Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/167

Click to flip

167 Cards in this Set

 • Front
 • Back
TUDO
WSZYSTKO
TOMATE
POMIDOR
DINHEIRO
PIENIĄDZE
FECHADO
ZAMKNIĘTY
CABEÇA
GŁOWA
PELO CONTRÁRIO
PRZECIWNIE
PERNA
NOGA
IR-SE DEITAR
CHODZIĆ (IŚĆ) SPAĆ
SAPATOS
BUTY (PL)
OLHO
OKO
ARROZ
RYŻ
CERVEJA
PIWO
NEVE
ŚNIEG
COMPOTA/GELEIA
DŻEM
LEITE
MLEKO
QUEIJO
SER
PĂO
CHLEB
FAMÍLIA
RODZINA
ANO
ROK
IDEIA
POMYSŁ
MAÇĂ
JABŁKO
FREQUENTEMENTE
CZĘSTO
OU
ALBO
PERGUNTAR
PYTAĆ
CERTAMENTE/COM CERTEZA
PEWNIE/NA PEWNO
ANIVERSÁRIO
URODZINY (PL)
LOJA
SKLEP
LIVRO
KSIĄŻKA
DORMIR
SPAĆ
SIMPLES
PROSTY
CONFORTÁVEL
WYGODNY
CANÇĂO
PIEŚŃ
HORA
GODZINA
FLOR
KWIAT
GELADO
LODY (PL)
LENTO
POWOLNY
PALAVRA
SŁOWO
VEZ
RAZ
ONTEM
WCZORAJ
MUNDO
ŚWIAT
FUMAR
PALIĆ
TER MEDO DE
BAĆ SIĘ
FALTA/É PRECISO
TRZEBA
SEMPRE
ZAWSZE
COMPRAR
KUPIĆ / KUPOWAĆ
GANHAR
WYGRAĆ
COZINHA
KUCHNIA
PORTA
DRZWI (PL)
PÁGINA PRINCIPAL
STRONA GŁÓWNA
VENTO
WIATR
GUERRA
WOJNA
PRECISAR DE
POTRZEBOWAĆ + G
VIAGEM
PODRÓŻ
EXERCÍCIO
ĆWICZENIE
SEMANA
TYDZIEŃ
GARGANTA
GARDŁO
GATO
KOT
CĂO
PIES
CASA
DOM
ÁGUA
WODA
VINHO
WINO
PEQUENO
MAŁY
RAPAZ
CHŁOPIEC
PAI
OJCIEC
CHÁ
HERBATA
CAFÉ
KAWA
FEIO
BRZYDKI
LER
CZYTAĆ
ESCREVER
PISAĆ
JORNALISTA
DZIENNIKARZ
RAPARIGA
DZIEWCZYNA
INTERESSANTE
INTERESUJĄCY
QUANDO
KIEDY
MELHOR
LEPIEJ
GOSTAR
LUBIĆ + ACC
SONHO
MARZENIE
PENSAR
MYŚLEĆ
APLICADO
PILNY
ALÉM DISSO
POZA TYM
ANTES
PRZEDTEM
SÓ/APENAS
TYLKO
VERSO/POEMA
WIERSZ
COM
Z + I
BASTANTE/SUFICIENTE
DOŚĆ
FILHA/MENINA
CÓRKA
SEGUNDA-FEIRA
PONIEDZIAŁEK
TERÇA-FEIRA
WTOREK
QUARTA-FEIRA
ŚRODA
QUINTA-FEIRA
CZWARTEK
SEXTA-FEIRA
PIĄTEK
SÁBADO
SOBOTA
DOMINGO
NIEDZIELA
QUERER
CHCIEĆ
COM PRAZER
CHĘTNIE
CAMPAINHA
DZWONEK
NOME
IMIĘ
SE
JEŚLI
CAFÉ (LOCAL)
KAWIARNIA
JANTAR
KOLACJA
AGRADÁVEL/AMÁVEL
MIŁY
PODER
MÓC
VISITAR
ODWIEDZIĆ
ABERTO
OTWARTY
BEBER
PIĆ
QUARTO
POKÓJ
VERDADEIRO
PRAWDZIWY
ENTRAR
WEJŚĆ
CANSADO
ZMĘCZONY
CURIOSO/INTERESSANTE
CIEKAWY
PORQUĘ
DLACZEGO
MANTEIGA
MASŁO
VESTIDO
SUKIENEK
ÚLTIMO
OSTATNI
FÁCIL
ŁATWY
DIFÍCIL
TRUDNY
PREFERIR
WOLEĆ
TERRÍVEL
STRASZNY
TOSSE
KASZEL
SEM
BEZ
MÉDICO
LEKARZ
CONVIDADO/HÓSPEDE/VISITA
GOŚĆ
RAPARIGA
DZIEWCZYNA
POR EXEMPLO
NA PRZYKŁAD
NOVO
NOWY
VELHO
STARY
VIR
PRZYCHODZIĆ
UM
JEDEN
DOIS
DWA
TRĘS
TRZY
QUATRO
CZTERY
CINCO
PIĘĆ
SEIS
SZEŚĆ
SETE
SIEDEM
OITO
OSIEM
NOVE
DZIEWIĘĆ
DEZ
DZIESIĘĆ
ONZE
JEDENAŚCIE
DOZE
DWANAŚCIE
PRIMEIRO
PIERWSZY
SEGUNDO
DRUGI
TERCEIRO
TRZECI
QUARTO (NUMERAL)
CZWARTY
QUINTO
PIĄTY
SEXTO
SZÓSTY
SÉTIMO
SIÓDMY
OITAVO
ÓSMY
NONO
DZIEWIĄTY
DÉCIMO
DZIESIĄTY
DÉCIMO-PRIMEIRO
JEDENASTY
DÉCIMO-SEGUNDO
DWUNASTY
CEDO
WCZEŚNIE
VERIFICAR
SPRAWDZIĆ
PRONTO
GOTOWY
COLHER
ŁYŻKA
QUASE
PRAWIE
JANEIRO
STYCZEŃ
FEVEREIRO
LUTY
MARÇO
MARZEC
ABRIL
KWIECIEŃ
MAIO
MAJ
JUNHO
CZERWIEC
JULHO
LIPIEC
AGOSTO
SIERPIEŃ
SETEMBRO
WRZESIEŃ
OUTUBRO
PAŹDZIERNIK
NOVEMBRO
LISTOPAD
DEZEMBRO
GRUDZIEŃ