• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Giardia intestinalis stadium inwazyjne

cysta

Giardia intestinalis droga przenoszenia

kontakt bezpośredni, seksualny


kurz


zarażona woda, pokarm

Giardia intestinalis lokalizacja w człowieku

jelito cienkie


przewody żółciowe


przewody wyprowadzające trzustki

Giardia intestinalis materiał do badań

kał


treść dwunastnicy

Rzęsistek pochwowy - łacina

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis stadium inwazyjne

trofozoit

Trichomonas vaginalis droga przenoszenia

stosunki płciowe

Trichomonas vaginalis lokalizacja w człowieku

układ moczowo-płciowy

Trichomonas vaginalis materiał do badań

pierwsza porcja moczu


treść, wydaliny układu moczowo-płciowego

Rzęsistek policzkowy - łacina

Trichomonas tenax

Trichomonas tenax droga zarażenia

kontakt bezpośredni - pocałunki, te same sztućce

Trichomonas tenax lokalizacja w człowieku

jama ustna

Trichomonas tenax materiał do badań

wymazy, zeskrobiny błony śluzowej policzka i dziąseł

Pełzak dziąsłowy - łacina

Entamoeba gingivalis

Entamoeba gingivalis stadium inwazyjne

trofozoit

Entamoeba gingivalis droga zarażenia

kontakt bezpośredni - pocałunki, te same sztućce

Entamoeba gingivalis lokalizacja w człowieku

jama ustna

Entamoeba gingivalis materiał do badań

wymazy z dziąseł, popłuczyny

Pełzak okrężnicy - łacina

Entamoeba coli

Entamoeba coli stadium inwazyjne

cysta

Entamoeba coli droga zarażenia

kał chorych / zarażonych

Entamoeba coli lokalizacja w człowieku

jelito grube

Entamoeba coli materiał do badań

kał na obecność cyst / antygenów

Pełzak czerwonki - łacina

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica stadium inwazyjne

cysta

Entamoeba histolytica droga zarażenia

kał chorych

Entamoeba histolytica lokalizacja w człowieku

jelito grube


wątroba, płuca, śledziona - kiedy przebije ścianę jelita

Entamoeba histolytica materiał do badań

kał


materiał ze ściany jelita, treść owrzodzenia


surowica na testy serologiczne

Entamoeba dispar jaką amebę przypomina i czym się różni?

Podobny do Entamoeba histolytica, tylko że jest komensalem=niepatogenny

Entamoeba dispar materiał do badań

kał

Entamoeba dispar lokalizacja w człowieku

jelito grube

Entamoeba dispar droga zarażenia

kał ludzi zarażonych

Cryptosporidium parvum stadium inwazyjne

oocysta

Cryptosporidium parvum droga zarażenia

woda, pożywienie


kontakt bezpośredni


inwazje odzwierzęce

Cryptosporidium parvum lokalizacja w człowieku

jelito cienkie

Cryptosporidium parvum materiał do badań

kał, treść dwunastnicy

Toxoplasma gondii stadium inwazyjne i droga zarażenia

cysty tkankowe w mięśniach


oocysty w kale kota


matka-dziecko przez łożysko

Toxoplasma gondii lokalizacja w człowieku

makrofagi


cysty w mózgum mięśniach p.p.

Toxoplasma gondii materiał do badań

zależy od stadium

Naegleria fowleri stadium inwazyjne

cysta, trofozoit

Naegleria fowleri droga zarażenia

układ uddechowy, uszkodzona śluzówka

Naegleria fowleri lokalizacja w człowieku

OUN

Naegleria fowleri materiał do badań

płyn mózgowo-rdzeniowy


post-mortem histologiczne badanie mózgu

Acanthamoeba sp. stadium inwazyjne

cysta, trofozoit

Acanthamoeba sp. droga zarażenia

układ oddechowy, uszkodzona śluzówka

Acanthamoeba sp. lokalizacja w człowieku

OUN + oko, płuca, skóra

Acanthamoeba sp. materiał do badań

płyn mózgowo-rdzeniowy


wymaz z rogówki


bioptaty z płuc


treść skórnych owrzodzeń

Apicomplexa wymień gatunki

Babesia


Plasmodium


Cryptosporidium parvum


Toxoplasma gondii


Cyclospora cayetaiensis


Isospora belli

Zarodziec sierpowy - łacina

Plasmodium falciparum

Zarodziec ruchliwy - łacina

Plasmodium vivax

Świdrowiec - łacina + gatunki

Trypanosoma brucei gambiense, rhodesiense


Trypanosoma cruzi

Trypanosoma brucei gambiense stadium inwazyjne

trypomastigota metacykliczny

Trypanosomy droga zarażenia (2)

Glossina palpalis - T. gambiense, T. rhodesiense


Triatoma infestans - T. cruzi

Trypanosoma brucei gambiense lokalizacja w człowieku

krew, limfa, płyn mózgowo-rdzeniowy

Trypanosoma brucei region geograficzny

Afryka równikowa

Trypanosoma brucei materiał do badań

krew


płyn mózgowo-rdzeniowy


płyn z powiększonych węzłów chłonnych

Świdrowiec amerykański - łacina

Trypanosoma cruzi

Trypanosoma cruzi stadium inwazyjne

trypomastigota metacykliczny

Trypanosoma cruzi lokalizacja w człowieku

komórki ciała (amastigota, rozmnaża się)


płyny ciała (trypomastigota)

Trypanosoma cruzi materiał do badań

krew

Leishmanie rodzaje

tropica, donovani

Leishmanie stadium inwazyjne

promastigota metacykliczne

Leishmanie droga zarażenia

owady (Phlebotomus)

Leishmanie lokalizacja w człowieku

monocyty w owrzodzeniach skóry (amastigota)


inne komórki ciała (amastigota)

Leishmanie materiał do badań

materiał z owrzodzeń


szpik kostny

Plasmodia stadium inwazyjne

sporozoit

Plasmodia droga zarażenia

Anopheles maculipennis

Plasmodia lokalizacja w człowieku

krwinki czerwone, hepatocyty

Plasmodia materiał do badań

krew

Różnica między P. vivax i P. falciparum

P. vivax zaraża retikulocyty, wolniej się rozsiewa, wytwarza hipnozoity (zdolny do nawrotów)
P. falciparum zaraża wszystkie erytrocyty, intensywnie się rozsiewa, nie wytwarza hipnozoitów (niezdolny do nawrotów)

Babesia canis stadium inwazyjne (2)

sporozoit - od kleszcza


trofozoit - w transfuzji krwi

Babesia canis droga zarażenia

Kleszcze - Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus

Babesia canis lokalizacja w człowieku

erytrocyty

Babesia canis materiał do badań

krew