• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/124

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

124 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Dowódca pancernika Sch-H

Gustav Kleikamp

"Otrzymałem straszne polecenie, którego nie mam po prostu sumienia wykonać "


Zm 1952

Atakowała Westerplatte w I szturmie

Kompania szturmowa dow. Wilhelm Henningsen

Oficerowie na Westerplatte

5:


- mjr *// Henryk Sucharski


- kpt. Franciszek Dąbrowski


- kpt.**** Mieczysław Słaby


- por.*** Stefan Grodecki (adiutant HS)


- ppor** Zdzisław Kręgielski (pl. Przystań)

Czasami też się zalicza chor. Edward Szewczuk, ale chorążych do oficerów zaliczano dopiero od 1944

Ile moździerzy mieli Polacy

4 x kaliber 81 mm, Brandta

Utracone 2 września po ostrzale nowych koszarów

Utracone 2 września po ostrzale nowych koszarów bo tam były. Dowodził nimi plutonowy Bieniasz

Ile działek ppanc mieli Polacy?

2 x 37mm Boforsa, nowoczesne

Ile armat (dział piechoty) mieli Polacy?

1 x 75 mm tzw armata prawosławna, duże drewniane koła

Nalot z 2 września

60 samolotów Junkers 87 Stuka niszczy Wartownię nr 5 gdzie ginie 6 osób

Która wartownia uszkodzona 7 września?

Wartownia nr 2

2 osoby bardzo ciężko ranne

Przesunięcie Wartowni nr 1

III 1967 o 78 metrów

waży 400 ton wraz z podpiwniczeniem

Ilu Polaków poległo?

co najmniej 15

11 ciał znaleźli Niemcy na polu bitwy+ 1963 Andrzej Kowalczyk

Odnalezieni w 2019 roku:

- plut. zaw.Adolf Petzelt


- kpr. Bronisław Perucki


- st. strz. Władysław Okrasa


- leg. Antoni Piróg


- st. leg. Ignacy Zatorski

Dowodził placówką PROM

porucznik Leon Pająk a gdy ten ranny to:

chorąży Jan Gryczman

Zakatowany przez UB Westerplatczyk

kpt Mieczysław Słaby

zm 1948

Placówka która na Westerplatte pierwsza otworzyła ogień?

Wał Szamlewskiego (3 osoby)

Czekali aż Niemcy zbliżą się do odległości 25 metrów. Po nich strzelała też placówka Prom - chor. Gryczman i plut. Baran.

Gdzie stoi czołg z Westerplatte?

Stoi w Drzonowie w Lubuskim Muzeum Wojskowym

Na Westrplatte stał od 1962 roku w miejscy krzyża i potem od 1987 do 2008 na postumencie.

Autorzy pomnika na Westerplatte

Adam Haupt, Franciszek Duszeńko, Henryk Kitowski

Waga pomnika na Westerplatte

około 1150 ton

236 bloków granitowych (średnio jeden blok waży niecałe 5 ton)

Wysokość kopca i pomnika na Westerplatte

Kopiec - 22 m, pomnik 22,5 m

Skąd granit pomnika na Westerplatte?

Z kamieniołomów w Strzegomiu i Borkowa na Śląsku

Kiedy papież był na Westerplatte?

12 czerwca 1987 roku

Spotkanie z młodymi

Andrzej Kowalczyk 1963

Odkryto wtedy jego szczątki po harmonijce ustnej i gwizdku. >Srebrzysko >błędnie na Westerplatte

Pogłębiano wtedy kanał

Kiedy powstało Westerplatte?

1847

Przekazanie połwyspu

1924 rok, wieczysta dzierżawa

1925 basen i tor kolejowy

Schron przy wieży BAS

Powojenny, to wieża obserwacji dwubocznej

Tor nr 1

Ścieżka przez las. Torów były 4

Placówka Wał

Odtworzona w 2007 roku. Koło magazynu amunicyjnego nr 1.


kpr Szamlewski 21 lat, st.leg. Zatorski, leg. Pokrzywka - pierwsi otworzyli ogień.

