Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Jövök


Jössz


Jön


Jövünk


Jöttök


Jönnek

To come

Megyek


Messz


Megy


Megyünk


Mentek


Mennek

To go

Iszom


Iszol


Iszik


Iszunk


Isztok


Isznak

To drink

Eszem


Eszel


Eszik


Eszünk


Esztek


Esznek

To eat

Viszek


Viszel


Visz


Viszünk


Visztek


Visznek

To carry

Hiszek


Hiszel


Hisz


Hiszünk


Hisztek


Hisznek

Believe

Teszek


Teszel


Tesz


Teszünk


Tesztek


Tesznek

To put, do

Veszek


Veszel


Vesz


Veszünk


Vesztek


Vesznek

To buy

Javaslok


Javasolsz


Javasol


Javaslunk


Javasoltok


Javasolnak


To suggest

Érzek


Érzel


Érez


Érzünk


Éreztek


Éreznek

To feel

Növök


NőszNövunk


Nőtök


Nőnek

To grow

Alszom


Alszol


Alszik


Alszunk


Alszotok


Aslznak

To sleep

Fekszem


Fekszel


Fekszik


Fekszünk


Fekszetek


Fekszenek


Lie, stay in bed

Megöregszem


Megöregszel


Megöregszik


Megöregszünk


Megöregszetek


Megöregszenek

To grow old

Melegszem


Melegszel


Melegszik


Melegszünk


Melegszetek


Melegszenek

To be satisfied