Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
obligación
nesesite
completo, por …
nèt
aclarar (un área)
netwaye
limpiar
netwaye, siye, balize (un campo)
sobrino
neve
enervado
nève, enève
noveno
nevyèn
ahogarse
neye, nwaye
ni
ni
ni ….ni
ni ... ni
tanto … como …
ni … ni, tankou
ni uno ni otro
ni youn ni lòt, ni ... ni
nido
nich
lamer
niche, lanbe
nuclear
nikleyè
tampoco
nitou
nivelar
nivle
nivel
nivo
nominación
nominasyon
nombre
non
nombrar
nonmen
designar
nonmen, dezinyen
tontería
nonsans, sòtiz
boda
nòs, maryaj
nocivo
nosif
nostálgico
nostalji
noción
nosyon
nota
nòt
papeleta
nòt, biye
billete
nòt, biye, tikè
notable
notab
notario
notè
favor notar
note byen
notar
note, og, remake
noticia
notis
ustedes
nou
nosotros
nou
ustedes
nou
vosotros
nou
nuestro
nou, pan
abarrotar
noure, bachote
dar de comer
nouri, bay manje
short (pantalón corto)
nout kanson
noticias
nouvèl
nuevo
nouvo, nèf
Nueva York
Nouyèk
noviembre
novanm
novena
novenn
nube
nuaj, nyaj
perjudicar
nui
maligno
nuizib
negro
nwa
semilla de cajuil
nwa
nuez
nwa, grenn
Navidad
Nwèl
fuñir
nwi
incomodidad
nwi
dañar
nwi, domaje, gate, maltrete
denegar
nye, renye
ridículo
nyè, rizib
sobrina
nyès
nuevecito
nyouwann
¡oh!
o
diablo (nm), al …
o diab
diablo, ay
o diab
obedecer
obeyi
obediente
obeyisan
obeso
obèz
objeto
objè, bagay
objetivo
objektif
obligatorio
obligatwa
obsesionar
obsede
obceno
obsèn
observación
obsèvayon
observar
obsève
obstáculo
obstak, kontrenn
audaz
odasye, kare, temerè
reto
odè
olor
odè, lòdè
ordinario
òdinè, banal
usual
òdinè, selon lizaj
ordinariamente
odinèman
audiencia
odiyans
encomienda
òdone
condecorar
òdone
ordenar (vt)un sacerdote:
òdone
avaricioso
oeng, kripya, ava, voras, gouman
oferta
òf
ofensa
ofans
ofender
ofanses, afron, vèkse
huérfano
òfelen
oficial (militar)
ofisye, jandam
ofrecer
ofri, prezante
organización
òganizasyon
organizar
òganize
aumento
ogmantasyon
incremento
ogmantasyon
incrementar
ogmante
aumentar
ogmante
cebada
òj
exactamente
ojis
justamente
ojis
precisamente
ojis
exacto
ojis, egzak, byen mezire
en caso
oka
Cabo Haitiano (sitio)
okap
Los Cayos (sitio)
okay
ocasión
okazyon
ningún lado (parte, sitio)
okenn kote
ningun
okenn, ankal
ninguno
okenn, ankal
hipo
okèt
ocuparse de
okipe
ocupado
okipe, afere
ocupar
okipe, pran
contrario (adj), por …
okontrè
mantenerse al día
okouran
de frente
okouran
octubre
oktòb
ave
olay
aceituna
oliv
oliva
oliv
en lugar de
olye
en vez
olye
en el medio
omilye
uno diría
on dire
¡un momento!
on moman
adornar
òne, dekore
honesto
onèt
inflar
onfle, bonbe
aventar
onfle, bonbe
conversación
onvèsasyon, kòvèsasyon
once
onz
undécimo
onzyèm
operación
operasyon
opinión
opinyon
oportunidad
opòtinite
optimista
optimis
oral
oral
oralmente
oralman
ámbar (color)
oranj, abriko
naranja (color)
oranj, abriko
fragancia
orè
horario
orè
origen
orijin
originar
orijine
horizontal
orizantal
sino
osinon
o sino
osinon, ou
hospitalidad
ospitalite
tarde, en la …
oswa, swa
porción
òsyon
tanto pron
otan, tank, tankou
en duelo
ote sèy
luto
ote sèy
autor
otè, lotè, ekriven
altura
otè, wotè
hotel
otèl, lotèl
anfitriona
otès
automóvil
oto
auto
oto, machin, vwati
carro
oto, machin, vwati
ortografía
òtograf, ètograf
autoridad
otorite
autorización
otorizasyon, pèmisyon
facultar
otorize
en torno a
otou, anviron, anviwon
tu mismo
ou menm
usted mismo
ou menm
o, ó
ou, oswa
ou, w
tus (de ud.)
ou, w
usted
ou, w
o bien
oubyen, osinon, ou
individuo
oun, endividi
agosto
out
prender
ouvè
apertura
ouvèti
orificio
ouvèti
abrir
ouvri, louvri, debouche
obrero,-a
ouvriye, travayè
óvalo
oval
ovario
ovè
óvulo
ovil
en los US
ozetazini
desacuerdo
pa dakò
diferir
pa dakò, ranvwaye
por ejemplo
pa ekzanp
infiel
pa fidèl
bajito
pa fon
infeliz
pa kontan, malere
ilegal
pa legal
ustedes, de …
pa n
tuyo
pa ou, pa w
por sorpresa
pa sipriz
quedarse desconcertado
pa sipriz
ellos,-as, de …
pa yo
paso
pa, mach
no
pa, non (adj), okenn
perdón
padon
perdonar
padonnen
sobretodo
padsi
abrigo
padsi, manto
perfume
pafen
veces, a …
pafwa
página
paj
parque
pak
Pascua Florida
Pak
bolsa
pak, sachè
barcia
pake
paja (de molino)
pake
hornada
pake
grava
pake, gravwa
paquete
pake, koli
lote
pake, lyas
manojo
pake, lyas
agruparse
pakèt
desmayarse
pal
pálido
pal
tenue
pal
palacio
palè
hablar de
pale de
paludismo
palidis
parlamento
palman, poupale
negociar
palmante
parlamentar
palmante
palpitar
palpite
recostar
panche, apiye
apilar
panche, apiye
durante
pandan
mientras
pandan, tandiske
pánico
panik, lapè
dar pánico
panike
pancarta
pankat, siy
guindar (suspender)
pann
avería
pann
ruptura
pann
pender
pann, kwoke
colgar
pann, kwoke
pared
panno
panza
pans
pensamiento
panse
pensar
panse, kwè
pensión
pansyon
pendiente, estar …
pant
pantalones
pantalon, kanson
calzones
pantalon, kanson
canasta
panye
español
panyol, panyèl
asumir el mando
panzou pouvwa