2 mausery i 1 RKM

Basen amunicyjny

1925 rok, rok po przekazaniu WST

Konstanty Jezierski

Być może pierwsza ofiara Westerplatte. Południowa kabina w Wartowni nr 3 willowej

Raczej Wojciech Najsarek (stacja), (może też Kowalczyk, Uss)

Andrzej Kowalczyk w której placówce?

Prom

Kto zginął po bombardowaniu w okolicach koszarów?

strzelec Władysław Jakubiak

Dowódca czwórki

kapral Władysław Goryl

mimo, że przybiegli po bombardowaniu do niego z Elektrowni

Przekazanie Westerplatte Polsce uchwała

14 III 1924

przez Radę Ligi Narodów

Zbudowano wszystkie magazyny

1926

22 sztuki, 19 plus 3 duży

Obwód i powierzchnia Westerplatte

60 ha i 3,5 km obwodu

Skutek wojny węglowej

Przyspieszenie budowy Gdyni i basen węglowy w 1929

1925-26

Trudność dla załogi 1926-1936

Nie ogrzewane domki letniskowe

Nowe koszary oddano wiosną 1936

Zrezygnowano z nich w poł. lat 30.

Psy ratownicze - 24

Pomorzanie na Westerplatte

Do 1938 roku. Potem odciążono Batalion Morski w Wejherowie

Przekroczenie 88

wiosną 1939

Gdzie przebywali do 36

Piętrowy budynek z muru pruskiego dla załogi: willa oficerska dla oficerów

Sport i rekreacja załogi

Boiska do pn, siatki, kosza, korty i 8 kajaków z przystanią, kąpiel morska , 3 stoły bilardowe

Szczepcio i Tońcio na Westerplatte

Czerwiec 1939 letni mini amfiteatr

Ksiądz ich odwiedzający

palotyn Leon Bemke

Pomogło w diecie

Gospodarstwo pomocnicze na wschodzie Westerplatte tzw. Mikołajewo

Mikołaj Nerć cywil. 2 krowy świnie i koń, warzywa owoce.

Polska broń w 1939

RKM Browning wz 28. 18 sztuk; i CKM wz. 30

Gdzie ukrywano broń

Kabiny bojowe Wartowni (wilgoć) i koszary

Układ prowizoryczny

1928 o kontrolach na Westerplatte

Ograniczenie swobody w basenie amunicyjnym, linia kolejowa ogrodzona; policja gdańska miała kontrolować bezpieczeństwo magazynów

Koncepcja obrony

1933 płk Józef Siłakowski


Potem Mieczysław Kruszewski

Budowa 4 warowni + willa a w piwnicach bunkry

Kto uzyskał zgodę na budowę?

Komisarz generalny Kazimierz Papee; Wysoki KLN i Gdańsk zgadzają się

ale tylko na budowę jednej Wartowni

Wartownie

7x7, mur gruby 50 60 cm, strop bunkru z żelbetu

Otwory strzelnicze kamuflaż

Metalowa płyta ma śrubę, wyglądało jak kanał wentylacyjny podłogi

Wyjątkowe w Wartowni nr 1

Areszt od strony wejścia

Ogrzewanie wartowni

Piec kaflowy

Siatka Leduchowskiego

Ogrodzenie na słupach zrobionych z torów kolejowych. Między w1 a w5

Co pierwsze wartownie czy koszary?


Wartownie gotowe wiosną 1934 roku, miesiące później zaczęto koszary

Płaskorzeźba koszar

Orzeł Konrada Srzednickiego

Oryginał w Gdyni

Ile stanowisk CKM w Wartowni nr 6?

3 oddzielone ścianką działową

wschodnia część budynku

Co mieściła suterena koszar?

Wartownię nr 6, radiostację, jadalnię, kuchnię

Po co magazyny amunicyjne?

By zgrać transport morski z kolejowym

W czasie obrony były puste

Nazwy transportowców, które wpływały do basenu amunicyjnego

ORP Wilja i ORP Warta

Coraz rzadziej tu wpływały (0-7 razy w miesiącu, najczęściej 1)

Stan pogotowia na Westerplatte wiosną

III 1939 po zajęciu Kłajpedy

Żołnierzy zapoznano z bunkrami wartowni

Pierwotnie Niemcy mieli uderzyć...?

