Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Henry Moore: Könyöklő nő


http://www.tate.org.uk/art/research/content/1147452?project=4
bronz


1939

Lorenzo Bernini: Avilai Szt. Teréz eksztázisa


márvány


Santa Maria della Vittoria, Róma
1647-51

Kepes György: fényinstalláció


1964

Moholy-Nagy László: Fény-tér modulátor


kinetikus szerkezet


1929

Doug Wheeler: térátlényegítés...


fényinstalláció


Palazzo Grassi, Velence


2014

James Turrell: Fényinstalláció


Las Vegas

Claes Oldenburg: Hamburger és pite


műanyag, vászon, hungarocell


1962

Duane Hanson: Pár bevásárló szatyorral


polyester, üvegszál


1972

Meret Oppenheim: SZőrmével bevont kávéscsésze


kerámia, szőrme


1942

Jeff Coons: Lufikutya


tükörfényezett rozsdamentes acél, festék


1998Ernesto Neto: Puha installáció


Museum Boijmans Van Beuningen,
2004Man Ray: Ajándék


fém
1921

Damien Hirst: Álom


üveg, formaldehid, szerves anyag, szilikon


2008

Nobuo Sekine: Nothingness


kő, fém
1970

Slinkachu: miniatűr kompozíció


műanyag, hó, fotó
2014

Ron Mueck: Ágyban


szilikon


2005

12 jelenet Jézus életéből, diptichon


elefántcsont dombormű (relief)
10. század eleje

Ervin Wurm: Egyperces szobrok
élő installáció
1984 k

Gregor Erhardt: Mária Magdaléna


fa


1502-03

Ekhnaton és Nofretiti gyermekeikkel.


mészkő, mélyrelief


Új birodalom, 18. din.


ie. 1350 k.