Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Nevraxul are 2 componente:
Encefal si Maduva spinarii
Encefalul are 3 componente:
1 trunchiul cerebr
2 cerebel (cerebellum) creier mic
3 cerebrum (creier mare
trunchiul cerebral
e alcat. din 3 componente
Bulb (medulla oblongata)..nu spinalis:D

Punte Varolio (protuberanta) (pons)

Mezencefal (mesencephal)
SNC + SNP(periferic)= ?

amindoua ,alcatuiesc ce..?
S.N. al vietii de relatie sau Ecotrop sau SOMATIC sau voluntar
1.SNPeriferic e alcatuit din 2 segmente
Enuntul :SNP e reprezentat din 2 segmente bine distincte
nervi cranieni si
nervi spinali e corect ?

rolul Sist. Nervos Periferic ?
1. corect

2transporta biocurenti

(vehiculeaza stimuluri nervoase)
Eco_trop = SNC+SNPeriferic-

asigura legatura cu mediul inconjurator


Atlas
Cine e asezat deasupra Mezencefalului ?
Di_encefalul
Mez_encefalul
-este una din cele 3 componente a trunchiului cerebral
alaturi de bulb si punte
a)def Vointei (popular)


b)cum se numeste tulburarea vointei
Vointa=
Proprietatea unui om normal de a trece
constient ,
de la o concluzie rationala la infaptuirea ei .

A_bulie
- tulburarea vointei in care desi rationamentul realizarii este corect ,
individul nu trece la infaptuirea ei(psihastenici ,stari depres)
Enciclop medicala populara
Sectionind transversal maduva vedem cite si ce culori :


culoarea inchisa are forma de :
ALB _ subst.nervoasa alba spre exterior
si
CENUSIU _ subst nervoasa cenusie interior

Subst cenusie are forma unui fluture sau a literei H
Substanta inchisa a maduvei prezinta in centru un canal ..??

ce fel de canal
Epen_dimar
Maduva
in centrul substantei cenusii ce prezinta ,cite chestii' ?
2 chestii'

CANALUL ependimar
si
4 PRELUNGIRI
(coloane ,coarne?!) :2 anterioare si 2 posterioare)
Din maduva ies un anumit numar de radacini'..
cite radacini si cum se numesc ?
31 perechi nervi spinali (rahidieni)
Creierul mare
e sinonim cu ?

e alcatuit din cite parti ,care sint
Cerebrum = creier mare

cerebrum :
1. Diencefal(creier intemediar) = Talamus MetaTalamus EpiTalamus HipoTalamus

2.Emisferele cerebrale
Nevraxul(SNC) apartine carui aparat ?

Nevraxul impreuna cu cine alcatuieste acest aparat ?
de CORELATIE -aparatul de corelatie al organismului


impreuna cu Sistemul glandular
Nevrax+ Sistemul glandular =Ap.de corelatie
Atlasul anatomic definitia in prima pagina
rol Nevrax
-COMANDA
intreaga activitate a individului (individuala)

si

-INTEGREAZA
individul ca entitate in mediul extern si intern
(integrind activitatea individului ca entitate in mediul extern si intern)
Atlas anatomic
Viata psihica umana e considerata rezultatul a cite compartimente ?

care sint cele ? compartimente ?
3 compartimente strins legate intre ele

de cunoastere
afectiv
volitional
Cine stau la baza activitatii corticale ?


Cine a demonstrat asta ?
reflexele conditionate


Pavlov I.P. a demonstrat experimental
Ce este un Reflex ?
un raspuns al organismului la actiunea unor stimuli
Inhibitia corticala dupa agentul determinant este de cite feluri ?
2 feluri
interna

externa
Interna sau externa dupa cum agentul determinant actioneaza
din interiorul sau din afara Focarului de excitatie corticala

- inhibitie interna(conditionata sau activa)
-inhibitie externa (neconditionata sau pasiva)
Somnul
alterneaza cu ...?


somnul + ? constituie ce...?
starea de veghe


ritmul NI_mecteral= somnul + starea de veghe

ritmul nimecteral(circadian) este un bioritm
ritmul nimecteral este un bioritm de natura ENDO_gena <br /><br />
fiind controlat de anumite arii nervoase cu localizare probabil hipotalamus <br /><br />
dar un rol important au si factorii EXO_geni
Ce reprezinta excitatia si inhibitia ?

