Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
desperdicio
dechè, fatra, gaspiyaj
mellar
dechikte
tocones, sacar …
dechouke
caballo
chwal, cheval
susurrar
chuichui
asistir
èd, asiste, ede, segonde
terminar en
echwe, chwe
ajedrez
echèk
cabestrillo
echap
bufanda
echap
tirapiedras
echap
honda
echap
muestra
echantiyon
intercambio (moneda)
echanj
cambiar (vt) moneda
echanj
hebreo
ebre
llenar los ojos
eblouyi, avegle (pete) je
resplandecer
eblouyi, avegle (pete) je
deslumbrar
eblouyi, avegle (pete) je
dar alojamiento
ebèje, bay ladesant
ebanista
ebanis, bos ebanis
investigar
è demann
inquirir
è demann
hora
è
diócesis
dyosèz
dieta
dyèt
diarrea
dyare
grito
dyann, rèl
raro
dwòl, ra
proteger con magia
dwoge
gracioso
dwog, dwol, bèl
dedo (mano)
dwèt
deber
dwe, fò
recto
dwat, vètikal
derecho
dwat
impuesto
dwa, taks
gravamen
dwa, taks
derechos humanos
dwa moun
derechos aduanales
dwa ladwann, frè depans
derechos (legales)
dwa
para nada
du tou
tambor
droum, tanbou
drogadicto,-a
droge
droga
dròg
taladro
dril
eregir
drese, monte
enderezar
drese
bandera
drapo
ropa blanca
dra, lenn
sábana
dra
mortaja
dra
deportar
dpòtè, depòte
doce
douz
dudar
doute
duda
dout
suavemente
dousman
lentamente
dousman
gentilmente
dousman
dulce
dous, sikre
suave
dous, jovyal, lyann
chévere
dous
dolamas
doulè, mal
dolor
doulè, lapenn, mal
dolor de parto
doulè akouman
ducha
douch
doblar
double, koube, pliye, plawaye, vire
par
doub, pè
doble
doub
jovial
dou, jovyal
dormitorio
dòtwa
dossier
dosye, dokiman
sumario
dosye
resumen
dosye
historial
dosye
registro (historial)
dosye
apuntes
dosye
dócil
dosil
manso
donte
fértil
donnen, fètil
por lo tanto
donk, otan
por consiguiente
donk
frutos
donezon
frutas
donezon
datos
done, eleman
domplín
donbrèy
bollo (de harina)
donbrèy
generoso
donan, jenere
don
don
dominó (juego)
domino
República Dominicana
Dominikani
dominar
domine, donte
dominar
domine, (una disciplina) metrize
prevalecer
domine
dominación
dominasyon
dormir
dòmi
carrera
domèn, domain, karyè
campo (profesional)
domèn, domain
daño
domaje, domaj, move, mal
defectuoso
domaje
consentir
dòlote, konsanti
mimar
dòlote
añoñar
dòlote
dólar
dola
expediente
dokiman
documento
dokiman
usado
dokazyon, dezyèm men
de oportunidad
dokazyon, dezyèm men
de ocasión
dokazyon, dezyèm men
techo
dokay, tèt kay, twakay, twa
acunar
dodinen
mecedora
dodin
espalda
do
lágrima
dlo nan je
agua
dlo
hocico
djòl, machwè
jogging
djògin
trabajo
djòb, travay
empleo
djòb, travay
jornada
djòb, jou, joune, jounen, lajounen
jornal
djòb
gitano,-a
djipsi
jeep
djip
ginebra
djin
combo
djaz, dyaz
imitación (falso)
djanni
confusión, gran …
djanmankankan
fuerte
djanm, fò, rèd
macuto
djakout, mankout
subir con gato
djake
ileso
dj senesòf
hace (tiempo que pasó)
dj pase
impostor,-a
dj krizokal, djanni
farsante
dj krizokal, djanni
dieciocho
dizuit
diecinueve
diznèf
dignidad
diyite
divorcio
divòs
dividir
divize, separe
adivino,-a
divinò
variado
divès
diverso
divès
vino
diven
delirar
divage, tanpete
divariar
divage, tanpete
absoluto, en
ditou
dicho
diton, provèb, sinonim
tarde (nf), de la …
diswa
dar (una mano de cartas)
distribye, bay
distribuir
distribye
distracción
distraksyon
distinguir
distenge
distinto
disten , klè
distancia
distans
adusto
distan, endiferan, malonnèt
discreto
disrè
dispuesto
dispoze, prèt
disponerse
dispoze
disponible
disponib
disipar
disparèt, gaye
desteñir
disparèt, detchoure
desaparecer
disparèt
desvanecer
disparèt
dispensario
dispansè
discreción
diskresyon
desacreditar
diskredite
discurso
diskou
discutir
diskite, plede, mentni
tratar un tema
diskite
descalificar
diskalifye
disciplina
disiplin
diez
dis
encabezar
dirije, kòmande
dirigir
dirije, kòmande
comandar
dirije, kòmande
guiar
dirije, kòmande
administrar
dirije, debouye
diputado,-a
dirigirse a
arroz
diri
presidente (de una junta)
direktè
director
direkte
norte
direksyon nò, non nò
directo
dirèk
durar
dire
durable
dirab
graduado
diplome
diploma
diplòm
almuerzo
dine, manje midi
cena
dine
disminuir
diminye
dimensión
dimansyon, grosè
domingo
dimanch
dictadura
diktati
dictador,-a
diktatè
diccionario
diksyonè
bochinche
dikisyon
pleito
dikisyon
digerir
dijere
enmascarar
digizmann
disimular
digizmann
disfraz
digizmann
tortuoso
difisil
difícil
difisil
dificultad
difikilte
diferente
diferan
fuego
dife
candela
dife
diablo
diab, dyab, djad, (el diablo) o diab
duro
di, rèd, san pitye, rasi
insensible
di, rèd, san pitye
contar (narrar)
di
segundamente
dezyèmman
segundo
dezyèm
desconcertar
dezoryante, deroute
deshonra
dezonè, wont
deshonesto
dezonè, malònèt
desolado
dezole
desobedecer
dezobeyi
asignar
deziyen, anchaje
desunión
dezinyon
desesperanza
dezespwa
desesperado
dezespere, atoufè
desesperarse
dezespere
desesperación
dezesperasyon
desenvuelto
dezenvòlt
desierto
dezè
desventaja
dezavantaj
desastre
dezas
desaprobar
dezaprouve
desarmar
dezame
discordia
dezakò
malicioso
dezagreyab, malpwòp
bata de baño
dezabiye, moumou
exterior
deyò, eksteryè
afuera
deyò
nalgas
dèyè, bounda
fondillos
dèyè, bounda
trasero
dèyè, bounda
detrás
dèyè, bekonn
duelo
dèy
devoto,-a
devwe
dedicado
devwe
develar
devwale, gaye
deberes escolares
devwa, ansèyman
tareas escolares
devwa
desviar
devire, kontoune, detounen
rompecabezas
devinèt, problèm
adivinanza
devinèt
adivinar
devine
derrame
devide
desarrollo
developman