Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
trinchera
barikad
barandilla
baro, parapè
verja
baryè, pòtay, lantouray
estanque
basen
laguna
basen
lavamanos
basen, lavabo
ponchera
basin, kivèt
baloncesto
baskèt
básketbol
baskètbòl
voltereta
baskile
vencer
bat, venk, ankonbre
bastardo,-a
bata
pelear
batay
pelea
batay, gouman
bautismo
batèm
construir
bati, konstwi
barco
batiman, bato
edificio
batisman, bilding
acta de nacimiento
batistè
bautizar
batize
buque
bato
bote
bato, atifisyèl
bastón
baton
batuta
baton
batería
batri
barrote
bawo
barón
bawon
Baron de Cementerio
Bawon Samdi
ceder el paso
bay
trato
bay
decir mentiras
bay (fè) manti
dar un avance
bay avalwa
aconsejar
bay konsey, konseje
dar coraje
bay kouraj
embelezar
bay koutba
dar hospedaje
bay ladesant
conceder
bay legen
dar de comer
bay manje
alimentar
bay manje, nouri, alimante
dar
bay, ban
bostezar
baye
barrera
bayè
bostezo
baye
bayoneta
bayionet
rendirse
baylegen
basar
baze
mantequilla

astilla
beapen
bebé
bebe, timoun
sorprendido
bedonn
ganado vacuno
bèf
res
bèf
buey
bèf
vaca
bèf, vach
cebú
bèfsipa
tartamudear
bege
tartamudo
bege, beke
eruptar
begle, eklate, pete
pico (ave)
bèk, pikwa
picar (ave)
beke
hacia atrás
bekonn
atrás
bekonn, reversebacon
bello
bèl
bonito
bèl
linda
bèl
bienvenido
bèlantre, byenvini
lesión
bèlin
suegra
bèlmè
encantador
bèlte
bendición
benediksyon
ingresos
benefis
adquisición
benefis, gen
ganancia
benefis, gen
lucro
benefis, gen, montan
beneficio
benefis, montan
beneficiar
benefisye
beneficioso
benfisyèl
bendecir
beni, benediksyon
baño
benyen, twalèt, beny
untar mantequilla
bere
berenjena
berejenn
bajar
bese, desann
cuna
bèso
mascota
bèt kay
cómico
bèt, komik
jocoso
bèt, komik
ridiculizar
bèt, ridikil
bestia
bèt, sovaj
bobo
bèt, sovaj, egare
ganado
betay
grosería
betiz
burla
betiz, payèt
mariscos
bètlanmè
remolacha
bètrav
besar
beze, bo
necesitar
bezwen
urgir
bezwen prese
propósito
bi, entansyon
meta
bi, objktif
apuntar
bi, vize
biblioteca
bibliyotèk
biberón
bibwon, bibon
presupuesto
bidjè
seibó
bifèt, saybòd
joyas
bijou
bicarbonato
bikabonat
insolente
bil, ensolan, radi
bilingüe
bileng
boleta electoral
bilten vòt
ducharse
binyin
autobús
bis, otobis
guagua
bis, otobis
otobis
bis, otobis
bicicleta
bisiklèt
tambalear
biskile
bizcochito
biskit
bistro
bistro
panecillo
bisuit
galleticas
biswi
lomita
bit
terrón
bit tè, gro moso
tropezar
bite
banquete
bivèt, bankè
escritorio
biwo
oficina de migración
Biwo Imigrasyon
oficina
biwo, kabinè
billar
biya
boleto,-a
biye
quiniela
biyè, bòlet
biología
biyoloji
hablador
blabla, granchire
vejiga
blad
broma
blag
chiste
blag
culpar
blame, joure
blanco,-a
blan
en blanco
blan
blanquear
blanchi
acostar
blayi
tumbar (a alguien)
blayi
azul
ble
trigo
ble
herir
blese
herida
blesi, bèlin, blese, kòkraz
agradecido
blije
olvidar
bliye
aspaviento
blòf
blofear
blofe
block
blòk
bloquear
bloke
lindo
bo
beso
bo
carril
bò lari
camino
bò lari, chemen, rout, wout
lado
bò, kote
bobina
bobin
bobinar
bobine
bordar
bòde, brode, bwode
orilla
bòdi, lizyè, bout, kwen
yerno
bofis
hermanastro
bòfrè
cubeta
bokit
cubo
bokit
curandero
bòkò, doktè fèy
brujo
bòkò, sòsye
boxear
bokse
boxeador
boksè
lebrillo
bòl
plato hondo
bòl
tazón
bòl
mojón
bòn
delicioso
bon gou
gustoso
bon gou
buena voluntad
bon volonte
bueno
bon, janti
gentil
bon, janti, soupl
sirviente
bòn, restavèk
abombar
bonbe
abrazo
bonbe
bombón
bonbon
profuso
bondan
Dios np
Bondye, espri, lwa
temprano
bonè, bonnè, annavans
boto
bone, mat
sincero
bònfwa, sensè
bonificación
bonificasyon, bonis
hola!
bonjou
corazón, buen
bonkè
cazuela
bonm
sarten
bonm
tetera
bonm
ollas y sartenes
bonm ak chodyè
barato
bonmache
tardes, buenas …
bonswa
padrastro
bòpè
suegro
bòpè
líder
bòs
empleador,-a
bòs
pintor
bòs pent, pent
cerrajero
bòs seri
jefe,-a
bòs, chèf
supervisor
bòs, fòmann, sipèvisè
maestro
bòs, mèt
salvaje
bosal, sovaj
jorobado
bosu, bosko
botas
bòt
torbellino
boubouyon
boca
bouch
carnicero,-a
bouche
¡calla!
bouche, bouche bouth ou!
adjuntar
bouche, kole, ajoute, fèmen
enchufar
bouche, priz kouran
tapa de botella
bouchon
corcho
bouchon lyèj, lyèj
hacer puchero
boude
mover
bouie, deplase, mouman
moverse
bouje
ceder
bouje, donnen, bay, bay legen
brote
boujon
burgués
boujwa
burguesía
boujwazi
pueblo
bouk, lavil, pèp
poblado
bouk, vilaj
fogata
boukan
ahumar
boukannen
asar
boukannin, woti
cansado
bouke, fatige
tonto
bouki, egare
bola
boul, balon
panadero
boulanje
repostería
boulanje
repostero
boulanje
panadería
boulanjeri
incendiar
boule
incinerar
boule
quemado
boule
encuentro (en deportes)
boulè flè, odè
quemar
boule, chode
billete (de lotería)
boulèt
pestillo
boulon
bulevar
boulva
trastornar
boulvèse
desordenar
boulvesè, deranje
fundillo
bounda
rama
bounda, branch
carretilla
bourèt
carretillero
bouretye
asno
bourik
burro
bourik
monedero
bous, plise