26 sierpnia

ale 25 sierpnia pakt PL WBR

Ile % Niemców gdańskich w NSDAP w 1939 roku?

8

Schleswig-Holstein uzbrojenie

4 Działa 280 mm (330 kg) mało przydatne tu, 10x 150 mm skuteczne (43 kg).

Kompania szturmowa Henningsena skąd?

Ze Świnoujścia

Który karabin maszynowy z Westerplatte był przestarzały?

Lekkie karabiny maszynowe (6 sztuk) Maxim od byłych zaborców

Stan liczbowy załogi wg Tuliszki

210

W tym 30 cywilów

Leon Pająk i jego placówka

W1

Teren zalesiony, wał, okopy, 20 żołnierzy, niebezpieczeństwo wartowni policji

Zadanie żołnierzy Bronisława Ussa i Andrzeja Kowalczyka

Likwidacja wartowni policji gdańskiej

Ona miała w zasięgu W1

Dowódca placówki Fort

mat Bernard Rygielski

Wartownia przy polu kapusty

Wartownia nr 2

Obok było działko przeciwpancerne

Prowizoryczna piekarnia

50 m na pn od koszar

Zbudowana po 25 sierpnia przez Władysława Okraszewskiego

Dwa fronty Westerplatte wg Pająka

Wschodni dow. Pająk i zachodni dow. Kręgielski

Podstawowy karabin atakujących z Kompani Szturmowej

Mauser 98k. (karabinek)

Czemu KSz nie używała moździerzy i granatników

Bo w Świnoujściu błędnie zabrano na pokład amunicję ćwiczebna a nie ostrą

Ilu żołnierzy liczyła Kampania Szturmowa

225

Plus policja i inni to daje ponad 550 żołnierzy i policjantów

Zaskakujące w wizycie Schl Holst.?

Że Niemcy nie mogli go zwiedzać

Kiedy miała wybuchnąć wojna?

26 sierpnia o 4.30, wieczór dzień wcześniej wszystko zagrodzone i żołnierze w krzakach

Odwołano o 21.20

Rozpoznanie Westerplatte przez Niemców

Niezłe jeśli chodzi o liczbę, gorzej z rozmieszczeniem

Wizyta w czwartek 31 sierpnia

Ppłk Wincenty Sobociński szef wydziału wojskowego, który wie o planowanym ataku następnego dnia

12 h a nie 6h obrony. Brak pomocy z zewnątrz - tajne, że tylko Sucharski o tym wiedział


Autem tam przyjechał

Ostatnia noc pokoju - Najsarek

Ciepła noc i na werandzie kasyna z Szewczukiem i Piotrowskim siedzieli przy winie

Prosili by nie wracał na stację do pokoju, ale został w koszarach

Wyokrętowanie kompani szturmowej

23 - 2 w nocy

Henningsen plus pluton km Hartwiga ale po drugiej stronie Wisły. Obrońcy nie zauważyli tego

Księżyc 1 września 1939

Wchodził w pełnię

Ustawienie Schleswig-Holstein a 1 IX39

Dziób na Mewi Szaniec a rufa na Nowy Port. Dopiero o 4.39 holownik Danzig, dlatego obsuwa w czasie

Rozkaz Kleikampa o 4.47, otwarcie ognia 4.48

Kogo zabił ostrzał Schleswig-Holstein a?

Siedmiu nocujących w drewnianych warsztatach Rady Portu i Dróg Wodnych bo pożar od pocisków

Podmuch pocisków zmiotły go na zasieki przy Promie

4.48 plut. Władysław Baran, oszołomiony wrócił do swojego ckm

Nieobsadzona placówka i spóźnienie

Fort i mat Bernard Rygielski, który spał w willi nad Wnr3

Uporządkował i zorganizował obsadę 1 IX 39 w W nr 1

Plutonowy Piotr Buder

1 IX co niszczy ostrzał w koszarach

Wyposażenie izby chorych


Trafiona rura wodociągowa


Trzy plutony szturmujące

1 od plaży z dowódcą Henningsenem, środkiem torami pluton pionierów, od kanału pluton drugi

