Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
INTERNET

INTERNET

Ülemaailmne arvutivõrkude ühendus.
WWW (World Wide Web) ehk VEEB

WWW (World Wide Web) ehk VEEB

World Wide Web (lühendatult WWW või veeb) See on maailma suurim andmebaas ehk kogumik omavahel ühendatud dokumentidest ja teistest ressurssidest, mis on seotud (hüper)linkide ja URL-ide abil. Viitavad lingid, mis viivad edasi teiste teabeallikateni ühe hiirekliki abil, kuvatakse tavaliselt värviliselt.

Allikas: https://arvutiturve.wordpress.com/2010/05/02/mis-on-veeb-ehk-world-wide-web/
Internet ja veeb pole üks ja seesama.BRAUSER ehk VEEBILEHTISEJA

BRAUSER ehk VEEBILEHTISEJA

(inglise web browser 'veebibrauser, veebilehitseja'), on arvutiprogramm, mille abil saab otsida, vaadata ja kasutada veebis talletatud informatsiooni.


Kasutatavamad veebibrauserid on Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera ja Safari.


Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/BrauserHÜPERLINK ehk LINK

HÜPERLINK ehk LINK

Veebileheküljel olev pilt või esiletõstetud tekstiosa, millel klõpsates saab liikuda teisele veebileheküljele.

Hüperlinke sisaldavat teksti nimetatakse hüpertekstiks. Hüpertekste võivad peale veebilehekülgede sisaldada ka muud dokumendid. Hüperlink võib olla pilt, nupp või esiletoodud tekstiosa (tavaliselt on see allajoonitud). Hiirekursor võtab hüperlingi kohal käe kuju.


Allikas: http://edit.ee/yl/kordamis.php?vastus=143&jrk=13

OTSINGUMOOTOR

OTSINGUMOOTOR

Programm, mis otsib mingile kriteeriumile vastavaid andmeid. Kuigi termin "otsingumootor" tähendab tegelikult vastavat programmi, on nii hakatud nimetama ka otsingusaite, näit. Google’it nimetatakse mitte otsingusaidiks, vaid otsingumootoriks. Populaarseimad otsingusaidid on Google ja Yahoo!. Google’i "ämblik" indekseerib pidevalt Internetis leiduvaid veebilehti ja koostab neis automaatselt andmebaasi, milles saab teha otsinguid. Yahoo! andmebaas on aga inimeste koostatud veebikataloog. Eesti otsingusait on Neti.

Allikas: http://www.vallaste.ee/index.htm?Type=UserId&otsing=291

PORTAAL ehk VÕRGUVÄRAV

PORTAAL ehk VÕRGUVÄRAV

Peamiselt suuremate teenustepakkujate poolt loodud internetileheküljed, kuhu on koondatud värsked uudised, artiklid, meelelahutus ja mitmesugused teenused.

www.riik.ee


www.eesti.ee


www.delfi.ee


www.everyday.com


www.cnn.com

E-KIRI, E-POST, E-MAIL

E-KIRI, E-POST, E-MAIL

Kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vaja omada e-postkasti (kasutajakontot postiserveris). Populaarsemad on Gmail, Hotmail, hot.ee jne.
@ (ätt, kommerts-a, ätt-märk, kassisaba) on kirjamärk, mida tänapäeval kasutatakse peamiselt e-posti aadressis kasutajanime ja domeeninime eraldamiseks.