• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Certain


Bepaald


If necessary

Eventtueel

To decide

Beslissen

Simple

Eenvoudig

Lumps / rush

Bultjes

Zit it onder de bultjes

Terrible

Verschrikkelijk

Ze jeuken verschrikkelijk

Last night

Gisterenavond

Match

Wedstrijd

Special

Bijzonder

Looks like

Lijkt op

Мазь

De zalf

Мякоть

Rijp

Itch

De jeuk

Terrible

Verschrikkelijk

Ze jeuken verschrikkelijk

Last night

Gisterenavond

The Match

Wedstrijd

Special

Bijzonder

Looks like

Lijkt op

Мазь

De zalf

Мякоть

Rijp

The Itch

De jeuk

To change

Veranderen

While

Tijdens

Huren

To rent

Huren

To rent

Need

Hoeven

Suitable

Geschikte

Advantage

Voordeel

Sunny

Zondige

Ground floor flat

Benedenwoning

I am covered in lumps

Zit ik onder de bultjes

During the dat

Overdag

Skin

De huid