Pierwsze ofiary

Jezierski odłamek w W3,


Najsarek jak się cofał,


Uss przy likwidacji budynku,Kowalczyk w okopie przy murze

Czemu Wał się wycofał

Bo Szamlewskiemu zaciął się RKM

Kto odparł drugi szturm Kompani Szturmowej

Cztery moździerze plut. Józefa Bieniasza

Falochron Westerplatte 39

Blacha falista

Zmiana stanowiska rano

Sierżant Deik wycofany z okolicy kanału w okolice torów i magazynu nr 7

Poranne gratulacje na Westerplatte

Kapral Eugeniusz Grabowski za likwidację km niemieckich za kanałem - działo 75 mm

Cisza po wycofaniu

Od około 6 do 7.38 gdy znowu ostrzał Schleswig-Holstein a na las koło Promu

Eliminacja działa 75 mm

Przed godziną 8 gdy drugi ostrzał Schleswig-Holstein a

Po oddaniu przez działo 28 strzałów. Nie było rannych

Pająk ranny

Druga kanonada Schleswig-Holsteina

Poważna rana w nogi i brzuch, duży upływ krwi. Dowództwo przekazał Gryczmanowi

O której rozpoczęto wycofywanie Promu?

O 9 w czasie drugiego ostrożnego natarcia gdy blisko wybuchały już granaty niemieckie

Wtedy w połowie drogi zostawiono rannego Kowalczyka

Zaskoczyła Niemców atakujących Wnr5

Placówka Deika przy magazynie nr 7

Przeniesiona tu wcześniej znad kanału

Kiedy ranny Henningsen ?

Około 12. Ciężko ranny w brzuch, zmarł przewożony motocyklem do szpitala

Kto rozkręcał tory z 1 września w nocy?

Michał Garlicki z Elektrowni i Eugeniusz Jażdż.

Straty Niemców w 3 szturmach

13 zabitych i 98 rannych


36% osłabienie Kompani Szturmowej

Pluton pionierów (środkowy) zmalał z 49 osób do 13

Straty Polaków po 1 września

4 zabitych i 4 rannych

Najsarek, Kowalczyk, Jezierski, Uss.Nastrój doskonały

Bilans 2 września

Co najmniej 10 zmarłych i 6 rannych

Petzelt, piróg, perucki, gębura, zatorski, okraszewski, kita, zięba, jakubiak, krzak

Odzyskanie Fortu po nalocie

Dzień później 3 IX przez mata Rygielskiego

Rozkaz Dąbrowskiego

Jedyna zmiana dowódcy wartowni

5 IX Jana Naskręta zastąpił Władysław Baran.

Kiedy cysterny z benzolem

Rano w nocy 6 IX

Atak ppłk Henke

7 IX o 5 rano, rozpoznanie

Odsłonięta ściana Wartowni nr 2

Przez ostrzał Schleswig-Holstein a 7 IX kaliber 280

Kapitulacja 7 IX

Sucharski Piotrowski Jazy wywiesza ją

Szli z kapitulacją

Sucharski, Piotrowski i Dobies

Zmarł ranny 7 IX

Jan Czywil ranny rano w W nr1

Postrzał grdyki, bardzo krwawił

Gratulował Sucharskiemu

Dowódca Eberhardt

Jakie zwierzę miał na Westerplatte Sucharski

Pies wilczur, Niemiecki oficer go zabrał

Gdzie żołnierze po kapitulacji?

Biskupia górka i dowódcy w Hotelu Centralnym

Potem do oflagów i stalagów

Zamordowany po kapitulacji

Kazimierz Rasiński po przesłuchaniu

RadioTelegrafista

W których dniach Schleswig-Holstein ostrzeliwał Westerplatte

Tylko 1 i 7 września

6 oficerów

Sucharski


Dąbrowski


Leon Pająk - dow odcinka wschód


Zdzisław Kręgielski - dow zachód


Mieczysław Słaby


Stefan Grodecki inżynier techniczny

Ilu rannych?

Około 30, raczej mniej

Kapelmistrz i pogrzeby Niemców

Od 4 do 9 września - 53 żołnierzy

Straty według Medyka Schleswig-Holsteina

17 z kompanii szturmowej

Straty Niemców

Około 50 żołnierzy

16 kompania szturmowa


9 SS Wachsturmbann E


15 policja


10 SS Heimwehr Danzig