Intre excitatia si inhibitia scoartei ce exista ?
cele 2 procese FUNDAMENTALE ale scoartei

(alaturi de cele 2 mai sint si
procesele :iradierea ,concentrarea si inductia reciproca )


inductia reciproca - proces

= relatii interdependenta :D
iradierea ,concentrarea si inductia rec sint procese care se interconditioneaza
Somnul
este un fenomen pasiv datorat intreruperii starii de veghe ?
E o inhibitie activa
nu un fenomen pasiv
ce inseamna RC si RN

ce inseamna Ec si EN ?
R reflex
C conditionat
N neconditionat
E excitant
Maduva se intinde de unde pina unde ?
de la baza cutiei craniene (gaura occipitala)

pina la L2 vertebra a doua lombara
Unde e adapostita maduva si unde encefalul?
maduva in canalul vertebral (coloana)

encefalul in cutia craniana (craniu)
de unde pornesc nervii cranieni ?
din encefal
nervii senzitivi ce fac?


spre deosebire de nervii motor care ..
ADUC informatii de la organele de simt(nas ,ochi,urechi,piele)si
.. le duc la .un centru..fie maduva fie creier cred

ceva incurc p-aici ..cu maduva nu stiu daca are ce cauta

duc informatii de la trunchi la organe efectoare -nervi motori

si altii micsti( au si fibre senzitive si motoare- nerv vag)
Cine imparte suprafata emisferelor in lobi ?


Cite santuri sint ?

In afara de lobi f,p,t,o ce alt lob mai este ?
santurile adinci ,mai profunde

4 santuri importante:
central 1Rolando,lateral 2 Sylvius, 3 parietooccipital si 4calcarin

Lobul insulei


pe suprafata emisferelor se gasesc numeroase santuri(sulcus) numite SCIZURI(fisuri)
care
separa portiuni in relif (circumvolutiuni sau gyri)
Circumvolutiunea are rolul de a mari suprafata scoartei...Atlas
sau
determina cute = girusuri .
Prin prezenta santurilor suprafata emisferelor se mareste pina la 2200 cmp
cele 2 emisfere cerebrale prin ce sint unite ,ce culoare are/
printr-o punte ? de substanta alba

emisferele sint legate intre ele pe toat lungimea lor de
Corpul calos (?? comisura alba ?)
cele 2 emisfere cerebrale sint separate median prin ce ?
printr-un sant sagital interemisferic
truncus encephalicus
called also
brain stem

sau encephalic trunk

bulbul ?

maduva spinarii ?

mezencefalul ?

diencefalul ?
trunchi cerebral

bulbul = medulla oblongata

mesencephalon; the diencephalon

spinal cord-maduva spinarii
aicihttp://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_b_21zPzhtm#941283
cerebelul e constituit din cite parti ?

una din ele seamana cu un ? si se numeste ?
cerebelul e constituit din 3 parti

vermis plus cele 2 emisfere cerebeloase
partea mijlocie ,care prezinta pe suprafata sa niste santuri paralele il fac sa semene cu un vierme
la exterior ce culoare are cerebelul


la fel ca maduva spin asau nu ?
cenusie la exterior si alba in interior
invers decit maduva
Toti nervii rahidieni sint cum ?

pe cind nervii cranieni sint cum
prin comparatie cu nervii rahidieni ?
rahidienii sint toti micsti

cranienii sint sau :
senzitivi sau motori sau micsti
Creierul mijlociu = Mezencefal ?
Creier intermediar =Diencefal ?

