• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/89

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

89 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Welcome
Üdvözlet
Long time no see
Rég nem találkoztunk! Rég nem láttalak! (see)
Rég nem hallottam rólad/felőled! (hear)
Where are you from?
Hová valósi Ön?
I'm from ...
Én ...ból/ből vagyok
Pleased to meet you
Örvendek / Örülök, hogy megismertelek
Let's talk again another time
Beszéljünk máskor is
Good luck
Sok szerencsét kivánok!
Have a nice day
Szép napot!
Bon appetit
Jó étvágyat!
Bon voyage
Jó utat kívánok!
I don't understand
Nem értem
Please speak more slowly
Tudna lassabban beszélni? (frm)
Tudnál lassabban beszélni? (inf)
Please say that again
Megismételné?
Please write it down
Írja le, kérem! Leírná, kérem?
How do you say ...
in Hungarian?
Hogyan mondjam magyarul ... ?
What time is it?
Hány óra van?
Where's the toilet?
Hol van a mosdó?
This gentleman/lady
will pay for everything
Ez az úr/hölgy fog mindent kifizetni
Would you like to
dance with me?
Szeretne táncolni velem? (frm)
Szeretnél táncolni velem? (inf)
I like you
Kedvellek
I love you
Szeretlek
Get well soon
Jobbulást
Leave me alone!
Hagyjon engem békén!
Call the police!
Hívja azonnal a rendőrséget!
Merry Christmas
and Happy New Year
Kellemes karácsonyt és boldog új évet
One language is never enough
Egy nyelv sosem elég
Excellent
Kitünõ
My bag was stolen!
Ellopták a táskámat!
My wallet-money was stolen!
Ellopták a pénztárcámat-pénzemet!
My passport was stolen!
Ellopták az útlevelem!
I'm (awfully) sorry
(Rettenetesen) sajnálom
I beg your pardon
Elnézést kérek
A cold beer please
Egy hideg sört kérek
I'm sleepy/tired
Álmos/fáradt vagyok
Could you help me, please?
Tudna segíteni?
which way/in which direction?
merre?
When does it leave?
Mikor indul?
When does it arrive?
Mikor érkezik?
Give me a ticket to ..., please.
Kérek egy jegyet ...re!
Give me a seat reservation to ..., please.
Kérek egy helyjegyet ...re!
Where can I buy tickets?
Hol lehet jegyet váltani?
Would you like to see my stamp collection? [to hint at getting her to your room]
Megnézed a bélyeggyűjteményem?
I want a fruit yogurt with peach pieces, please.
Egy darabos őszibarackos joghurtot kérek.
How to get to ...?
Hogyan jutok el a ...hez?
Turn right at the next light.
Fordulj jobbra a következő lámpánál.
The people are commuting by train.
Az emberek vonattal járnak munkába.
return home at five o’clock
öt órakor ér haza
I left a tip for the maid on the pillow.
A takarítónőnek borravalót hagytam a párnán.
The gentleman is tipping the waiter.
Az úriember borravalót ad a pincérnek.
The fork is on the dirty plate.
A villa a koszos tányéron van.
The person is wiping the table with a yellow cloth.
Az ember az asztalt törli egy sárga törlőkendővel.
wipe with a towel
letöröl egy törölközővel
The refrigerator is full of food for the holiday.
A hűtőgép tele van élelmiszerrel az ünnepekre.
The hungry man is looking for food in the refrigerator.
Az éhes férfi ennivalót keres a hűtőgépben.
Use the vacuum cleaner to keep the carpets clean.
Használd a porszívót a szőnyeg tisztán tartásához.
The station is far from here.
Az állomás messze van innen.
The woman is looking at something far away.
A nő valamit néz a távolban.
The new highway is six lanes wide.
Az új autópálya hat sáv széles.
The river is wide and deep.
A folyó széles és mély.
My credit card bill is due on the third of every month.
Minden hónap harmadikáig kell törlesztenem a hitelkártya tartozásom.
Please review and sign the contract.
Kérem nézze át és írja alá a szerződést.
I’ve had a cold for one week, and I still haven’t got better.
Már egy hete meg vagyok fázva, és még mindig nem javulok.
I like swimming.
Szeretek úszni.
available wireless service
elérhető vezeték nélküli szolgáltatás
Use a screw to hang the shelf instead of a nail.
Csavarral, ne szögekkel tedd fel a polcot.
The green caterpillar is crawling on the twig.
A zöld hernyó egy ágacskán mászik.
The boy is reading a book in the park.
A fiú egy könyvet olvas a parkban.
Turn off the televison, and read a book.
Kapcsold ki a televíziót és olvass egy könyvet.
The mother is reading to her daughter.
Az anya olvas a lányának.
Our neighbor always complains about the noise on the staircase.
A szomszédaink mindig panaszkodnak a zajos lépcsőház miatt.
Tea is a popular drink throughout the world.
A tea világszerte népszerű ital.
Would you like a cup of tea?
Kér egy csésze teát?
Bears are strong animals.
A medvék erős állatok.
It is easier to study when you are sitting in a comfortable chair.
Könnyebb tanulni ha kényelmes székben ülünk.
I have Internet access at work, home and on the road.
Van internet hozzáférésem a munkahelyemen, otthon és úton is.
high speed Internet access
nagy sebességű internet hozzáférés
Turn off the lights when you leave the room to save electricity.
Kapcsold le a lámpát amikor kijössz a szobából, hogy takarékoskodj az árammal.
The children are turning off the power.
A gyerekek lekapcsolják az áramot.
turn off the lights
lekapcsolja a lámpát
Do I need a receipt to return these shoes?
Kell a blokk hogy visszavigyem ezt a cipőt?
The man is cleaning the oven.
A férfi tisztítja a sütőt.
The escalator goes to the second floor.
A mozgólépcső a másodikra megy.
The cabin of the airplane holds one hundred people.
A repülőgép utasterében 100 ember fér el.
pay by credit card
hitelkártyával fizet
Wash your hands before dinner.
Mosd meg a kezed vacsora előtt.
The lunch menu here is cheap, but dinner is very expensive.
Itt az ebéd menü olcsó, de a vacsora nagyon drága.
I have never been to the South Pole.
Més sosem voltam a déli sarkon.
The weather forecast for tomorrow is cloudy in the morning but sunny in the afternoon.
Az időjárás jelentés holnap délelőttre felhős időt mond, de délutánra naposat.
You must not go any faster than the posted speed limit.
Nem szabad gyorsabban menni, mint az előírt sebességhatárnál.