Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
planta
plant
árbol
plant, pyebwa
finca
plantasyon, jaden
granja
plantasyon, jaden
hacienda
plantasyon, jaden
plantar
plante
sembrar
plante, simen
parque de pueblo
plas
asiento reservado
plas rezève
espacio
plas, espas
amancebado
plase
placebo
plasebo
aplanado
plat
plano
plat, plèn
meseta
plato
implorar
plede, enplore
pleno
plen
llano
plèn, kare
gemir
plenn, rale, jemi
lamentarse
plenyen
quejarse
plenyen
queja
plenyen
deleitar
plezi
delicia
plezi
placer
plezi
arruga
pli
doblez
pli
anilla
pli, ne
risitos
pli, ne
rizo
pli, ne
bucle
pli, riban
bolígrafo
plim
pluma
plim
más
plis
sumamente
plis
superlativo
plis pase yon lòt
superlativo absoluto
plis pase yon lòt anpil anpil
colecta
plise
portamonedas
plise
fruncir
plise. Gwonde
plural
plizyè
varios
plizyè
enchufe
plòg
educado
ploi, janti
plomo
plon
sumergir
plonje
sumergirse
plonje
tirar dardos
plonje
tirarse
plonje
zambullida
plonje
zambullir
plonje
tirarse de cabeza
plonje, koule
bucear
plonje, koule
hundirse
plonje, koule
latica
po
cántaro
po
vacinilla
po
cachete
po figi, jou
por si acaso
po sizoka
olla
po, kasròl, bonm
costra
po, krout
cuero
po, tchwi, kwi
piel (cuero)
po, tchwi, kwi, ui
puerto
pò, waf
labio
pobouch, lèv
póker
pokè
aún no
pòkò
potrico
polen
pulir
poli
política
politik
político
politikal
manzana
pòm
papa
pòmdetè
puente
pon
estación de gasolina
ponp gaz
bomba
ponp, (explosivo) bonm
bombear
ponpe
brincar
ponpe, vole
puñal
ponya
puño
ponyen, pwen
muñeca (anatomia)
ponyèt
población
popilasyon
popular
popile
mismo, mí …
por tèt
puerro
poro
Puerto Príncipe
Pòroprens
por eso
posa
posesivo
posesif
posiblemente
posib
posibilidad
posiblite
positivo
positif
porcelana
pòslèn
mandar por correo
poste
pus
postim
entrada
pòt
portal
pòtay
portero
pòtè
traer
pote, mennen
ponerse
pote, mete
hipoteca
potèk
cartera
potfèy, (de hombre) bous
portugués
pòtigè
horcón
poto
horcón del centro
poto mitan
poste
poto, pilye
cuadro
pòtre
piojo
pou
de forma que
pou
ladilla
pou
qué?, ¿para …
pou ki bagay
quién?, ¿para …
pou ki moun
qué?, ¿por …
pou ki sa, poukisa
mismo, para sí …
pou ko, pou tèt
por mi mismo,-a
pou lò m
asegurarse
pou pi si
por
pou, pa
zafacón
poubèl
polvos
poud
quebradizo
poud
comején
poudbwa
porqué
poukisa
pollo
poul
polea
pouli
negociación
poupale
títere
poupe
muñeca
poupe, pope
enturbiar
pouri
podrido
pouri
podrirse
pouri
dado que
pouri ke
podrir
pouri, dekonpoze
descomponer
pouri, dekonpoze
putrefacción
pouriti
pulgada
pous
pulgar
pous
porciento
pousantaj
tasa
pousantaj, to
empujar
pouse
expeler
pouse soti
trotar
pouse, djògin
destacar
pouse, soti
seguir
pousuiv, suiv
polvo (sucio)
pousyè
por más que
poutan, epoutan
por mucho que
poutan, epoutan
sin embargo
poutan, epoutan
causa de, por …
poutèt
pobre
pòv
paupérrimo
pòv, endijan
pobreza
povrete
pose
pòz
postura
pòz
afectación
pòz
asentarse
poze
apearse
poze
hacer una pregunta
poze kesyon
posarse
poze, jouke
posición
pozisyon
tomar de sorpresa
pran
retratar
pran foto
coger vaho
pran odè, pran sant
apestar
pran odè, pran sant, santi move
asumir una pose
pran pòz
posar
pran pòz
heder
pran sant, santi move
valorar
pran swen
acostumbrar
pran swen, abitye
coger aires
pran van
tomar aire
pran van
coger
pran, kenbe, sezi, tire
recoger
pran, ranmase, kanpe (algo del suelo)
agarrar
pran, sezi, kenbe
comprometer
prann angajman, foure
cuidar
prann swen, gade, siveye, sere
cliente regular
pratik
conveniente
pratik
prédica
prèch
predicar
preche
predecir
predi
predicción
prediksyon
prefacio
prefas
prejuicio
prejije
prejuzgar
prejije
cuidado
prekosyon
precaución
prekosyon
pago
preman
primero
premye
cuarto creciente (fase lunar)
premye katye
de primera instancia
premyèman
primeramente
premyèman, dabò
principio
prensip
principal
prensipal
primavera
prentan
preparación
preparasyon
listo
prepare, pare
preparar
prepare, pare
pradera
preri
pronto, ir de …
prese
previo
presedan
anteceder
presede, vin anvan
preceder
presede, vin anvan
casi
prèske, prèt pou, manke kenbe
prestigio
prèstij
preciado
presye, chè
apreciado
presye, chè
caro
presye, chè
pretender
pretann
referirse
pretann, sipoze
aludir
pretann, sipoze, montre
prestar
prete
prestar
prete
tomar prestado
prete
prevenir
prevni, evite, anpeche
prácticamente
prèxke
presencia
prezans
estar presente
prezante
introducir
prezante
preservar
prezève
presidente
prezidan
presidir
prezide
costo
pri
precio
pri
prudente
pridan
premio
prim
ciruela
prin
privatización
privatizasyon
privado
prive
chinchorro
privye, sinn
orar
priye
prioridad
priyoite
asidero
priz
culata
priz
mango (manilla)
priz
toma corriente
priz kouran
prisión
prizon
proclamar
prklame
uno mismo
prn menm, tèt, kò
para mi
prn pam
probable
probab
problema
problèm, troub
profesor
profesè
lucrarse
profite , fè lajan
beneficiarse
profite, benefisye
sacar provecho
profite, pwofite
pronosticar
projte
proyectar
projte, fè pwojè
procrear
prokreye, fè pitit
prolongar
prolonje
paseo
promenad, flann
promesa
promès