Creier mic = cerebel
mezencefalul ia nastere in urma modificarilor survenite in evolutia veziculei cerebrale MIjlocii (5 vezicule)

toate sint corecte
compendiu de anatomie /185
La baza activitatii scoartei(cortex) stau ?
reflexele conditionate

Pavlov
Caile de conducere ale SNC(nevrax) sint de cite feluri si care ?

Din citi neuroni e alcatuita fiecare cale? enumeratii
SNC are 2 cai de conducere

1.ascendenta(senzitiva)
2.descendenta (motoare,motricitate))


3 neuroni are calea senzitiva :
ProtoNeuron +DeutoNeuron+ TalamCortical

2 neuroni are calea motricitatii :
CorticoSpinal si neuron Periferic
Ce sint Cateco_laminele

cine secreta catecolaminele ?

caltecolaminele sint de cite feluri si care ?

ce reprezinta catecolaminele pt organism ?
hormonii

suprarenala zona medulara
(si nu corticala androgenic si progesteronic)

A_drenalina - in cantitate mare secretata(80%)
NOR_A_ drenalina

hormoni ai apararii ,cu actiune puternica asupra tensiunii arteriale
lichidul cerebro spinal se afla intre care foite ?
intrearahnoida si pia mater
ce sistem se mai numeste sistem Idio_trop ?

cui apartine SNVegetatic ?din ce SN face parte ?
SN VEGETATIV


SNV e parte a SNPeriferic(autonom)
Sistemul nervos periferic sau ?
Autonom
(nervi cranieni + spinali)
Care sint cele 2 componente bine conturate in care e conturat SN Vegetativ?
simpatic(ortosimpatic) si
parasimpatic
Epifiza este situata posterior deasupra cui ?( formatiuni anatomice enumerati-le)
si sub cine ?


epifiza sau ?..produce hormonul numit?
deasupra lamei tectale si ventricul III


sub corpul calos


glanda.pineala .
Hormonul principal produs + pinealina
In starea de somn intervin centri nervosi din care alegeti :

hipotalamus
cerebel
sistemul limbic
talamus
substanta neagra
ganglionii bazali
hipotalamus si subst neagra
Pt a se elabora un Reflex Conditionat trebuie indeplinita care conditie ?

Excitantul conditionat coincide cu Eneconditionat
EC precede EN
EC urmeaza EN
al doilea

excit.conditionat precede ENeconditionat
Substanta cenusie a trunchiului este fragmentata in mai multi nuclei .
Precizati care sint nucleii mezencefalului


nucleii motori ai nervilor 5,6,7
nucleii salivator inferior si dorsal al vagului
nucleii senzitivi ai nervilor 3 si 4
nucleu salivator superior si lacrimal
substanta neagra si nucleul rosu
coliculii cvadrigemeni(tuberculii)
substanta neagra ,nucleul rosu,,coliculii cvadrigemeni
nucleul senzitiv al nervului 5
si nucleii motori ai nervilor 3 si 4
SNP sistem nervos periferic are 2 componente :
somatic(voluntary)+autonom(involuntary)

periferic nervous system PNS
somatic nervous system
autonomic nervous system
CNS -central nervous system
senzorii receptorilor sint activati de ?
un STIMUL

Sensory receptors are activated by a stimulus
provenit din mediul extern stimulul devine intern ?
(change in the internal or external environment )
Stimulii sint convertiti in ce ?


despre Stimulii care activeaza receptorii(senzorii)

Dupa ce sint convertiti stimulii in ? sint transmisi cui ?
in semnale electronice
scrie in engleza
dar semnale electrice o fi corect ?

unui Neuron ? senzorial

The stimulus is converted to an electronic signal and transmitted to a sensory neuron

http://www.mercksource.com/ppdocs/us/cns/content/adam/visualbody/reftext/html/nerv_sys_fin.html#intro
Inhibitia cortexului poate fi interna si externa
dupa cum , agentul care a determinat-o
actioneaza
din afara sau interiorul cui?
focarului de Excitatie corticala