Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Sol, men kaldt

Έχει ήλιο με δόντια

Referater

Τα πρακτικά

Skrive referat

Κρατάω τα πρακτικά

Hvor lang tid?

Πόσο καιρό ;

Stemme ved valg

Ψηφίζω

Stemme

Ψήφος

Valg

Ψηφοφορία η

Sekretær

Γραμματέας ο/η

Fordi

Επειδή

Jeg kjenner ham ikke, men har hørt om ham

Δεν τον γνωρίζω αλλά έχω ακούσει

Begge deler

Και τα δύο

Foreldrepermisjon

Γονική άδεια

Så du noen film?

Καμιά ταινία είδες;

De utfyller hverandre

Αλληλοσυμπληρώνονται

Det som, så mye som, jo mer desto mer

Όσος / τόσος, τόση, τόσο

Betydning

Σημασία η

Nyanser av farger

Αποχρώσεις οι

Dum

Κουτός = βλάκας, χαζός

Være enig

Συμφωνώ, συν-φωνή

Skille

Χωρίζω

Skilsmisse, separasjon

Διαζύγιο το, ο χωρισμός

Juridisk navn

Ένα νομικό όνομα

Av motsatt betydning

Είναι αντίθετης σημασίας

En symbolsk gave

Έφερα ένα συμβολικό δώρο

Informatikk

Πληροφορική η

Skeptiker

Σκεπτικιστής

Skeptisk

Επιφυλακτικός

Ikke Nødvendigvis

Όχι Απαραίτητα

Ørken, isolert

Έρημος η, ειρηνικός

Skikker og tradisjoner

Τα έθιμα και οι παραδόσεις μιας χώρας

Hvem sin

Τίνος, ποιανού

Føflekk, oliven

Ελιά η

Rundt 50

Στα 50

Striper i håret

Ανταύγειες στα μαλλιά

Øredobb

Σκουλαρίκι το

Uhøflig / snill

Αγενής / ευγενικός

Eplet faller ikke langt fra stammen

Το μήλο κάτω απ'την μιλιά θα πέσει

Snakke, stemmen

Μιλάω, η μηλιά

Likhet

Ομοιότητα η

Ligne på

Μοιάζω