• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
steepled
spetsig (om hustak)
adjoining
angränsande
taper
avsmalnande vaxljus
quadrangle
fyrhörning
elicit
framkalla
despondent
missmodig, förtvivlad
unaccustomed
ovan
coax
övertyga, manipulera
slab of slate
tjock skiva av skiffer
culs-de-sac
återvändsgränd
preside
ha uppsikt över, sköta (även leda)
denude
strippa, klä av
unyielding
orubblig
listless
håglös
truncate
trunkera, korta av
windbreaker
vindjacka
flagstone
stenplatta
bonnet
hätta för barn
albeit
om än, även om
marigold
ringblomma
effigy
avbildning
tenured
fastanställd
cobble
snickra ihop, lappa ihop
chaperone
förkläde, övervvakare
ghats
trappsteg