi, joure
maqueta
modil, modèl
muffler (silenciador)
mòflè
silenciador (motor)
mòflè
tubo de escape
mòflè
burlarse
moke
mofar
moke
momento
moman
instante
moman
loma
mòn
loma
mòn
monte
mòn
montaña
mòn, montay
monarquía
monachi
monedas
monnen
menudo
monnen
monstruo
mons
monseñor
monsenyè
monseñor
monsèyè
reloj de mano
mont
ascender
monte
cuesta
monte
edificar
monte
montar
monte
montarse
monte
pendiente (inclinación)
monte
subida
monte
patinar
monte paten, patinen
subir
monte, granpe, wouse
congregar
monte, ranmase, rasanble, reyini
erecto
monte, vètikal
impartir
montre
mostrar
montre
instruir
montre, enstwi
señalar
montre, tripote, tate
mosaico
mosayik
pedazo
moso, pyès
parte
moso, pyès, pati
motor
motè, machin
motivar
motive
blando
mou
flojo
mou, vag, branlan (suelto)
mosca
mouch
soplar (la nariz)
mouche
pañuelo
mouchwa
majar
moule, pile, pilonnen, brase, kraze
moler
moulen
molino
moulen
masticar
moulen, mache
movimiento
mouman
batola
moumou
gente
moun
persona
moun
campuno,-a
moun mòn
pueblo (nación)
moun, pèp
morir
mouri
morirse
mouri
muerto de hambre
mouri grangou
muerto
mouri, mò
bigote
moustach
mosquitero
moustikè
cordero
mouton
cordero
mouton
ovejo,-a
mouton
moción
mouvman
mojado
mouye
malo
move
mal, malo
move
mal tiempo
move tan
tormenta
move tan, loraj
roñoso
move, fache
fornido
muskle
mes
mwa
húmedo y frío
mwat
mohoso (húmedo y frío)
mwat
pegajoso
mwat
medio
mwayen
promedio
mwayèn
ligero (sabor)
mwayen, dous
Medioriente
Mwayennoryan
médula
mwèl
mí, mio
mwen
mi
mwen
yo
mwen
mismo, yo …
mwen menm, m menm
menos
mwens
ingenio azucarero
mwilin kan
cantidad, poca …
myèt
miga (migaja)
myèt, krout
nadador,-a
najè
nadar
naje
madre perla
nak
para
nan
dormido
nan dòmi
en el día que
nan jou ki te (...)-la / en (el día de )
medio, en …
nan mitan
medio, en el
nan mitan
en el medio de
nan mitan, omilye
en el mes de
nan mwa
la
nan, la, a, an, lan
alma
nanm
mantel
nap
fosas nasales
narin, twou nen
nasa
nas
nación
nasyon
nacionalidad
nasyonalite
Naciones Unidas np
Nasyonini
de origen local
natif natal
casero
natif-natal
nativo,-a
natif-natal
navegar
navige
embellecer
nbeli
tendón
nódulo
ne
nudo
ne
nueve
nèf
tipo (persona)
nèg
negligente
neglijan, vag
ser negligente
neglije
negocio
negòs, biznis
empresa
negòs, biznis, antepriz
normal
nèmal
neumonía
nemoni
nariz
nen
cualquiera
nenpòt, kèlkeswa
cuando sea
nepòt kilè
cualquiera (cualesquiera)
nepòt, nenpòt, oswa
nacimiento
nesans
necesario
nesesè
necesidad
nesesite