Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cuerpo
lasitud
kò kraze
cohabitar
koabite
dinero
kòb, lajan
centavo
kòbi, santim ò
pulir
kòche, graje, fwote
desollar
koche, kalonnen
pesadilla
kochma
puerco
kochon
cerdo
kochon
cochino,-a
kochon
código postal
kòd postal
soga
kòd, fisèl
cuerda
kòd, fisèl
trenzar
kòde
plegar
kòde
pavo
kodenn, pan
zapatero
kòdonye
coeficiente
koefisyan
marchante
koèsan
baúl
kòf
caja fuerte
kòfrefò
gallo
kòk
gallo de pelea
kòk batay
coca-cola
koka kola
frasco
kokal
bribón
koken
pícaro
koken
avivato
koken, sanzave
fantástico
kokenn
caracol
koki
concha
kòkiy
cráneo
kòkòwòs, kran, zotèt
coco
kòkoye
dolorido
kòkraz
llaga
kòkraz
cuello
kòl, chenn, kou
refresco
kola
colaboración
kolaborasyon
colaborar
kolabore, soutni
encolar
kole
lavar con agua
kole
pega
kole
aparear
kole
encolar
kole
rubor
kole
ruborizar
kole
vesícula
kòlè
parar las orejas
kole zorèy
anexar
kole, ajoute
añadir
kole, ajoute, plake
enojo
kòlè, kout san
ira
kòlè, kout san, raj
fijar
kole, plake, afiche
colegio
kòlèj
cobrar
kolekte
colerín
kolerin
cólico
kolik
colina
kolin
colon
kolon, depwen
pilar
kolòn, pilye, poto
columna
kolòn, pilye, poto
coronel
kolonèl
colonial
kolonyal
teñir
kolore
colorear
kolore
collar
kolye, chenn
cuánto
kòman, konbyen
comandante
komandan
mandar
kòmande
encomendar
kòmande, òdone
comando
kòmann
imperativo
komannman
empezar
kòmanse
comenzar
kòmanse, tonbe
comienzo
kòmansman, konmansman
comentar
kòmante
comentario
kòmante, remak
comadre
kòmè, konmè, makòmè
común
komen, selon lizaj
negocio (comercio)
komès, negòs
comerciante
kòmèsan, konmèsan
cometer
komèt
chistoso
komik
zángano
komik
muñequitos
komik, desen anime
comunal
kominal
comunidad
kominate
comunicación
kominikasyon
comunicar
kominike, konminike
comunismo
kominis
comulgar
kominye
comunión
kominyon
comisión
komisyon
compadre
kompè, monkònpe
completamente
komplètman, toutafè
como si
kòmsi
cuerno
kòn
como eso (esto)
kon sa, konsa
bocina
kòn, klakxonn
convite
konbit
amontonar
konble, paket
cuantos
konbyen
condenación
kondanasyon
condenar
kondane
condenado
kondane
reo
kondane
conducir
kondi
cañería
kondi, tiyo
condición
kondisyon
condicionado
kondisyone
condicional
kondisyonèl
conducto
konduit
conectar
konekte, relye
conocimiento
konesans, save
amigo,-a
konesans, zanmi
conocido,-a
konesans, zanmi
alardear (presumir)
kònèy
cacarear
kònèy, kakaye
conferencia
konferans
confesar v
konfese
confirmación
konfimasyon
confirmar
konfime
preservas
konfiti
confusión
konfizyon, bwouyay
confort
konfò
amenidad
konfò, amenajman
comodidad
konfò, lèz
conforme
konfòm
conformar
konfòme
confundir
konfonn, pouri, deroute
confortable
konfòtab
cómodo
konfòtab, a lèz
confrontar
konfwonte
conjetura
konjekti
congestionado
konjeste, bouche
congestionar
konjeste, bouche
conjugar
konjige
conjugación
konjigezon
conjunción
konjonksyon
mancomunado
konjwen
conquistar
konkeri
concluir
konkli
conclusión
konklizyon
concordato
konkoda
concursar
konkou
concreto
konkrè, siman
comedia
konmedi
comediante
konmedyen
conocer
konnen, fè konesans
economía doméstica
konomi domestik
compás
konpa
compañía
konpanyi
comparar
konpare
comparación
konparezon
compasión
konpasyon, pitye
escolta
konpayon
acompañante
konpayon
séquito
konpayon
competente
konpetan
competencia
konpetisyon, konkou
concurso
konpetisyon, konkou
completo
konplèt, konplè
complicado
konplike
complicar
konplike
elaborado
konplike, anpenpan
felicidades
konpliman
complot, hacer un …
konplote
trama
konplote
comportarse
konpòte
conducta
konpòtman
componer
konpoze, alyaj
compuesto
konpoze, alyaj
entendimiento
konprann
comprensión
konprann, konpreyansyon
comprender
konprann, reyalize
realmente
konsa menm, vrèman
así
konsa, donk
acuerdo
konsanti, dakò, akò
concentración
konsantrasyon
concentrar
konsantre
concierto
konsè
de consecuencia
konsekan
consagración
konsekrasyon
consigna
konsène
concepto
konsèp
conserva
konsèv
conservar
konsève, sere
consejo
konsèy, konèy
asesor,-a
konseyev
consejero,-a
konseyev
concilio
konsil
consultar
konsilte, mande konsèy
asesorar
konsilte, mande konsèy
consuelo
konsolasyon
consolar
konsole, konsila, rekonfòte
consolidar
konsolide
consonante
konson
conspiración
konspirasyon
constante
konstan, èmanan
constancia
konstant
constatar
konstate
constitución
konstitisyon
constitucional
konstitisyonèl
constituir
konstitye
construcción
konstwiksyon
conciencia
konsyans
cuenta
kont
cuenta
kont, dekont
contra prep
kont, opoze
contaminar
kontamine
efectivo (cash)
kontan
alegre
kontan, dwog, ge
contento
kontan, ere
feliz
kontan, ere, erèz
alegría
kontantman, lajwa
contentura
kontantman, lajwa
satisfacción
kontantman, satisfaksyon
contar
konte, rakonte, regle
continente
kontinan
continuar v
kontinye
proceder
kontinye
contenido
kontni, sanisfè
contorcionar
kontòsyone
obviar
kontoune
puentear
kontoune
acuerdo (legal)
kontra
contrato
kontra
contracción
kontraksyon
contratar
kontrakte
contrariar
kontrarye, trouble, ekse
mortificación
kontraryete, chagren
contrariedad
kontraryete, chagren, traka
contravención
kontravansyon
encontrarse
kontre ak, rankontre, reyini
contrario
kontrè, opoze
opuesto
kontrè, opoze
encuentro
kontre, rankont, rankout, reyini
contrabando
kontrebann
contradecir
kontredi, kontrekare
contravenir
kontredi, kontrekare
límite
kontrenn
coaccionar
kontrenn
obstaculizar
kontrenn
contribución
kontribisyon, asistans
contribuir
kontribye
inspeccionar
kontrole
control
kontwòl
controlar
kontwole, debouye
convalecencia
konvalesans