Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
fault
schuld
feelings
gevoelens
(to) introduce
voorstellen
performance
optreden
pleased with
blij met
statue
standbeeld
stiff
stijf (stijve)
verdict
oordeel
voice
stem
carefully
zorgvuldig
childish
kinderachtig
polite
beleefd
quiet
stil
stupid
dom
(to) attract
aantrekken
award
prijs
contemporary
hedendaags(e)
(to) found
stichten, oprichten
headlines
krantenkoppen
(to) present
uitdelen
previous
voorgaande
record sales
plaatverkoop
separate
aparte
survey
onderzoek
guitar
gitaar
popular
populair
stage
podium, toneel
violin
viool
whole
hele
bow
strijkstok
classical
klassieke
design
ontwerp
rhythm
ritme
steel
staal
strings
snaren
wood
hout
audience
publiek
(to) encourage
aanmoedigen
funfair
kermis
jealous
jaloers
major
belangrijkste
obvious
duidelijk
occasionally
zo af en toe
spoiled
verwend
toiletries
toiletartikelen
torch
zaklantaarn
waterproofs
regenkleding
wellies
kaplaarzen
(an) advert
advertentie
(to) announce
aankondigen
carol
(kerst)lied
cash
contant geld
choir
koor
(to) enjoy
genieten van
legal
legaal, wettelijk
make (made - made) sense
ergens op slaan
massive
heel groot
(to) raise money
geld ophalen
record company
platenmaatschappij
request
verzoek
ridiculous
belachelijk
by
door
incredible
ongelooflijk
(to) prefer
de voorkeur geven aan
sing (sang - sung) along
meezingen
(to) stand
uitstaan
wicked
gaaf